Υποψήφιοι Διδάκτορες
Ν. Βρεττάκος Α. Γιαλκέτση
Σ. Γλαρός Ν. Κίντζιος
Μ. Μαστρόκαλος Γ. Σακαλής
Η. Σοφράς Γ. Τζώρτζης
Σ. Τοπάλογλου