14-10-2021
Μεταφορά ιστοσελίδας του μαθήματος
Η ιστοσελίδα του μαθήματος έχει μεταφερθεί στον ιστότοποhttps://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2228όπου έχει αναρτηθεί και η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2021
29-08-2021
Εξέταση επαναληπτικής περιόδου από απόσταση στις 31/8/21
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση επαναληπτικής περιόδου από απόσταση, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙαπό τις 11:40πμ και μετά, την Τρίτη 31/8/21.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν αρχεία με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε οποιαδήποτε από τις οκτώ (8) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου» και «Γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να καταθέσουν και αρχεία με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.  Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 31/8/21 στις 12:00, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου».  Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα και η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες με μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν διαθέσιμα είκοσι (20) λεπτά επί πλέον της κανονικής διάρκειας και κατά το διάστημα αυτό μπορούν να στείλουν τα γραπτά τους στο διδάσκοντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
22-07-2021
Βαθμολογία εαρινής περιόδου 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της εαρινής περιόδου 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες.
10-07-2021
Εξέταση από απόσταση για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες στις 13/7/21
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση από απόσταση, για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙαπό τις 8:45πμ και μετά, την Τρίτη 12/7/21.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχείο με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις (4) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες» και «Γραπτά της εξέτασης για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα 13/7/21 στις 9:00πμ, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης για επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες».  Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα. Η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. 
23-03-2021
Βαθμολογία κανονικής περιόδου 2021
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της κανονικής περιόδου 2021.Επίδειξη γραπτών:  Τετάρτη 24/3 στις 11:00 (https://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouII) 
27-01-2021
Εξεταστέα ύλη κανονικής περιόδου 2021
Περιλαμβάνει όλα τα θέματα που περιέχονται στην παράγραφο «Ύλη», της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος. 
27-01-2021
Εξεταστέα ύλη κανονικής περιόδου 2021 από σημειώσεις και βιβλία
1) Από το αρχείο biblio.pdf:Κεφάλαιο 1: Ενότητες 1.1, 1.3, 1.4Κεφάλαιο 2: Ενότητες 2.1, 2.2Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 4: Ενότητα 4.1 Κεφάλαιο 52) Το αρχείο Ελαστοπλαστική στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής.pdf3) Από το βιβλίο των Goodno - Gere:Κεφάλαιο 3: Ενότητα 3.10.Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.10 - 5.13.Κεφάλαιο 6Κεφάλαιο 9: Ενότητες 9.1 - 9.9.Κεφάλαιο 10: Ενότητες 10.1 - 10.4.Κεφάλαιο 11: Ενότητες 11.1 - 11.54) Από το βιβλίο των Beer - Johnston - DeWolf - Mazurek:Κεφάλαιο 3: Ενότητες 3.6 - 3.9Κεφάλαιο 4: Ενότητες 4.4 - 4.9Κεφάλαιο 6: Ενότητες 6.1, 6.3, 6.4, 6.6Κεφάλαιο 9: Ενότητες 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6.Κεφάλαιο 10: Ενότητες 10.1, 10.2 (όχι ο τύπος της τέμνουσας).Κεφάλαιο 11: Ενότητες 11.3, 11.5 - 11.9.5) Από το βιβλίο του Βουθούνη:Κεφάλαιο 7: Ενότητα 7.8Κεφάλαιο 8: Ενότητες 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12Κεφάλαιο 9: Ενότητες 9.6, 9.7, 9.8Κεφάλαιο 10: Ενότητες 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7. 10.8, 10.9, 10.11Κεφάλαιο 11: Ενότητες 11.1, 11.3, 11.5 - 11.9Κεφάλαιο 12: Ενότητες 12.1 - 12.6 Κεφάλαιο 13: Ενότητες 13.1 - 13.9Κεφάλαιο 14: Ενότητες 14.2 - 14.5Κεφάλαιο 15: Ενότητες 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.9, 15.10Κεφάλαιο 16: Ενότητες 16.1 - 16.8 
27-01-2021
Διαδικασία εξέτασης κανονικής περιόδου 2021 από απόσταση
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση κανονικής περιόδου 2021 από απόσταση, θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο (ή αρχεία) με τις εικόνες της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο πλευρές)Την Τρίτη 2/2 από τις 11:40πμ και μετά, οι προσερχόμενοι/νες για εξέταση μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη:https://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouIIγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους. Κατόπιν μπορούν ν' αρχίσουν άμεσα να υποβάλλουν τα αρχεία με τις εικόνες των ταυτοτήτων τους, σε οποιαδήποτε από τις δέκα (13) διαθέσιμες εργασίες υποδοχής γραπτών της εξέτασης, στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος.Τα θέματα θα αναρτηθούν στις 12:00, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης κανονικής περιόδου 2021».Η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά από την ανάρτηση των θεμάτων και δεν θα υπερβαίνει τη μιάμιση ώρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου της εξέτασης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα αρχεία με τις ταυτότητες και τα γραπτά των εξεταζόμενων. 
24-01-2021
Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της ενδιάμεσης εξέτασης της 28/11/20.Επίδειξη γραπτών:  Δευτέρα 25/1 στις 12:00 (https://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouII) 
10-01-2021
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι
Έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος, τέσσερις ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι. 
22-11-2020
Εξεταστέα ύλη για την ενδιάμεση εξέταση της 28/11/20
Μαζικές δυνάμεις, επιφανειακές δυνάμεις και διανύσματα τάσης. Εντατική κατάσταση σε σημείο. Διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας. Σχέσεις παραμορφώσεων και μετατοπίσεων. Εξισώσεις συμβιβαστού. Συνοριακές συνθήκες. Επίπεδη παραμόρφωση και επίπεδη ένταση. Τασική συνάρτηση Prantl για στρέψη δοκού τυχαίας διατομής. Λύση για στρέψη δοκού ελλειπτικής διατομής. Το ανάλογο πρόβλημα από τη Ρευστομηχανική. Ελαστοπλαστική στρέψη δοκών κυκλικής διατομής.Ελαστοπλαστική κάμψη δοκών. Κάμψη σύνθετων δοκών. Η μέθοδος της μετσχηματισμένης διατομής. Κάμψη δοκών που δέχονται κεκλιμένα φορτία και έχουν διατομή με δύο άξονες συμμετρίας. Κάμψη δοκών με διατομή που δεν έχει άξονα συμμετρίας. Κάμψη δοκών με ταυτόχρονη δράση αξονικής δύναμης. Συγκέντρωση τάσεων λόγω κάμψης.Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης στον κορμό δοκών με πέλματα. Διατομές με συνδεδεμένα επί μέρους τμήματα και διατμητική ροή. Η έννοια του κέντρου διάτμησης.  
22-11-2020
Εξεταστέα ύλη ενδιάμεσης εξέτασης 28/11/20 από σημειώσεις και βιβλία
1) Από το αρχείο biblio.pdf τα κεφάλαια:1: Ενότητες 1.1, 1.3, 1.42: Ενότητες 2.1, 2.23 4: Ενότητα 4.1 52) Το αρχείο Ελαστοπλαστική στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής.pdf3) Από το βιβλίο των Goodno - Gere τα κεφάλαια:3: Ενότητα 3.105: Ενότητες 5.10 - 5.136: Ενότητες 6.1 - 6.6, 6.10  
22-11-2020
Ενδιάμεση εξέταση από απόσταση στις 28/11/20
Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει από απόσταση, το Σάββατο 28/11/20 στις 10:00πμ.Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που δεν έχουν εξεταστεί σε προηγούμενη ενδιάμεση ή τελική εξέταση, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouIIΤα θέματα θα είναι διαθέσιμα το Σάββατο 28/11/20 στις 10:00πμ, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της ενδιάμεσης εξέτασης» στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που θα συμμετάσχουν στην ενδιάμεση εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχείο με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας, για την ταυτοποίησή τους. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης.Θα υπάρχουν έξι (6) εργασίες για την υποδοχή των γραπτών και των στοιχείων ταυτοποίησης, στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Συνιστάται στους/στις σπουδαστές/σπουδάστριες, να υποβάλλουν μέρη του γραπτού τους τμηματικά, σε οποιαδήποτε από τις έξι (6) διαθέσιμες εργασίες. Αρχεία μεγέθους μεγαλύτερου των 15ΜΒ, δεν δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μια εργασία, στην ιστοσελίδα του μαθήματοςΤα θέματα θα είναι δύο (2) και η διάρκεια του διαγωνίσματος δε θα υπερβαίνει τη μιάμιση (1,5) ώρα. Η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης.  
25-10-2020
Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου 2020
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2020.Επίδειξη γραπτών:Δευτέρα 26/10 από 2:30μμ έως 5:30μμ.  
07-10-2020
Βίντεο διαλέξεων από απόσταση 2020-2021
https://drive.google.com/drive/folders/1uc76rJXDUy4sKQmk_eTZ6OHby4qMwsN0?usp=sharing 
05-10-2020
Διδασκαλία από απόσταση κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021
Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙHosted by ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣMonday, Oct 5, 2020 12:45 pm | 1 hour 45 minutes | (UTC+03:00) Athens, BucharestOccurs every Monday effective 10/5/2020 from 12:45 PM to 2:30 PM, (UTC+03:00) Athens, BucharestMeeting number: 137 462 1100Password: vfM7ppPsK82https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mca69c73f7c736386834a418cd03908fdJoin by video systemDial 1374621100@centralntua.webex.comYou can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.Join by phone+44-20-7660-8149 United Kingdom TollAccess code: 137 462 1100