Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Π. Αναξαγόρου
  Δ. Μουρκογιάννης
  Γ. Μυλωνάς
  Χ. Ξάνθης
  Ε. Παπακωνσταντίνου
  Χ. Σαρρής
  X. Στεργιόπουλος
  Ι. Τραχανάς
  Δ. Τριπερίνας
  Θ. Τσιούρβα
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Ν. Αλεξανδράκης
  Α. Αλησαφάκη
  Π. Γαβριλιάδης
  Ι. Γεωργίου
  Π. Ζαχαριουδάκης
  Ε. Ηλιοπούλου
  Φ. Κασάπης
  Γ. Κατσαούνης
  Δ. Λιαροκάπης
  Α. Μαρκουλής
  Γ. Παπατζανάκης
  Χ. Σαράφογλου
  Γ. Τσικρικάς
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Ε. Ακριτίδη
  Ε. Καλούτσα
  Ι. Ράπτη
  Κ. Σταματάκη