Υποψήφιοι Διδάκτορες
Δ. Ανεβλαβή Ι. Γεωργίου
Ζ. Καπελώνης Α. Καρπεράκη
Γ. Κατσαούνης Α. Μαγκουρής
Κ. Μαυροειδής Χ. Μπακιρτζόγλου
Μ. Μπονόβας Ν. Νικολετάτος - Κεκάτος
Δ. Ντούρος Ε. Παπακωνσταντίνου
Α. Παύλου