14-11-2016
Ανακοίνωση
Δεν θα γίνει το μάθημα λόγω απουσίας του διδάσκοντα.Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση. 
23-12-2016
ΑΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
26-10-2017
Ορθές τάσεις
Η παράδοση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης των σπουδαστών.
30-10-2017
Ορθές τάσεις λόγω κάμψης στο κατακόρυφο επίπεδο
Ασκήσεις απορίεςΝα ετοιμάσετε τις ασκήσεις 4, 10, 11, 15-25Επίσης τις ασκήσεις 1 και 2 από την εξέταση του ιανουαρίου 2017: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL1024Έγιναν οι ασκήσεις 10, 19 και 23. 
13-11-2017
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 13, 18, 20, 23, 28 (συνέχεια)
01-12-2017
Ασκήσεις
Να προετοιμάσετε τις ασκήσεις: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%F0%E1%ED%E1%EB%E7%F0%F4%E9%EA%DD%F2_%E1%F3%EA%DE%F3%E5%E9%F2_2010_%C5%EA%F6%F9%ED%DE%F3%E5%E9%F2.pdf&cidReq=NAVAL1024
08-12-2017
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL1024 http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%D6%E5%E2%F1%EF%F5%E1%F1%DF%EF%F5_2015.pdf&cidReq=NAVAL1024
22-12-2017
Ασκήσεις - απορίες
12-01-2018
ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
18-01-2018
Οριακό φορτίο - πλαστικότητα
19-01-2018
Απορίες
Ο διδάσκων θα είναι στο γραφείο του για επίλυση αποριών.
01-10-2018
Ασκήσεις - Κάμψη δοκών
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 1 και 2
04-10-2018
Εισαγωγή
05-10-2018
Κάμψη σε ήρεμο νερό
 
08-10-2018
Κάμψη σε ήρεμο νερό
11-10-2018
Ασκήσεις - Κάμψη σε ήρεμο νερό
 
12-10-2018
Ασκήσεις - Κάμψη σε ήρεμο νερό
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΝα ετοιμάσετε τις ασκήσεις 5, 7, 9, 11, 12
15-10-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣεπαναληπτικές ασκήσειςΝα προετοιμάσετε ΚΑΙ τις επαναληπτικές ασκήσεις 2, 4 και 5
18-10-2018
Κάμψη σε κυματισμό, Δυνάμεις σχεδίασης
Ροπή σε κυματισμόΔυνάμεις - ροπή, διατμητική δύναμη - σχεδίασης
19-10-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣυνέχεια / Επαναπηπτικές ασκήσεις 
22-10-2018
Αναβολη
Η παράδοση αναβάλλεται λόγω απροόπτου συμβάντος.ο διδάσκων 
25-10-2018
Ορθές τάσεις λόγω κάμψης στο κατακόρυφο επίπεδο
Να προσδιοριστεί η ροπή αντίστασης της διατομής του πλοίου
26-10-2018
Ορθές τάσεις λόγω κάμψης στο κατακόρυφο επίπεδο
Μετασκευή Κάμψη δοκαριών με στοιχεία από διαφορετικά υλικά Ανοίγματα στα διαμήκη στοιχεία
29-10-2018
Ορθές τάσεις λόγω κάμψης στο κατακόρυφο επίπεδο
Εναλλάξ φόρτισηΣυνεργασία γάστρας & υπερκατασκευής
01-11-2018
Ασκήσεις ορθές τάσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ασκήσεις 16 - 24
02-11-2018
Ασκήσεις ορθές τάσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ασκήσεις 16 - 24
05-11-2018
Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης
08-11-2018
Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης
09-11-2018
Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης
12-11-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ασκήσεις 25 έως 28 και 3η επαναληπτική
15-11-2018
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1973
16-11-2018
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1973
19-11-2018
Στρέψη
22-11-2018
Στρέψη
23-11-2018
Τάσεις λόγω θερμοκρασιακών διαφορών
 
26-11-2018
Δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσεις
Δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσεις
29-11-2018
Δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσεις
Δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσειςΕπαναληπτική άσκηση 1 (βλέπετε παράδοση 15ης Οκτωβρίου) 
30-11-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 12 και 3 επαναληπτικήΘέματα Φεβρουαρίου 2015Θέματα Φεβρουαρίου 2017  http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL1024
03-12-2018
Ανακοίνωση
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 12 και 3 επαναληπτικήΘέματα Φεβρουαρίου 2015Θέματα Φεβρουαρίου 2017 
05-12-2018
Κόπωση (Αντιμετάθεση)
 Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 08:45-10:30 θα γίνει το μάθημα «Αντοχή πλοίου» αντί του μαθήματος «Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο» και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 08:45-10:30 θα γίνει το μάθημα «Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο» αντί του μαθήματος «Αντοχή πλοίου».
06-12-2018
Κόπωση
Η παράδοση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης των σπουδαστών.
07-12-2018
Αντιμετάθεση
 Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 08:45-10:30 θα γίνει το μάθημα «Αντοχή πλοίου» αντί του μαθήματος «Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο» και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 08:45-10:30 θα γίνει το μάθημα «Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο» αντί του μαθήματος «Αντοχή πλοίου».
10-12-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 12 και 3 επαναληπτικήΘέματα Φεβρουαρίου 2015Θέματα Φεβρουαρίου 2017 
13-12-2018
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑσκήσεις 12 και 3 επαναληπτικήΘέματα Φεβρουαρίου 2015Θέματα Φεβρουαρίου 2017 
14-12-2018
Μητρωική ανάλυση
Να προετοιμάσετε το παρακάτω:Δίνεται ευθύγραμμο δοκάρι από γραμμικά ελαστικό υλικό, που φορτίζεται αποκλειστικά από εγκάρσιες ομοεπίπεδες δυνάμεις και ροπές στα άκρα του, που προκαλούν κάμψη σε ένα κύριο επίπεδο του. Να προσδιορίσετε τις δυνάμεις και ροπές, αν το ένα άκρο μετατοπιστεί κατά Δ (η μετατόπιση του άλλου άκρου και οι κλίσεις στα άκρα παραμένουν αμετάβλητες). 
17-12-2018
Μητρωική ανάλυση
20-12-2018
Μητρωική ανάλυση
21-12-2018
Ασκήσεις - επανάληψη
Επαναληπτική άσκηση 1 (βλέπετε παράδοση 15ης Οκτωβρίου)Θέματα Φεβρουαρίου 2015, 2016, 2017 
07-01-2019
Οριακό φορτίο - πλαστικότητα
10-01-2019
Οριακό φορτίο - πλαστικότητα
11-01-2019
Οριακό φορτίο - πλαστικότητα
14-01-2019
Ανακοίκωση
Τη Δευτέρα 14 Ιαναουαρίου 2019, ο διδάσκων θα είναι στο γραφείο του της ώρες της παράδοσης, στη διάθεση των φοιτητών για επίλυση αποριών.
17-01-2019
Ασκήσεις
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ1η άσκηση εξεταστικής περιόδου 2016-2017 (Ιανουάριος)  http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL10243η άσκηση εξεταστικής περιόδου 2014-2015 (Ιανουάριος) 
18-01-2019
Ασκήσεις
Οι διδάσκοντες θα βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας από τις 10:00 έως τις 11:00 για επίλυση αποριών.
19-02-2019
Αποτελέσματα εξέτασης Ιανουαρίου 2019
http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%E9%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2018_2019%2F%C1%F0%EF%F4%E5%EB%DD%F3%EC%E1%F4%E1_%C9%E1%ED%EF%F5%DC%F1%E9%EF%F2_2019.pdf&cidReq=NAVAL1024
11-02-2019
Εξέταση 21ης Ιανουαρίου
Θέματα και απαντήσεις http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%E9%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2018_2019%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%C9%E1%ED%EF%F5%E1%F1%DF%EF%F5_2019.pdf&cidReq=NAVAL1024Δείτε την ανακοίνωση http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%E9%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2018_2019%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_21_%C9%E1%ED%EF%F5%E1%F1%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024 Θα σας δοθεί το τυπολόγιο:http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%D4%F5%F0%EF%EB%FC%E3%E9%EF_%C9%E1%ED%EF%F5%DC%F1%E9%EF%F2_2018_1.pdf&cidReq=NAVAL1024
17-01-2019
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου
Οι διδάσκοντες θα βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας από τις 10:00 έως τις 11:00 για επίλυση αποριών.
16-01-2019
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
Μετά από αίτημα των φοιτητών, το μάθημα της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου θα γίνει στις 10:45 αντί στις 08:45.
29-12-2018
Καλή χρονιά
... με υγεία και χαρά.Μ Σ 
21-10-2018
Αναβολή
Λόγω απροόπτου συμβάντος η παράδοση της Δευτέρας 22ας Οκτωβρίου αναβάλλεται.Ο διδασκων  
02-10-2018
Αλλαγή αίθουσας
Καλή χρονιάΟι παραδόσεις θα γίνονται στην αίθουσα 105.Ο διδάσκων  
24-09-2018
Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2018 Απαντήσεις στα ερωτήματα της εξέτασης
Βαθμολογία http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%C1%ED%F4%EF%F7%DE_%F0%EB%EF%DF%EF%F5_%D3%E5%F0_2017_2018.pdf&cidReq=NAVAL1024Aπαντήσεις στα ερωτήματα της εξέτασηςhttp://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%D3%E5%F0%F4%DD%EC%E2%F1%E9%EF%F2_2018.pdf&cidReq=NAVAL1024 http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_05_%D3%E5%F0%F4%E5%EC%E2%F1%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024 
28-06-2018
Επαναληπτική Ιούλιος 2018
 http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_04_%C9%EF%F5%EB%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024
15-02-2018
Εξέταση 22ας Ιανουαρίου 2018
Βαθμολογία εξέτασηςhttp://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_15_%D6%E5%E2%F1%EF%F5%E1%F1%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024Απαντήσεις στα θέματα της εξέτασης: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%E1%E4%E7%EC%E1%FA%EA%FC_%DD%F4%EF%F2_2017_2018%2F%C9%E1%ED%EF%F5%DC%F1%E9%EF%F2_2018.pdf&cidReq=NAVAL1024
08-01-2018
Αναβολή παράδοσης
Καλημέρα και Χρόνια ΠολλάΛόγω ίωσης το σημερινό μάθημα αναβάλλεταιΜανώλης Σαμουηλίδης 
27-09-2017
Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης 2016-2017
Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης 2016-2017http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%ED%F4%EF%F7%DE_%F0%EB%EF%DF%EF%F5_%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E1%F0%EF%F4%E5_%D3%E5%F0_2017_%E1.pdf&cidReq=NAVAL1024
24-09-2017
Επαναληπτική εξέταση ακ. έτους 2016-2017
Αναρτήθηκαν τα Θέματα και οι απαντήσεις της εξέτασηςhttp://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%D3%E5%F0%F4%E5%EC%E2%F1%DF%EF%F5_2017_%E5%EA%F6%F9%ED%DE%F3%E5%E9%F2_%EB%FD%F3%E5%E9%F2.pdf&cidReq=NAVAL1024
23-09-2017
Εξέταση 6ης Σεπτεμβρίου 2017
Δείτε την ανακοίνωση http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_06_%D3%E5%F0%F4%E5%EC%E2%F1%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024Θέματα και λύσεις http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%D3%E5%F0%F4%E5%EC%E2%F1%DF%EF%F5_2017_%E5%EA%F6%F9%ED%DE%F3%E5%E9%F2_%EB%FD%F3%E5%E9%F2.pdf&cidReq=NAVAL1024 
03-09-2017
Εκφωνήσεις εξέτασης Ιανουαρίου 2017
http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL1024
03-09-2017
Εκφωνήσεις εξέτασης Ιανουαρίου 2017
http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C9%C1%CD%CF%D5%C1%D1%C9%CF%D3_2017_%C5%CA%D6%D9%CD%C7%D3%C5%C9%D3.pdf&cidReq=NAVAL1024
17-07-2017
Εξέταση Ιουλίου 2017
Θέματα και λύσεις: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%C9%EF%F5%EB%DF%EF%F5_2017_%E5%EA_%E1%F0.pdf&cidReq=NAVAL1024
13-02-2017
Εξέταση Ιανουαρίου 2017 Αποτελέσματα
Αποτελέσματα εξέτασηςhttp://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%EA%C5%F4%EF%F2_2016_17_%EA%E1%ED_01.pdf&cidReq=NAVAL1024Θέματα και απαντήσεις εξέτασης Ιανουαρίου 2017: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_%C9%E1%ED%EF%F5%E1%F1%DF%EF%F5_2017.pdf&cidReq=NAVAL1024
19-01-2017
Εξέταση 23ης Ιανουαρίου
Δείτε την ανακοίνωση: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7_%E3%E9%E1_%F4%E7%ED_%E5%EE%DD%F4%E1%F3%E7_31_%C9%EF%F5%ED%DF%EF%F5.pdf&cidReq=NAVAL1024Στην εξέταση θα σας δοθεί το αυτό το τυπολόγιο:http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%D4%F5%F0%EF%EB%FC%E3%E9%EF_%C9%E1%ED%EF%F5%DC%F1%E9%EF%F2_2017.pdf&cidReq=NAVAL1024 
25-11-2016
Ανακοίνωση
https://www.youtube.com/watch?v=PmlTk_3NN_g 
24-11-2016
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Αναβολή μαθήματος
Το μάθημα της Πέμπτης 24ης Νοεμβρίου  αναβάλλεται, λόγω ίωσης του διδάσκονα. Το μάθημα της Παρασκευής 25ης Νοεμβρίου θα διεξαχθεί κανονικά.Μ Σ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ  
05-09-2016
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Αποτελέσματα: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2FQrExcel_2015_2016.pdf&cidReq=NAVAL1024Θέματα εξέτασης και λύσεις αυτών: http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%D3%E5%F0%F4%DD%EC%E2%F1%E9%EF%F2_2016.pdf&cidReq=NAVAL1024Ανακοίνωση
27-05-2016
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Ανακοίνωση
22-02-2016
Αποτελέσματα εξέτασης περιόδου Ιανουαρίου 2016
Για τα αποτελέσματα δείτε εδώ.
23-01-2016
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Ανακοίνωση
29-12-2015
Ανακοίνωση
Καλή χρονία με υγεία και επιτυχίεςΜ Σ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ