09-10-2018
Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου 2018
Έχει αναρτηθεί στα έγγραφα η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2018.Επισκόπηση γραπτών: Πέμπτη 11/10, ώρα 15:00.  
13-09-2018
Κατανομή σπουδαστών για την εξέταση επαναληπτικής περιόδου 2018 (17/9/18)
RUBIJE - ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ Αμφιθέατρο ΔΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΥ Αίθουσα Δ. 106ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ - ΧΡΥΣΟΦΟΣ Αίθουσα Δ. 209  
22-07-2018
Βαθμολογία εξέτασης κανονικής περιόδου 2018
Έχει αναρτηθεί στα έγγραφα η βαθμολογία της εξέτασης κανονικής περιόδου 2018.Επισκόπηση γραπτών: Τρίτη 24/7, 10.00πμ - 12:00. 
04-07-2018
2η επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» στον Ελαιώνα Βοιωτίας
Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 οργανώνεται 2η επίσκεψη ομάδας φοιτητών στο εργοστάσιο κατασκευής σχοινιών (κάβων) της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» στον Ελαιώνα Βοιωτίας. Η επίσκεψη θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες (από τις 9:30πμ μέχρι τις 1:00μμ). Η μετάβαση και επιστροφή των σπουδαστών στο εργοστάσιο θα γίνει με δική τους ευθύνη (Υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων από Αθήνα προς Θήβα και αντίστροφα κάθε 1 ώρα. Τα λεωφορεία κάνουν στάση ακριβώς έξω από το εργοστάσιο (2η διασταύρωση Ελαιώνα). Οι αναχωρήσεις από την Αθήνα γίνονται από το Σταθμό Λεωφορείων στην οδό Λιοσίων 260. Πληροφορίες στο http://ktelthivas.gr). Καλούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, να το δηλώσουν στην αντίστοιχη ομάδα στην ιστοσελίδα του μαθήματος, μέχρι και την Τρίτη 10 Ιουλίου. Η επίσκεψη αφορά αποκλειστικά τους σπουδαστές/σπουδάστριες που είναι γραμμένοι στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους σπουδαστές/σπουδάστριες που συμμετείχαν στην 1η επίσκεψη στο εργοστάσιο.  
22-06-2018
Κατανομή σπουδαστών για την εξέταση κανονικής περιόδου 2018 (27/6/18)
RUBIJE - ΖΑΧΟΣ Αμφιθέατρο ΔΖΕΡΒΑΣ - ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Αίθουσα Δ. 104ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Αίθουσα Δ. 105ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΚΑ Αίθουσα Δ. 106ΜΟΛΦΕΤΑΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αίθουσα Δ. 201ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΓΟΥΡΟΣ-ΝΙΑΡΧΟΣ Αίθουσα Δ. 202ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΛΙΔΑΣ Αίθουσα Δ. 209 
03-06-2018
Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της ενδιάμεσης εξέτασης που έγινε στις 24-4-18.Επισκόπηση γραπτών: Τρίτη 5/6 στις 12:00.  
02-06-2018
Εξεταστέα ύλη 2018
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ' ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση. Ροπές αδράνειας επίπεδων επιφανειών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Πολική ροπή αδράνειας. Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας. Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής από γραμμικά ελαστικά υλικά. Μη ομοιόμορφη στρέψη. Καθαρή διάτμηση. Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου διάτμησης. Μεταφορά ισχύος από περιστρεφόμενους άξονες. Υπερστατικοί άξονες υπό στρέψη. Ελαστοπλαστική στρέψη. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. Ενέργεια παραμόρφωσης για καθαρή διάτμηση. Στρέψη ατράκτων με κλειστές λεπτότοιχες διατομές. Συγκεντρώσεις τάσεων κατά τη στρέψη.  Καθαρή κάμψη. Καμπυλότητα δοκού. Διαμήκεις ορθές παραμορφώσεις και τάσεις. Σχεδιασμός δοκών ως προς τις ορθές τάσεις. Μη πρισματικές δοκοί. Ελαστοπλαστική κάμψη. Τάσεις στο επίπεδο και μετασχηματισμοί τους. Κύριες τάσεις και μέγιστες διατμητικές τάσεις.  
27-05-2018
Πρόγραμμα ατομικής προφορικής εξέτασης στην ομαδική πειραματική εργασία
Πέμπτη 28-6:  Ώρα 8:30 Ομάδα 1              Ώρα 9:00 Ομάδα 2              Ώρα 9:25 Ομάδα 3              Ώρα 9:50 Ομάδα 4              Ώρα 10:20 Ομάδα 5              Ώρα 10:45 Ομάδα 6              Ώρα 11:15 Ομάδα 7              Ώρα 11:45 Ομάδα 8              Ώρα 12:10 Ομάδα 9              Ώρα 12:35 Ομάδα 10              Ώρα 13:05 Ομάδα 11              Ώρα 13:35 Ομάδα 12              Ώρα 14:00 Ομάδα 13              Ώρα 14:25 Ομάδα 14              Ώρα 14:50 Ομάδα 15              Ώρα 15:15 Ομάδα 16                 Παρασκευή 29-6: Ώρα 8:30 Ομάδα 17                Ώρα 8:55 Ομάδα 18                Ώρα 9:20 Ομάδα 19                Ώρα 9:45 Ομάδα 20                Ώρα 10:10 Ομάδα 21                Ώρα 10:35 Ομάδα 22                Ώρα 11:00 Ομάδα 23                Ώρα 11:25 Ομάδα 24                    Η προφορική εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, στο ισόγειο του Κτιρίου Αντοχής Υλικών. Η ομαδική αναφορά εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να υποβληθεί ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26/6/18, σε μορφή .pdf. Τα ζητούμενα που πρέπει να περιέχονται στην ομαδική εργασία, περιγράφονται συνοπτικά στις σημειώσεις για τα πειράματα, μετά την περιγραφή εκτέλεσης κάθε πειράματος.  
26-05-2018
Επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» στον Ελεώνα Βοιωτίας
Την Παρασκευή 1 Ιουνίου οργανώνεται επίσκεψη ομάδας φοιτητών στο εργοστάσιο κατασκευής σχοινιών, συρματόσχοινων, αγκυρών κ.λ.π της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» στον Ελεώνα Βοιωτίας. Η επίσκεψη θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες (από τις 9:00πμ μέχρι τις 12:30μμ). Η μετάβαση και επιστροφή των σπουδαστών στο εργοστάσιο θα γίνει με δική τους ευθύνη (Υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων από Αθήνα προς Θήβα και αντίστροφα κάθε 1 ώρα. Τα λεωφορεία κάνουν στάση ακριβώς έξω από το εργοστάσιο (2η διασταύρωση Ελεώνα). Οι αναχωρήσεις από την Αθήνα γίνονται από το Σταθμό Λεωφορείων στην οδό Λιοσίων 260. Πληροφορίες στο http://ktelthivas.gr).Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να ξεναγήσει η εταιρεία είναι 25 (24 σπουδαστές και ο διδάσκων). Καλούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, να το δηλώσουν στην αντίστοιχη ομάδα στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Με τη συμπλήρωση των 24 δηλώσεων θα κλείσει ο κατάλογος συμμετεχόντων στην επίσκεψη. Σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του εργοστασίου προγραμματίζεται άλλη μια επίσκεψη 25 ατόμων, αμέσως μετά από τη λήξη της εαρινής εξεταστικής περιόδου (στις αρχές Ιουλίου 2018). 
26-05-2018
Επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» στον Ελεώνα Βοιωτίας την
Δικαίωμα συμμετοχής στην επίσκεψη έχουν μόνο οι σπουδαστές του 2ου εξαμήνου (με αριθμό μητρώου >= 8117001). 
26-05-2018
3η ομάδα ασκήσεων
Έχει αναρτηθεί στις «Εργασίες», η τρίτη ομάδα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που αναφέρεται στην κάμψη. 
12-05-2018
Έκτακτο μάθημα
Την Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 10:45πμ, θα γίνει έκτακτο δίωρο μάθημα στην Αίθουσα Δ.209. 
12-05-2018
2η ομάδα ασκήσεων
Έχει αναρτηθεί στις «Εργασίες», η δεύτερη ομάδα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που αναφέρεται στη στρέψη. 
07-05-2018
Έκτακτο μάθημα
Την Τετάρτη 9 Μαΐου, στις 12:45, θα γίνει έκτακτο μάθημα στην Αίθουσα Δ.209. Θα γίνει παρουσίαση λύσεων ασκήσεων από προηγούμενα διαγωνίσματα. 
02-05-2018
Εγγραφή στις ομάδες των εργαστηρίων
Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 ξεκινούν τα εργαστήρια του μαθήματος. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια και δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε κάποια ομάδα μέχρι στιγμής, καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο διδάσκοντα, για να τους εγγράψει αυτός. Η εγγραφή πρέπει να  γίνει μέχρι και την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια υπάρχουν στην παράγραφο «Εργαστήριο» της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος.  
27-04-2018
Έκτακτο μάθημα
Την Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 12:45πμ, θα γίνει έκτακτο δίωρο μάθημα στην Αίθουσα Δ.209. 
17-04-2018
Εξεταστέα ύλη για την ενδιάμεση εξέταση της 24/4
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ' ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση.  
01-04-2018
1η ομάδα ασκήσεων
Έχει αναρτηθεί στις «Εργασίες» η πρώτη ομάδα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι.  
31-03-2018
Ενδιάμεση Εξέταση
Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, στις 10:45, θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος, στις αίθουσες Δ.105, Δ.106, Δ.201, Δ.202 και Δ.209.Η εξεταστέα ύλη θα είναι αυτή που θα έχει καλυφθεί στις παραδόσεις μέχρι και την Τρίτη 17 Απριλίου 2018. Θα ανακοινωθεί το βράδυ της Τρίτης 17/4.  Δικαίωμα συμμετοχής στην ενδιάμεση εξέταση έχουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που είναι γραμμένοι στο τρέχον εξάμηνο (με κωδικό >= 8117001).Περισσότερες πληροφορίες για την ενδιάμεση εξέταση υπάρχουν στην παράγραφο «Μέθοδοι Αξιολόγησης», της ενότητας «Γενικά Στοιχεία», της ιστοσελίδας του μαθήματος.  
31-03-2018
Έκτακτο μάθημα
Την Τρίτη 17/4 και ώρα 10:45πμ, θα γίνει έκτακτο δίωρο μάθημα στην Αίθουσα Δ.209. 
31-03-2018
Εγγραφή στις ομάδες των εργαστηρίων
Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 ξεκινούν τα εργαστήρια του μαθήματος. Καλούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες του 2ου εξαμήνου να δηλώσουν συμμετοχή σε μια από τις 24 ομάδες των εργαστηριακών ασκήσεων, στην ενότητα «Ομάδες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι σπουδαστές/σπουδάστριες του 4ου, του 6ου και του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια τα προηγούμενα χρόνια.Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι και την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια υπάρχουν στην παράγραφο «Εργαστήριο» της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος.  
04-03-2018
Έκτακτο μάθημα
Την Τρίτη 6/3 και ώρα 10:45πμ, θα γίνει έκτακτο δίωρο μάθημα στην Αίθουσα Δ.209.Την Πέμπτη 8/3 το μάθημα δε θα γίνει, λόγω προγραμματισμένης επίσκεψης ομάδας φοιτητών του 4ου εξαμήνου με το διδάσκοντα, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 
28-01-2018
Εξέταση για επί πτυχίω φοιτητές
Η εξέταση Φεβρουαρίου 2018 για επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/2, στις 8:30πμ, στην αίθουσα Δ. 210.