Καθηγητές
Γερ. Αθανασούλης
Ι. Γεωργίου
Γρ. Γρηγορόπουλος
Γ. Ζαραφωνίτης
Λ. Καϊκτσής
Π. Κακλής
Ν. Κυρτάτος
Σ. Μαυράκος
Κ. Μπελιμπασάκης
Ι. Προυσαλίδης
Μ. Σαμουηλίδης
Κ. Σπύρου
Γ. Τριανταφύλλου
Ν. Τσούβαλης
Ι. Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές Καθηγητές
Ν. Βεντίκος
Α. Γκίνης
Δ. Λυρίδης
Χ. Παπαδόπουλος

Επίκουροι Καθηγητές
Κ. Ανυφαντής
N. Θεμελής
Γ. Παπαδάκης
Γ. Παπαλάμπρου