Καθηγητές
Ι. Γεωργίου
Γρ. Γρηγορόπουλος
Γ. Ζαραφωνίτης
Λ. Καϊκτσής
Κ. Μπελιμπασάκης
Ι. Προυσαλίδης
Μ. Σαμουηλίδης
Κ. Σπύρου
Γ. Τριανταφύλλου
Ν. Τσούβαλης
Ι. Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές Καθηγητές
Ν. Βεντίκος
Α. Γκίνης
Δ. Λυρίδης
Χ. Παπαδόπουλος

Επίκουροι Καθηγητές
Μ. Αγγέλου
Κ. Ανυφαντής
Α. Ζερβάκη
N. Θεμελής
Δ. Κονισπολιάτης
Γ. Παπαδάκης
Γ. ΠαπαλάμπρουΟμότιμοι Καθηγητές
Γερ. Αθανασούλης
Ι. Ιωαννίδης
Ν. Κυρτάτος
Θ. Λουκάκης
Σ. Μαυράκος
Α. Παπανικολάου
Γερ. Πολίτης
Γ. Τζαμπίρας
Χ. Φραγκόπουλος