Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Α. Αλησαφάκη
  Π. Αναξαγόρου
  Ι. Γεωργίου
  Δ. Δαμάλα
  Γ. Κατσαούνης
  Δ. Λιαροκάπης
  Α. Μαρκουλής
  Δ. Μουρκογιάννης
  Γ. Μυλωνάς
  Χ. Ξάνθης
  Ε. Παπακωνσταντίνου
  Γ. Παπατζανάκης
  Χ. Σαρρής
  X. Στεργιόπουλος
  Ι. Τραχανάς
  Δ. Τριπερίνας
  Θ. Τσιούρβα
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ)
  Ν. Αλεξανδράκης
  Π. Γαβριλιάδης
  Π. Ζαχαριουδάκης
  Ε. Ηλιοπούλου
  Φ. Κασάπης
  Χ. Σαράφογλου
  Γ. Τσικρικάς
Επιστημονικοί Συνεργάτες
  Γ. Γάνος
Υπάλληλοι με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
  Ε. Ακριτίδη
  Ε. Καλούτσα
  Ι. Ράπτη
  Κ. Σταματάκη