Καθηγητές
Γερ. Αθανασούλης
Ι. Γεωργίου
Γρ. Γρηγορόπουλος
Γ. Ζαραφωνίτης
Π. Κακλής
Ν. Κυρτάτος
Σ. Μαυράκος
Κ. Μπελιμπασάκης
Δ. Παντελής
Γερ. Πολίτης
Μ. Σαμουηλίδης
Κ. Σπύρου
Γ. Τζαμπίρας
Γ. Τριανταφύλλου
Ν. Τσούβαλης
Ι. Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές Καθηγητές
Α. Γκίνης
Λ. Καϊκτσής
Δ. Λυρίδης
Ι. Προυσαλίδης

Επίκουροι Καθηγητές
Κ. Ανυφαντής
Ν. Βεντίκος
Γ. Παπαδάκης
Χ. Παπαδόπουλος
Γ. Παπαλάμπρου