30-09-2019
Έναρξη μαθημάτων
14-07-2020
Εξέταση 14/7/2020 Διαδικτυακή
Την Τρίτη 14/7/2020 και ώρα 09.00-10.00 θα γίνει η διαδικτυακή εξέταση "επί πτυχίω"του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία
01-10-2021
Χρήση πλατφόρμας Helios
Με την εκκίνηση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2021-22), ως κύρια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται η πρόσφατα εγκαινιασθείσα "helios". Η παρούσα πλατφόρμα του Mycourses θα έχει κυρίως εφεδρική χρήση και σταδιακά  θα παροπλισθεί.
01-10-2021
Διαδικτυακά μαθήματα Ακαδ. Έτους 2021-22
Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Διοίκησης του ΕΜΠ και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, τα μαθήματα θα γίνονται δια ζώσης αλλά και μέσω της πλατφόρμας webex:https://centralntua.webex.com/meet/jprousalMeeting code: 137 308 8590Υπάρχει δυνατότητα και τηλεφωνικής σύνδεσης (τηλ. 2119902394 με εισαγωγή του κωδικού του meeting) Από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος το σύνολο των διαλέξεων και ασκήσεων υπάρχει μαγνητοσκοπημένο και ανηρτημένο στον φάκελο τηλεμαθήματα.
18-09-2021
Σύνδεσμος Testmoz
testmoz.com/9826424
16-09-2021
Ανακοίνωση για την εξέταση Σεπτεμβρίου 2021
H εξέταση του Μαθήματος «Ηλεκτροτεχνία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/09/2021 στις 12:00 μέσω διαδικτύου. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μάθημα φοιτητές, βάσει της επίσημης κατάστασης της Γραμματείας της Σχολής.Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:Σύνδεση όλων των φοιτητών στην πλατφόρμα WEBEX, περίπου 30 λεπτά πριν την επίσημη ώρα έναρξης των εξετάσεων, δηλ. στις 11.30. Κάθε φοιτητής πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή πάσο, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή του. Οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα WEBEX μέχρι το πέρας των εξετάσεων.           Σύνδεσμος WEBEX: https://centralntua.webex.com/meet/jprousalΗ εκφώνηση των θεμάτων της εξέτασης θα ανακοινωθεί στην πλατφόρμα MyCourses, ξεκινώντας στις 12:00.Η καθαρή διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπερβεί τη μία ώρα (θα είναι σαφώς μικρότερη).Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (αν εκ παραδρομής υπάρξει κάποια ερώτηση χωρίς σωστή απάντηση, η ερώτηση αυτή δεν θα προσμετρηθεί)Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση: Ισχύει η πρόσφατη απόφαση της Σχολής σχετικά με τον Κανονισμό Διαδικτυακών εξετάσεων, η οποία παρατίθεται ακολούθως.(i) Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στην εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος φοιτητής, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία, είτε με επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.  (ii) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανοίξουν την κάμερα του υπολογιστή τους ή του κινητού τους τηλεφώνου, μετά από αίτημα του διδάσκοντα.(iii) Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης χρησιμοποιείται πλατφόρμα επικοινωνίας (π.χ. Webex, MS-Teams, Zoom ή άλλη), θα πρέπει κατά την είσοδο στην πλατφόρμα αυτή να δηλώνεται το όνομα του φοιτητή ή της φοιτήτριας στα Ελληνικά στη μορφή «ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ».  Οποιαδήποτε άλλη μορφή ονόματος δεν θα γίνεται αποδεκτή.(iv) Εάν κατά την εξέταση ζητηθεί να υποβληθούν αρχεία με απαντήσεις ή λύσεις ασκήσεων, οι απαντήσεις/λύσεις ασκήσεων θα πρέπει να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ, στην δε πρώτη σελίδα κάθε αρχείου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Αριθμός Μητρώου).(v) Ό,τι χειρόγραφο υποβλήθηκε στο διαγώνισμα, θα πρέπει να διατηρηθεί από τους φοιτητές έως την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, για την περίπτωση που ζητηθεί από τον διδάσκοντα.Καλή επιτυχία σε όλουςΟ Διδάσκων
24-01-2021
Διαδικτυακή εξέταση 26-1-2021 : Α' μέρος
Για το Α' μέρος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)Συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://testmoz.com/7702722Το τεστ θα είναι προσβάσιμο από τις 12.05-12:50 (διάρκεια 45 λεπτά). Πρέπει να απαντήσετε σε 8 ερωτήσεις - Έχετε κατά μέσο όρο περίπου 5 λεπτά για κάθε απάντηση.Για να προχωρείτε στην επόμενη ερώτηση πατάτε "Submit". Στην τελευταία ερώτηση πατάτε "Finalise". Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση προτιμήστε να επιλέξτε "Καμία απάντηση".
24-01-2021
Ενημέρωση για εξετάσεις
Από το βιβλίο "Βασικές Αρχές Ηλεκτροτεχνίας" διδάχθηκαν και τα 11 Κεφάλαια.Ειδική έμφαση για τις εξετάσεις δίνεται στα Κεφάλαια 1-7 και 11.  Ο τελικός βαθμός θα προκύψει ως εξής:15% από την ομαδική εργασία του ψηφιακού εργαστηρίου15% από την ομαδική εργασία των προφορικών παρουσιάσεων 40% από το πρώτο μέρος γραπτής εξέτασης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε διαδικτυακή πλατφόρμα30% από το δεύτερο μέρος γραπτής εξέτασης με απάντηση σε εκφώνηση που θα δοθεί στο Mycourses (Downloading/Uploading)Για να προσμετρηθούν οι (ομαδικές) εργασίες στον τελικό βαθμό, πρέπει κάποιος να παίρνει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση.  Αν κάποιος δεν συμμετάσχει με κάποιον τρόπο σε κάτι από τα παραπάνω παίρνει 0 στην αντίστοιχη. Υπάρχει ένα επιπλέον + extra 10% από την προαιρετική ατομική εργασία των επαναληπτικών ασκήσεων ( ο τελείως άριστος αδικείται)Τονίζεται ότι στην εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις της Γραμματείας της Σχολής Αν κάποιος έχει δικαίωμα ειδικής εξέτασης πρέπει να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα σε εύλογο χρόνο πριν την εξέταση.Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος η επίλυση αποριών θα είναι δύσκολη αλλά θα προτιμάται:α) μέσω chatb) μέσω chat θα δίνει ο ενδιαφερόμενος κάποιο στοιχείο επικοινωνίας και θα γίνεται προσπάθεια να δίνονται διευκρινίσεις  Την ημέρα της εξέτασης, η σύνδεσης καλό είναι να ξεκινήσει νωρίτερα λόγω της διαδικασίας ταυτοποίησης. Η ταυτοποίηση θα γίνεται ως εξής:> πριν την εκκίνηση θα κληθούν οι συμμετέχοντες να ανεβάσουν στην πλατφόρμα Mycourses φωτοτυπία/φωτογραφία του φοιτητικού πάσσου όπου αναγράφεται και ο ΑΜ τους (τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν μετά τη λήξη του διαγωνίσματος)> κατά τη διαδικασία του διαγωνίσματος θα καλούνται σε τυχαία σειρά να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους    > Αν κάποιος διαφωνεί με αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχει ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα εγκαίρως για να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης 
24-01-2021
Διαδικτυακή εξέταση 26-1-2021 : Β' μέρος
Μεταβείτε στον φάκελο Εργασίες όπου έχει αναρτηθεί η 9η ερώτηση (ελεύθερη άσκηση), μαζί με οδηγίες
14-01-2021
Προσομοίωση διαγωνίσματος στο testmoz
Δοκιμαστικό για την πλατφόρμα testmoztestmoz.com/3691586Πρόσβαση με τον κωδικό (ΑΜ) π.χ. "08119000"
14-01-2021
βαθμολογίες προφορικών
Καλησπέρα σε όλουςπαρατηρώ ότι δεν έχει κλείσει το testmoz των προφορικών παρουσιάσεων από πολλούς (είτε δεν έχει πατηθεί submit σε όλες τις ερωτήσεις είτε finish στο τέλος των ερωτήσεων)Παρακαλώ να μπείτε και να ολοκληρώσετε. Η διαδικασία θα κλείσει την Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι.Επίσης έχει ανοίξει δοκιμαστικό όπως περίπου θα είναι και το κανονικό διαγώνισμα
11-01-2021
Προφορικές Παρουσιάσεις 2021-Οδηγίες (Β' μέρος)
Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδαΗ παρουσίαση των προφορικών εργασιών Ηλεκτροτεχνίας προγραμματίζεται να γίνει Τη Δευτέρα 11-1-2021 οι πρώτες ομάδες: 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14Την Πέμπτη 14-1-2021 οι υπόλοιπες ομάδες:15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29 Η βαθμολόγηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας tesmoz με πρόσβαση στον σύνδεσμοtestmoz.com/7486336Passcode: ElectroScience2021-b  [new password]Η φόρμα θα έχει όλες τις βαθμολογίες (και της Δευτέρας), οπότε θα περάσετε βαθμό για την ομάδα 19 και μετά.Στο τέλος πρέπει να ολοκληρώσετε έχοντας δώσει βαθμολογία για όλες τις ομάδες και να εξέλθετε Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από τις 10.40 έως τις 12.40.Επιπλέον θα χρειάζεται να εισάγετε τον αριθμό μητρώου σας (για αποφυγή διπλο-εγγραφών) ως "081xxxxx".Προσοχή πρέπει να μπείτε με τον ίδιο αριθμό μητρώου που μπήκατε και τη Δευτέρα για να μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.Οι παρουσιάσεις πρέπει να διαρκούν περί τα 5 λεπτά (θα υπάρχει προειδοποίηση ότι πλησιάζει το τέλος χρόνου και μία πολύ μικρή ανοχή για ολοκλήρωση)Καλή επιτυχία
21-12-2020
Τηλεσυνάντηση για απορίες + Ευχές
Καλό μεσημέρι σε όλουςΘα κάνω μία προσπάθεια αύριο στις 15.00 να είμαι στο Webex για απορίες όσων δήλωσαν ότι έχουν.Με την ουσιαστική λήξη των μαθημάτων να σημειώσω ότι έχω ανεβάσει στον φάκελο έγγραφα ένα αρχείο από το IEEE Spectrum αναφορικά με την ανάπτυξη της θεωρίας του Ηλεκτρομαγνητισμού από τον Maxwell και τους λοιπούς ερευνητές (Maxwellists) με τίτλο:Maxwell equations (the story) Να αναφέρω ότι η έμπνευση προήλθε από τις εξισώσεις ρευστοδυναμικής που "ταλαιπωρούν" τους Ναυπηγούς (στον ηλεκτρομαγνητισμό μόνον απουσιάζει και αυτό το μέσο μετάδοσης της ενέργειας) Καλά Χριστούγεννα και με Υγεία να υποδεχθείτε το 2021 μαζί με τις οικογένειές σας.Να έχετε καλή πρόοδο στις σπουδές σας και κάθε επιτυχία στη ζωή σας
21-12-2020
Τηλεσυνάντηση για απορίες
Η συνάντηση για απορίες μετατίθεται για αύριο (22-12) το απόγευμα στις 17.00. 
15-12-2020
Ψηφιακό εργαστήριο
Επανάληψη συνδέσμου ανάκτησης αρχείων ψηφιακού εργαστηρίου (για όσους δεν πρόλαβαν να το κάνουν ήδη)Το εκτελέσιμο πρόγραμμα μπορεί να ανακτηθεί (μέσα σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας από σήμερα 15-12-2020) από τον σύνδεσμοhttps://wetransfer.com/downloads/40b568a4dd8003a1aa3b0f9ea54a0e1820201215100016/1ccdde1bf09b72c579b42904e222bc3a20201215100016/d9fbf5 Το μόνο προαπαιτούμενο για την σωστή εκτέλεση είναι το  microsoft visual c++  (σε περίπτωση που δεν το έχετε εγκατεστημένο θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο). https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145  Στον φάκελο Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ψηφιακό Εργαστήριο, έχει αναρτηθεί το εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος με τις εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων με μερικές αλλαγές/προσθήκες. Στο μάθημα της Πέμπτης θα δοθούν επιπλέον επεξηγήσεις για την εκτέλεση του προγράμματος ενώ ως τη Δευτέρα παρακαλείσθε να έχετε δοκιμάσει να κάνετε τα πειράματα.  
08-12-2020
Μερικές οδηγίες για το πρόγραμμα ψηφιακού εργαστηρίου
Tips για την σωστή εκτέλεση του προγράμματος προσομοίωσης:Κατεβάστε πρώτα τον προσομοιωτή και δοκιμάστε να εκτελέσετε το αρχείο simulator.exe χωρίς εγκατάσταση της visual c++ καθώς είναι πιθανό να είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.  Σε περίπτωση που σας εμφανίσει κωδικό σφάλματος (missing example.dll ή κάτι αντίστοιχο) εγκαταστήστε την visual c++ από τον σύνδεσμο https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145Προσέξτε η έκδοση της  visual C++ που θα εγκαταστήσετε (σε περίπτωση που χρειαστεί) να ταιριάζει με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας. Δηλαδή σε 32bit σύστημα εγκαταστήστε την  x86 και σε 64bit την x64. Αν δεν γνωρίζετε την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας ακολουθήστε τις οδηγίες -βάσει του λειτουργικού σας- που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.microsoft.com/en-us/windows/32-bit-and-64-bit-windows-frequently-asked-questions-c6ca9541-8dce-4d48-0415-94a3faa2e13dΣε περίπτωση που το λειτουργικό του υπολογιστή σας είναι windows 7 και δεν έχετε εγκατεστημένη την visual C++ θα πρέπει να βρείτε και να εγκαταστήσετε παλαιότερη έκδοσή της καθώς η microsoft δεν υποστηρίζει λειτουργικά προγενέστερα των windows 8 με αποτέλεσμα το link της microsoft που σας στείλαμε να μην λειτουργεί.
23-11-2020
Δήλωση ομαδικής προφορικής εργασίας
 Παρακαλούνται οι ομάδες να δηλώσουν το θέμα της προτίμησής τους για τις προφορικές παρουσιάσεις στο παρακάτω αρχείο (λογιστικό φύλλο στο Google Drive). Επειδή δεν μπορεί να αποσταλεί μαζικό email σε όλους (μπλoκάρεται ως spam) παρακαλείστε ένας από κάθε ομάδα να στείλει αίτημα να γίνει editor (access permission request) για να εγκρίνεται (ήδη έχει γίνει με κάποιους) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kLG-72pkwOA_wZU6IiMRWHScvF1kDMtzV3uUBHqWg80/edit?usp=sharing
16-11-2020
Διορθώσεις
μετά τις επισημάνσεις των συναδέλφων τους οποίους και ευχαριστώ διορθώθηκαν τόσο η παρουσίαση της 1ης σειράς ασκήσεων όσο και η 6η παρουσίαση και οι συνοδευτικές ασκήσεις.Προσοχή: στις μαγνητοσκοπήσεις, προφανώς, οι διαφάνειες έχουν λάθη που δεν μπορούν να διορθωθούν.  
08-11-2020
Άσκηση 3.3
Μετά από επισημάνσεις συναδέλφων, στον φάκελο έγγραφα αναρτήθηκε αναλυτικότερη λύση της άσκησης 3.3 (τόσο με αναγωγές-πράξεις με το χέρι όσο και σα σύστημα εξισώσεων). Παρόλο που το κύκλωμα είναι μικρό, η πολυπλοκότητα επίλυσης είναι σημαντική. Για αλγορίθμους επίλυσης (αντιστροφή πινάκων, διακριτή ολοκλήρωση κλπ) θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο 8ο Κεφάλαιο.Λόγω αυξημένης χρήσης του διαδικτύου αναμένονται δυσκολίες στην επικοινωνία κατά την ώρα του μαθήματος. Ως πρώτο μέτρο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα γίνεται η προσπάθεια να αναρτώνται οι μαγνητοσκοπήσεις των διαλέξεων εκ των προτέρων.Καλή συνέχεια με Υγεία σε όλους
22-10-2020
Άσκηση 2.1
Η επικαιροποιημένη λύση της άσκησης 2.1 (με διευκρίνιση για τους κόμβους) ανέβηκε στο φάκελο Έγγραφα/Παρουσιάσεις. Δυστυχώς στο τέλος του μαθήματος από λάθος μου διέκοψα τη σύνδεση. θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα 26-10 
10-10-2020
Διορθωμένη παρουσίαση των λύσεων 1ης σειράς
Σε συνέχεια της συζήτησης στο μάθημα της περασμένης Πέμπτης, αναρτήθηκε διορθωμένη παρουσίαση των λύσεων της 1ης σειράς ασκήσεων. Οι διορθώσεις συνίστανται -μετά από ορθή επισήμανση συναδέλφων που τους ευχαριστώ- στη μαθηματική έκφραση της ημιτονοειδούς συνάρτησης (τελευταίες διαφάνειες) για τον υπολογισμό της μέσης και ενεργού τιμής.
11-02-2020
Εξετάσεις Ηλεκτροτεχνίας
Όπως ειπώθηκε και στα μαθήματα η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 1 έως και 7 (Laplace)από όπου εξαιρούνται τα θέματα εύρεσης ισοδυνάμων Thevenin-Norton με αναγωγές δικτύων (o κανόνας Millman είναι εντός εξεταστέας ύλης). Επίσης δεν θα ζητηθεί στις εξετάσεις η υπέρθεση λύσεων σε ΗΜΚ διαφορετικών συχνοτήτων (οι ασκήσεις θα είναι σε μία μόνον συχνότητα λειτουργίας)Μερικά πρακτικά στοιχεία για την εξέταση Στην εξέταση οι φοιτητές έχουν μαζί τους:1) Στυλό, μολύβι, γόμμες, χάρακες,διορθωτικά. Μπορείτε να γράφετε με μολύβι, μαύρο ή μπλε στυλό. Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπάρχει διαμορφωμένο απαντησιολόγιο στο οποίο πρέπει να αναγραφούν οι απαντήσεις. Αν υπάρχει διαφωνία με τις απαντήσεις που δίνονται, τότε σημειώνετε την επιλογή Ε (5η επιλογή) αλλά σε λευκή κόλλα εξηγείτε τη λύση που δίνετε εσείς.Τονίζεται ότι το να δώσετε μόνον τον τύπο (μαθηματική σχέση) χωρίς και το αριθμητικό αποτέλεσμα  δεν έχει μεγάλη βαρύτητα -όχι βεβαια ότι δεν λαμβάνεται υπόψη- (καθώς έχετε στη διάθεσή σας το τυπολόγιο)2)  Επιστημονικές αριθμομηχανές (απολύτως απαραίτητες)3) Ένα τυπολόγιο δικής τους σύνθεσης διαστάσεων, μίας κόλλας Α4 (εμπρός-πίσω)4) Τις ασκήσεις για παράδοση (η παράδοση θα γίνει πριν την έναρξη της εξέτασης), οι οποίεςμπορούν να παραδοθούν ανά ομάδα (με συνεργασία)5) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, έξυπνου ρολογιού (smart-watch) κλπ.6) Η εξέταση ενδέχεται να ξεκινήσει με μικρή καθυστέρηση. Εάν κάποιος έχει ειδικό λόγο που βιάζεται να τελειώσει πριν την τελική ώρα της εξέτασης ή κάποιος που λόγω ειδικών δυσκολιών αιτείται ειδικής εξέτασης να μου το δηλώσει  παρακαλώ εκ των προτέρων.7) Η προτίμηση είναι να γράψουν όλοι στις αίθουσες του 2ου ορόφου, κτήριο δ, οπότε ξεκινείστε να κάθεστε εκεί σε διάταξη (ο ένας πίσω από τον άλλο με κενό μίας τουλάχιστον θέσης οι διπλανοί). Η πλήρωση των αιθουσών να γίνει με την εξής σειρά προτεραιότητας : 2.09, 2.01, 2.02 (ώστε όποιοι καθυστερήσουν να έχουν ομοιόμορφη διάρκεια εξέτασης)  Στο γραπτό θα καταγραφεί και η θέση που κάθεται ο καθένας. Καλή επιτυχία σε όλους