04-04-2024
Λήξη επανεξέτασης γραπτών
Λήγει σήμερα, 4-4-24,  η περίοδος επανεξέτασης γραπτών.Ο διδάσκων 
26-03-2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ λύσεων εξέτασης
Στα 'ΕΓΓΡΑΦΑ' έχουν αναρτηθεί οι ΛΥΣΕΙΣ των θεμάτων 2&3.Happy reading...
20-02-2024
Εξέταση
Θσ γινει στο περιβάλλον zoom.Σε λίγο έρχεται ο σύνδεσμος. Ο διδάσκων
20-02-2024
Εξέταση
Ο σύνδεσμος  για την διαδικτυακή εξέταση είναι στα "έγγραφα" στην εικόνα IMG_0204.ο διδάσκων 
20-02-2024
Πλήρες zoom link επικαιροποιηση
Το link έχει διορθωθεί. Είναι στην εικόνα IMG_0205 στα "έγγραφα"  Ο διδάσκων 
17-02-2024
προετοιμασία-εξέταση
Η εξέταση είναι διαδικτυακή στις 20 Φεβρουαρίου στις 8.30 πμ.Είναι ΓΡΑΠΤΗ. Για να συμμετάσχεις πρέπει 1. Να είσαι εγγεγραμμένος στο κατάλογο του μαθήματος.2. Να έχεις ετοιμάσει ένα φυσικό φύλλο από χαρτί. Στην μισή σελίδα να περιλαμβάνει το γράφημα μίας μέτρησης επιτάχυνσης και το γράφημα  του FFT μετασχηματισμό της  με τον άξονα συνχότητας σε λογαριθμική κλίμακα. Επέλεξε ένα σήμα από την ομάδα σου, όχι ίδιο με αυτό των άλλων μελών της ομάδας. Ο διδάσκων
11-02-2024
Παράταση τεχνικής έκθεσης
Παράδοση ομαδικής εργασίας (τεχνική έκθεση)  μέχρι 14 Φλεβάρη 2024.Ο διδάσκων 
09-02-2024
Παράδοση ομαδικής εργασίας
Να παραδοθει η ομαδικη εργασία ηλεκτρονικά στο χώρο ΕΡΓΑΣΙΕΣ μέχρι την 12 Φλεβάρη 2024. Η εργασία να είναι  τεχνική έκθεση με την οργάνωση που έχει αναρτηθεί. Εάν δεν είναι οργανωμένη δεν θς ληφθεί υπόψη. ο διδάσκων 
22-12-2023
ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗς (ΚΑΤΑ 10 ΑΤΟΜΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεχνική Έκθεση Τίτλος Σύνθεση Ομάδας και πακέτα εργασιών-συμμετοχή μελών 0. Σύνοψη (τι, γιατί, πώς, και λοιπον) 1. Εισαγωγή (κεντρική ιδέα περί δυναμικής στρεπτικών ταλαντώσεων, διάφορες πτυχές επιστημονικές, εφαρμογές,..) 2. Το εργαστηριακό φυσικό σύστημα ελαστικός άξονας + τρεις δίσκοι. 2.1 Λεπτομερή περιγραφή (γεωμετρία, υλικά, στηήριξη,) και μετρήσεις διαστάσεων (πίνακας) 2.2. Υπολογισμός πολικών ροπών μάζας όλων των τμημάτων του συστήματος για περιστροφή περί τον σταθερό άξονα.3. Εξαγωγή Μοντέλων στρεπτικών ταλαντώσεων3.1 Υπολογισμός αριθμητικών τιμών  ιδιοσυχνοτήτων, διαγράμμα ιδιομορφών3.2   Βαλτιωμένο μοντέλο (λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του άξονα σε μάζα) 3.3 Σύγκριση ιδιοσυχνοτήτων μοντέλων.4. Πείραμα 4.1 Περιγραφή. 4.2 Δημιουργία ροπών διέγερσης. 4.3 Κατάλογος αρχικών συνθηκών. 4.4 Αρχικές συνθήκες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και μετρήσεις.4.5 Μετριτικό σύστημα, αισθητήρες, συλλογή δεδομένων, δειγματοληψία,...4.5 Αναγνώριση συνιστωσών ταλάντωσης. 4.5 Δίεγερση στρεπτικών ταλαντώσεων.5. Επεξεργασία μετρήσεων5.1 Φασματική ανάλυση. 5.2 Ματασχηματισμός Fourier. 5.3. Ο γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (FFT). 5.4 FFT (επτροχίου επιτάχυνης), FFT (κεντρομόλου επιτάχυνσης) μετρήσεων. 5.5 Ερμηνεία φάσματος συχνότητας, αναγνώριση συχνοτήτων στρεπτικών ταλαντώσεων....5.6 Κοινές στρεπτικές ταλαντώσεις...  6. Πειραματική επιβεβαίωση 61.Σύγκριση θεωρίας με πείραμα στη πρόβλεψη των ιδιοσυχνοτήτων....7. Σύ\γκριση βεβλαμένου (τροχαλία και δίσκος κρούσης οχι 100 βιδωμένοι)  με υγιές σύστημα (δίσκοι πλήρως βιδωμένοι) στο επίπεδο των στρεπτικών ταλαντώσεων. 8. Συμπεράσματα..9. Προτάσεις ...10. Παράρτημα Γραφήματα..Οι μετρήσεις αναφοράς αναφέρονται στο υγιές αξονικό σύστημα. Αποσκοπούν στη σύγκριση με τις θεωρητικές προβλέψεις και πως το βεβλαμένο σύστημα συμπεριφέρεται από την σκοπία των στρεπτικών ταλαντώσεων. Η κάθε ομάδα συγκρίνει τις μετρήσεις της  με αυτές της αναφοράς,ποιοτικά (διαφορές στα γραφήματα) και ποσοστίαια (τιμή συχνότητας στρεπτικών ταλαντώσεων).  Ο Διδάσκων      
19-12-2023
ΣΉΜΕΡΑ 12.20.2023
Όσοι ενδιαφέρονται να προσέλθουν στο εργαστήριο σήμερα  10.45 για πειράματα.Κατόπιν στην αίθουσα..   
19-12-2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στα "εγγραφα" βρίσκετε τα δεδομένα.Κάθε ομάδα κατεβάζει το δικο της αρχείο "OΑDIKI2023-TEAMm. m=1,2,..,10,11" και τα άλλα δύο κοινα αρχεια "OMADIKI2023-REF=.." ως αναφορά για την επεξεργασία των σημάτων ταλάντωσης.Μελετήστε προκαταρκτικά τα σήματα κάνοντας γράφηματα και έχοντας στο νου τους αισθητήρες, θέση και λειτουργεία τους.... Επονται οδηγίες την Παρασκευή για την συστηματτική επεξεργασία των σημάτων και την Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια της εργασίας. 
15-12-2023
Εργαστήρια
Σήμερα στο εργαστήριο έρχονται οι ομάδες 8 και 11 και οποίοι άλλοι επιθυμούν μιας και το πείραμα έχει αναβαθμιστεί. 
14-12-2023
Ομαδική Ασκηση
Η Ομαδική ασκηση αποτελείται απο πολλα μέρη. Μοντελοποίηση στρεπτικών ταλαντώσεων, μετρήσεις διαστάσεων φυσικού αξονικού συστήματος,ταυτοποίηση παραμέτρων μοντέλου, αναλυτικό υπολογισμό συχνότητας ταλάντωσης στρέψης, μέτρηση ταλαντώσεων αξονικού συστήματος, επεξεργασία σήματος ταλάντωσης, και σύγκριση θεωρίας και πειράματος.Στα ¨εγγραφα" είναι αναρτημένο μέρος της άσκησης.ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ2023... 
05-12-2023
ΑΣΚΗΣΗ Ν03
Παράδοση της Ασκησης  Νο3  μέχρι Παρασκευή 8/11.Ο Διδάσκων 
05-12-2023
Εργαστήριο -Ασκηση κατά ομάδες
Θα εκτελεστει πείραμα την Παρασκευή 8/11 και την Τρίτη 12./11.Να σχματιστούν ομάδες 5-10 ατόμων.Το εργσστήριο είναι υποχρεωτικό.Ο Διδάσκων
07-11-2023
ΑΣΚΗΣΗ Ν02
Στις 27-10-2023 εκτελέσαμε ένα πείραμα στο χώρο της αίθουσας διδασκαλίας.Είδαμε πως  ένα τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο μετράει το φυσικό μέγεθος ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ μιας περιστρεφόμενηςέκκεντρης μάζας. Το κάτωθι αρχείο περιέχει την μέτρθηση"Node_811_Stream-class-oct27-2023.txt""ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2-ΠΕΙΡΑΜΑ=27-10-2023" Ζητούνται1. περιφραφή του πειράματος (όργανα και πειραματική διάταξη) με απλά λόγια. Γιατί το εκτελέσαμε και τι μάθαμε.2. Να κάνετε γραφήματα της μέτρησης της επιτάχυνσης. Να αναγνωρίσετε την ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟ ΣΥΝιΣΤΩΣΑ,κατόπιν να αναγνωρίσετε την ΕΠΙΤΡΧΟΧΙΟ ΣΥΝΙΣΤΏΣΑ.Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας με παρατηρήσεις από την κυματομορφή της μέτρησης (χρονοσειρά).7-11-2023Ο ΔιδάσκωνΠαράδοση. Την επ'ομενη Τρίτη.
24-10-2023
Ασκηση Ν01
Στα  ΑΡΧΕΙΑ ανάρτηση της Ασκησης Νο1"askisi-n01-oct24-2023"
24-10-2023
Μάθημα 5ον
Τρίτη 24-Οκτωβρίου 2023. 10.45-12.30Ανάθεση άσκησης Νο1.Ο διδάσκων 
20-10-2023
Μάθημα 4ον
Σήμερα, Παρασκεύη, 12.45-14.30 Το   Μάθημα Νο3 ακυρώθηκε. Θα αναπληρωθεί.Ο διδάσκωνΙΓ  
17-10-2023
Μάθημα 3ο ακύρωση αναπλήρωση
Τρίτη 17 Οκτώβριος το σημερινό μάθημα ακυρώνεται λόγω λόγω της προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης της σχολής 10.00-13.00.Θα αναπληρωθεί μετά από συννενόηση. ο Διδάσκων 
10-10-2023
Μαθημα Ν01
Τρ'ιτη 10 Οκτωμβρίου10.45-12.30Αίθουσα 201
02-10-2023
Βαθμοί επαναληπτικής Σεπτεμβρίου 2023
Οι βαθμοί θα αναρτηθούν μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου Το πρώτο κανονικό μάθημα θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.Θα γίνει εισαγωγή διαδικτυακά στις 3 Οκτωβρίου. ο Διδάσκων 
02-10-2023
Διαδύκτιο - Ανακοίνωση Τάξη - 3 Οκτωβρίου 2023
Η πρώτη διάλεξη, αύριο 3 Οκτώβρη, θα γίνει απο το διαδύκτιο.Πλατφορμα webex password J6EB3FpPP8q10.45 AM o Διδάσκων  
02-10-2023
Webcam
02-10-2023
Webex meeting details
Στα έγγραφα το αρχείο ΙΜG-1539 έχει τότε κωδικούς της αυριανής webex τάξης.ο Διδασκων
09-06-2023
Διπλωματικές Εργασίες Υψηλού Επιστημονικού Επιπέδου
Δίνεται η ευκαιρία εκπόνησης διπλωματικών (μέχρι 2) εργασίων με θέμα Δυναμική Διάγνωση Δομικών Βλαβών σε Κατασκευές-Πτέρυγες (μηχανήματα πρόωσης-ενέργειας) με Κλασσικές Μεθόδους και Προχωρημένες Μεθόδους  Μηχανικής  Μάθησης  και Τεχνητής  Νοημοσύνης ReferencesPantelis-Panagiotis Papageorgiou [1] and Ioannis T. Georgiou [2], 2022. "USING DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS (DCNN) TO LEARN BY SENSOR SIGNAL CLASSIFICATION CRITICAL LOCAL REGIONS OF A PHYSICAL SHAFT-ROTOR SYSTEM: A COMPLEX MECHANICAL SYSTEM EXAMPLE FOR MACHINE LEARNING CONSIDERATIONS" . Paper IMECE2022-96146, Proceedings of the ASME 2022 International Mechanical Engineering Congress and Exposition IMECE2022,October 30 November 3, 2022, Columbus, Ohio, USA ο ΔιδάσκωνΚαθηγητής Ι. ΓεωργίουSenior Research Scientist
25-03-2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΩΝ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΑΞΗ,ΣΤΑ 'ΕΓΓΡΑΦΑ' ΕΧΩ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΎΣENJOY!!!Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝΙΓ
15-01-2023
Εξέταση εξημήνου 2022-23
Σχετικά με την εξέταση, την προγραμματισμένη μέρα  της:(1) η κάθε ομάδα παραδίδει  ΠλήρηΤεχνική Έκθεση-ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-με πρώτη σελίδα το γράφημα της Ιδιομορφής, σε μορφή βar chart επί επιέδου που δίχνει την χωρική δίαταξη του σύνθετου αξονικού συστήματος.(2) ο κάθε εξεταζόμενης φέρνει μαζί του τυπωμένο ένα γράφημα, με τις πιο πάνω προδιαγραφές, μιας Ιδιομορφής της αρεσκείας του-οχι το ομαδικό- από το σύνολο {1,2,...,9} μαζί με πίκανα με τις παραμέτρους του συστήματος. Θα εξεταστεί γραπτά σε αυτό που θα παραδώσει. Ο συνολικος βαθμός για την ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα ειναι 1 για το (1) + 1 για το (2) Κύρια εξέταση (1) άσκηση με περιορισμένο σύστημα Μηχανικής-Δυναμικής Πρόωσης - Analytic Lagrangian Mechanics ( βαθμός 2)  (2) άσκηση στις στρεπτικές ταλαντώσεις (βαθμός 4) Ασκήσεις (βαθμός 1) Ο Διδάσκων
20-12-2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΒΡΕΣΤΕ ΣΤΑ "ΕΓΓΡΑΦΑ"  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 
13-12-2022
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Παράδοση στον διδάσκοντα του καταλόγου συμμετοχόντων σε κάθε  ΟΜΑΔΑ.Κάθε ομέδα αποτελείται από 3-10 άτομα. 
26-11-2022
ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2
Ανάρτηση Ατομικής 'ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟ2 στα "εγγραφα"Παράδοση 15 Δεκεμβρίου 2022 
24-10-2022
Κυρια
24-10-2022
Κυρία ομαδική άσκηση
Στα εγγραφά έχει αναρτηθεί η Ομαδικη άσκηση. Τρ.ιτη 25.10.22 δεν θα γινει μάθημα. Αντί αυτού έχει γίνει η ανάθεση της εργασίας στο διαδύκτιο. 
08-02-2022
Σημειώσεις μαθήματος
Από σήμερα 12.00 μπορείτε να παραλάβετε τις σημειώσεις του μαθήματος από το γραφείο της Ναυτικής Μηχανολογίας. Η εξέταση είναι με ανοιχτές σημειώσεις, όχι ανοιχτές ασκήσεις. Το κινητό σας τηλέφωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπολογιστης. Κατά την εξέταση δεν επιτρέπετε η σύνδεση με το διαδύκτιο. 
08-02-2022
σχετικά με την εξέταση
Την ημέρα της εξέτασης, 2/11 @ 12.00, έκαστος-έκαστη, θα έχει αντίγραφο της εικόνας (contour map) που ζητείται ως αποτέλεσμα του μέρους Β της ομαδικής ασκησης, που θα παραδοθεί πριν την έναρξη της εξέτασης.
15-01-2022
ΤΙΜΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
"KYRIA ASKISI MEROS BETA-DIORTHOSI" 
15-12-2021
Σχετικά με τιε υπόλοιπες διαλέξεις μαθήματος
Οι υπόλοιπες διαλέξεις του μαθήματος-το προχωρημένο επίπεδο - θα καλύψουν όλο το περιεχόμενο του μαθήματος που διδάχτηκε στις προηγούμενες 19 διαλέξεις-το στοιχείωδες επίπεδο-από την σκοπιά της Αναλυτικής Μηχανικής-Δυναμικής (Lagrangian-Hamiltonian Mechanics) Μηχανολογικών και Κατασκευαστικών Συστημάτων με Περιορισμούς έτσι ώστε να εκτελούν  Περιστροφικές Κινήσεις-Ταλαντώσεις.  Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, θα μάθουμε σε βάθος την Δυναμική Απόκριση του μηχανισμού Έμβολο-Διωστήρας-Στρόφαλο ως ένα παραδειγματικό περιορισμένο μηχανολογικό δυναμικό σύστημα. Ο Διδάσκών  Ι. Γεωργίου 
08-12-2021
Κύρια άσκηση
Μέρος Β (στα έγγραφα <
07-12-2021
Ομαδική άσκηση - Δίαλεξη Νο 17
Ανακοίνωση και οδηγίες για το μέρος Β της ομαδικής άσκησκης - Αριθμητικό Πείραμα Συστήματος Πρόωσης - Διαγράμματα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων 
19-11-2021
Διάλεξη Νο12 & άσκηση Νο4
Δίαλεξη (φυσική) Νο 12 12.45-14.30Η "askisino4-Nov19-2021" είναι ατομική.Παράδοση φυσικού γραπτού 3.12.21. 
09-11-2021
Κύρια Εργασία-Μέρος Α = Δυναμική Κινητήρων
Ανάρτηση στα "έγγραφα""kyria askisi meros A ={Q1-2-3-4}-NOV9-2021"Η άσκηση έχει 4 ενότητες και είναι ομαδική. Η ομάδα αποτελείται από 5-10 άτομα. Η παράδοση είναι στις 30/11/21. 
02-11-2021
askisi3
"askisi3-Nov2-2021"Παράδοση 9/11/21 
26-10-2021
Class e-Notes uploaded
Οι ασκήσεις 1-2 γίνονται δεκτές μέχρι 03/11/21
23-10-2021
Ασκήσεις 1-2
Ανάρτηση ασκήσεων 1-2 στα "Έγγραφα". Παράδοση στις 29/10/21.  
23-10-2021
Σχηματισμός Ομάδων-Κύρια εγρασία
Προκειμένου να αναθέσω την κυρία εργασία που θα αποτελείται από το Μέρος 1 - Δυναμική Μηχανών και το Μέρος 2- Ανάλυση στρεπτικών ταλαντώσεων σύνθετου αξονικού συστήματος, καλείται η τάξη να σχηματίσει ομάδες μέχρι 10 ατόμων. 
26-08-2021
Examination -Dynamics & Vibrations of Machinery and Shafting Ship Systems
Eξέταση31 Αυγούστου 2021 στις 15.00 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m037fae60b4704be043973f4128a8f7c1
13-07-2021
Examination. Class: Dynamics & Vibrations of Machinery and Shafting Ship Systems
Today @ 15.00https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m4fb96c5ad15e80c285cd1adff6975d15
22-05-2021
Research Activity in Big Data Data in Marine Engineering
09-04-2021
καθυστέρηση στην βαθμολογία λόγω ανωτέρας βίας
06-04-2021
Βαθμοί
05-04-2021
8.3.39.7 -COURSE-GRADES-2020-21-POSTED
Ανάρτηση βαθμολογίας στα έγγραφα --------
22-01-2021
εξεταση στις 12.00 μμ
22-01-2021
EXAM
  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc31269459d6a80216c2b0abe7760970a
21-01-2021
Final exam - Vibrations-Dynamics Machinery-shafting-transmission marine engineer
21-01-2021
σχετικά με την κύρια άσκηση
Ομαδική Οι υπολογισμοί να δοθούν σε ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ και να βασίζονται στην αριθμητική ολοκλ'ηρωσητης  LAGRANGE EULER. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν είναι αποδεκτό. 
15-01-2021
No24 Vibrations-Dynamics Machinery-Shafting-Transmission Marine Engineering
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me5eced642743daf93c717f28cb669aff
15-01-2021
Εξέταση μαθήματος
Θέμα 1ον - Πρόβλημα, δυναμική κινητήρα (ατομικό μέρος κύριας εργασίας)  Θέμα 2ον - Πρόβλημα, στρεπτικές ταλαντώσεις σύνθετου αξονικού συστήματος  Εξ αποστάσεως εξέταση, 22 Ιανουαρίου 2021 Παράδοση κύριας εργασίας, 21/1/2021 
12-01-2021
No 23 Vibrations-Dynamics Machinery-Shafting-Transmission Marine Engineering
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m112d25af865adea8b833fe5ff3a59ca5
08-01-2021
No22 Vibration-dynamics machinery-shafting-transmission Marine engineering
More ways to join: Join from the meeting link https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m68e7ccad00e589e2f18b10333e17fa6c
22-12-2020
No19 Vibrations-Dynamics of Machinery-Shafting-Transmission in Marine Engineerin
 More ways to join:Join from the meeting linkhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc5cbda6e9db08f08dc29355d0550b2d2
18-12-2020
No20 Vibration-dynamics of machinery and shafting systems in marine engineering
 More ways to join:Join from the meeting linkhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m43838ca28dfe8ffed6c1b4f8be960da6 
14-12-2020
No 17 Vibrations-Dynamics of Machinery and Shafting in Marine Engineering
    https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc8223ca6632bfed93bf2d5a1c147a6ee 
11-12-2020
No17 Vibrations-dynamics of machinery
WhenFri Dec 11, 2020 12:45pm 2:15pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mca1799bfcc799fe8aa0ac1634bb19b3cWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
08-12-2020
No 15 Vibrations-Dynamics of Machinery and Shafting in Marine Engineering
 No 15 Vibrations-Dynamics of Machinery and Shafting in Marine EngineeringDate2020-12-08 11:15 - 12:45Locationhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mccea51fe74267945b3b790f7c83af3c6
07-12-2020
κύριο άσκηση
"e-κυρια εγρασια 2020-updated" 
04-12-2020
No14 Vibrations-Dynamics Machinery & Shafting in Marine Engineering
WhenFri Dec 4, 2020 12:45pm 2:45pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me135e95d582edc3eed7354ad831536e4WhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
04-12-2020
Σχηματισμός Ομάδων
  Στο σύνδεσμο αυτό δηλώνετε σε πιο ομάδα θα είστε.Κάθε ομάδα είναι μεχρι 10 άτομα. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTUwJi6hI9HSc2dspziLhLgxwWp5EFmbXQDTSJPEIUA/edit?usp=sharing -----------  
01-12-2020
No14 Vibration-dynamics of Machinery and Shafting in Marine Engineering
WhenTue Dec 1, 2020 10:45am 12:45pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf90e5e2b110bd94e30150f3b766fb843WhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*------------------------------------------------------------------------------ 
27-11-2020
No13 - NTUA Researcher's Night
 Παρακαλουθήστε το συμβάν περί έρευνας www.youtube.com/ntΠuaren
27-11-2020
Ανάρτηση κύριας 'ασκησης
Ανάρτηση της κύριας εργασίας <>-----------------     
23-11-2020
No12 Vibrations-Dynamics of Machinery and Shafting in Marine Engineering
WhenTue Nov 24, 2020 10:45am 12:45pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m953b7dd7c8c25b96537b3257109d38eeWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*-----------------------------------------------Προετοιμασία για  "Κύρια Εργασία"  προς παράδοση και μέρος της τελικής εξέτασης  
19-11-2020
No11 Dynamics-Vibration Engines & Shafting Marine Engineering
WhenFri Nov 20, 2020 12:45pm 2:45pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m4bb6c2ebcb5b7e00fec5967575e5009dWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
13-11-2020
No10 No Vibration-Dynamics Machinery & Shafting Systems - Mechanical Marine Eng
o Vibration-Dynamics Machinery @ ShaView on Google CalendarWhenFri Nov 13, 2020 12:45pm 2:30pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb5aceaaa84e37c5821fc7c45d255976bWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
10-11-2020
Μεταφορά Μαθήματος
Το μάθημα Νο10  της Τρίτης, 10.11.2020, δεν θα γινει λογω συνέλευσης στης σχολής. Θα αναπληρωθεί.Ο διδάσκων 
07-11-2020
No10 Dynamics-Vibration Marine Machinery-and-Shafting Systems
No10 Dynamics-Vibration Marine MachinWhenTue Nov 10, 2020 10:45am 12:30pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbf3af8f46435aea38ad12b9d4877d0dbWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
02-11-2020
No9 Dynamics-Vibration Marine Propulsion Systems
Την Τρίτη 3.11.2020 δεν θα γινει μάθημα.  --------------------------------------------------WhenFri Nov 6, 2020 12:45pm 2:30pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m605b257d6abd84aefda787b1edc13201WhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*--------------------------------- 
29-10-2020
No8 Dynamics-Vibration of Marine Prop
WhenFri Oct 30, 2020 12:45pm 2:30pm (EET)Wherehttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m931135022d4f3d82420c03b139624ffeWhoΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
26-10-2020
Μάθημα No7 - 27.10.2020
Τρίτη  @  10.45 - 12.30  Σύνδεσμος  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md1a811613af9cf041433d6f3c48b4570 -------------------------------------------------------- 
23-10-2020
Μάθημα No 6 - Vibrations-Dynamics Marine Propulsion Systems
 www Σύνδεσμος https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m66ec709c18c5db37dd861ac3f3c714fa 12.45 - 14.30 --------------------------- 
20-10-2020
Μαθημα 5ον 20/10/2020
   10.45-12.30   https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md6d519e766d0f6412a7481caa93fe44eΑσκησεις 1,2,3 
16-10-2020
Μαθημα 4ον 16/10/2020
  συνδεσμος @ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf06162d5427a195d79eb9837d0226a03-------  
11-10-2020
Μαθημα Νο 3. 13/10/2020.
Webex platform  @@@ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc4d53c945bcc73179ac4bf41c2501a8e  
07-10-2020
Μάθημα Νο 1
Μαθημα Νο1 Παρασκευη 12.45-12.30 Εξ αποστάσεως  Συνδεσμος Weber  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb2abb44e10024d3ee287f4b05b51813a 
06-10-2020
Μ\'αθημα 1 ακυρωση
το μάθημα σημερα δεν θα γινει λογω τεχνικων προβληματων.
05-10-2020
Μάθημα Νο 1
Μάθημα Νο 01. Τρίτη 6 Οκτ. 2020 @ 10.45 - 12.30 Διδασκαλία εξ αποστάσεως  Dial georgiou@centralntua.webex.com and enter your host PIN 5014. 
05-10-2020
Μάθημα Νο1 - webex σύνδεσμος
 https://centralntua.webex.com/meet/georgiou  
02-09-2020
Παράδοση γραπτού εξέρασης
Σχειτικά με την εξέταση 8/31/2020,  να καταθέσετε μέχρι τις 9/4/2020, το φυσικό γραπτό σας, που υποβάλλατε ηλεκρονικά, στο γραφείο μου ή την γραμματεία Ναυτικής Μηχανολογίας  
31-08-2020
Ανακοίνωση
Τα θέματα θα αναρτηθούν στα "εγγραφα" στις 17.50 μμΓράψου στο μάθημα για να έχεις πρόσβαση στα θέματα.  Η εξέταση θα θεωθηθέι έγκυρη εφοσον το υποβληθέν γραπτό είναι χειρόγραφοκαι γραμμένο από τον εξεταζόμενο. Παρόμοια γραπτά θα θεωρηθούν άκυρα.  
31-08-2020
Ανακοίνωση
1. κατέβασε το αρχείο, πεντε σελίδες, "IMG_1846-7-8-8-10=pg1-5," αναρτημένο στα "εγγραφα"2. Στείλε αμέσως μηνυμα στο "georgiou.yannis@gmail.com" με τίτλο "έναρξη εξέτασης μου "3. Λύσε  τα θεματα από ώρα 18.00 - 19.20 μμ. 4. Ανέβασε την απάντηση σου με τίτλο "λύση" στο  "georgiou.yannis@gmail.com" μέχρι τις 19.35 μμ. Για αποριες καλεσε το 210 772 2726Καλη επιτυχία
27-08-2020
Εξέταση μαθήματος - Επαναληπτική
Η εξέταση θα γίνει στις 31 Αυγούστου, ώρα 18.00, Εξ αποστάσεως.Ο εξεταστής θα ταυτοποίησει  το ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΓΡΑΠΤΟ  με  τον  εξεταζόμενο ως φυσικό πρόσωπο.Το θέμα θα μετρήσει 100%. 
07-07-2020
Οδηγίες
1. κατέβασε το αρχείο, δυο σελίδες, "exam-page1-2" αναρτημένο στα "εγγραφα" 2. Στείλε αμέσως μηνυμα στο "georgiou.yannis@gmail.com" με τίτλο "έναρξη εξέτασης μου "3. Λύσε  τα θεματα από ώρα 8.00 - 9.15 μμ. 4. Ανέβασε την απάντηση σου με τίτλο "λύση" στο  "georgiou.yannis@gmail.com" μέχρι τις 9.25 μμ. Για αποριες καλεσε το 210 772 2726 Καλη επιτυχία    
07-07-2020
Θέματα
Τα θέματα θα αναρτηθούν στα "εγγραφα" στις 7.50 μμ Γράψου στο μάθημα για να έχεις πρόσβαση στα θέματα. 
07-07-2020
Ληξη εξετασης
Λήξη εξέτασης.Απέστειλε τα γραπτό μεχρι 9.35 μμ.  
26-06-2020
εξεταση 7-7-2020
Εξέταση στις 7 Ιουλίου  2020Ώρα. 8.00 μμ Τρόπος. Εξ αποστάσεως. Απο το   http://mycourses.ntua.gr/
23-06-2020
Ανακοίνωση
21-04-2020
Βαθμολογία
Ανάρτηση βαθμολογίας στα "έγγραφα"
06-04-2020
Ανακοίνωση
Σύντομα θα αναρτηθεί ο κατάλογος βαθμών.
05-01-2020
Ανακοίνωση
Ανάρτηση δεδομένων πειράματος (20.12.2019) και ομάδες 1-5.Παράδοση ομαδικής εργασίας την ημέρα εξέτασης του μαθήματος   Ο Διδάσκων 
19-12-2018
Πειραμα
ανάρτηση μετρήσεων
29-11-2018
Ανακοίνωση
Σημειώσεις μαθήματος 
21-10-2018
Ανακοίνωση
Εκτέλεση άσκησης κατά ομάδες, Νοεμβρ. 6,9,13,16 
20-10-2018
Ανακοίνωση
ΑΣΚΗΣΗ-Ν01.
12-10-2018
Ανακοίνωση
Ανάρτηση Σημειώσεων-Μάθημα Ν02-Τρίτη 9 Οκτ. 2018