08-11-2021
Μεταφορά ιστοσελίδας του μαθήματος
Η ιστοσελίδα του μαθήματος μεταφέρθηκε στο δικτυακό τόποhttps://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2231όπου και έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2021.
20-09-2021
Εξέταση επαναληπτικής περιόδου από απόσταση στις 22/9/21
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση επαναληπτικής περιόδου από απόσταση, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμοφωσίμου Στερεού Ι και Εργαστήριοαπό τις 8:40 και μετά, την Τετάρτη 22/9/21.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν αρχεία με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε οποιαδήποτε από τις πέντε (5) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου» και «Γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να καταθέσουν και αρχεία με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.  Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα την Τετάρτη 22/9/21 στις 9:00, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης επαναληπτικής περιόδου».  Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα και η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες με μαθησιακές δυσκολίες θα έχουν διαθέσιμα είκοσι (20) λεπτά επί πλέον της κανονικής διάρκειας και κατά το διάστημα αυτό μπορούν να στείλουν τα γραπτά τους στο διδάσκοντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
21-07-2021
Βαθμολογία κανονικής περιόδου 2021
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της κανονικής περιόδου 2021.Επίδειξη γραπτών: Πέμπτη 22/7 στις 11:00πμ στον ιστότοπο:https://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριο  
08-06-2021
Εξεταστέα ύλη κανονικής περιόδου 2021
1) ΘεματικάΕίναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο «Ύλη», της ενότητας «Γενικά Στοιχεία», της ιστοσελίδας του μαθήματος.2) Από το βιβλίο των Goodno - Gere "Mechanics of Materials"Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 3: Εξαιρείται η ενότητα 3.10Κεφάλαιο 4 (θεωρείται γνωστό από τη Στατική Στερεού Σώματος)Κεφάλαιο 5: Οι ενότητες 5.1 - 5.9Κεφάλαιο 7Κεφάλαιο 8: Από την ενότητα 8.4 εξαιρείται το τμήμα που αναφέρεται στις πλατύπελμες δοκούς (wide flange beams)Παράρτημα D (κεντροειδή και ροπές αδράνειας)3) Το αρχείο "Κύκλος Mohr.pdf"4) Το αρχείο «Κριτήρια διαρροής και θραύσης.pdf» από το βιβλίο του E.Popov "Engineering Mechanics of Solids"5) Εναλλακτικά από το βιβλίο των Beer - Johnston - DeWolf - Mazurek «Μηχανική των Υλικών»Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2: Οι ενότητες 2.1 - 2.8, 2.10 - 2.13Κεφάλαιο 3: Οι ενότητες 3.1 - 3.5 και η 3.10Κεφάλαιο 4: Οι ενότητες 4.1 - 4.3Κεφάλαιο 5: Οι ενότητες 5.1 - 5.3 και η 5.5Κεφάλαιο 6: Οι ενότητες 6.1 και 6.2Κεφάλαιο 7Κεφάλαιο 8Κεφάλαιο 11: Οι ενότητες 11.1 έως 11.4Παράρτημα ΑΠαράρτημα ΒΠαράρτημα C  6) Εναλλακτικά από το βιβλίο του Π. Βουθούνη «Αντοχή των Υλικών»Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 5: Οι ενότητες 5.1 - 5.3Κεφάλαιο 6: Οι ενότητες 6.1 - 6.10Κεφάλαιο 7: Οι ενότητες 7.1 - 7.6 και 7.10 - 7.13Κεφάλαιο 8: Οι ενότητες 8.1 - 8.6.             Από την ενότητα 8.11 μόνο η παράγραφος «Κάμψη και Στρέψη»            Κεφάλαιο 9: Η ενότητα 9.5Κεφάλαιο 11: Οι ενότητες 11.2, 11.3 (μόνο για την κυκλική διατομή) και 11.4Κεφάλαιο 13: Οι ενότητες 13.1 - 13.6 και 13.8 - 13.21Κεφάλαιο 14: Οι ενότητες 14.1.ι, 14.1.ιιι, 14.2, 14.3Κεφάλαιο 17: Η ενότητα 17.2 
08-06-2021
Εξέταση κανονικής περιόδου 2021 από απόσταση στις 14/6/21
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που θα συμμετάσχουν στην εξέταση από απόσταση στις 14/6/21, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριοαπό τις 2:40μμ και μετά, στις 14/6.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχείο με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε μια κάποια από τις δέκα πέντε (15) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης κανονικής περιόδου» και «Γραπτά της εξέτασης κανονικής περιόδου», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα 14/6/21 στις 3:00μμ, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης κανονικής περιόδου».  Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα. Η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. 
05-06-2021
Δυνητική βαθμολογία τελικής γραπτής εξέτασης
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η δυνητική βαθμολογία της τελικής γραπτής εξέτασης, για τους σπουδαστές/τριες πού πήραν βαθμό >= 5 και στις δύο ενδιάμεσες εξετάσεις.Επίδειξη γραπτών της 2ης ενδιάμεσης εξέτασης: Δευτέρα 7/6 στις 3:00μμ (https://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριο).Αναμένετε να σας δεχτώ έναν - έναν / μια -  μια ατομικά. 
25-05-2021
Δεύτερη ενδιάμεση εξέταση από απόσταση στις 2/6/21
Η δεύτερη ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει από απόσταση, την Τετάρτη 2/6/21 στις 9:00πμ.Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν πάρει βαθμό >=5 στην πρώτη ενδιάμεση εξέταση, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριοαπό τις 8:45πμ και μετά στις 2/6.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχείο με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε μια κάποια από τις επτά (7) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της δεύτερης ενδιάμεσης εξέτασης» και «Γραπτά της δεύτερης ενδιάμεσης εξέτασης», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα την Τετάρτη 2/6/21 στις 9:00πμ, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της δεύτερης ενδιάμεσης εξέτασης».  Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα. Η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. 
25-05-2021
Εξεταστέα ύλη για τη δεύτερη ενδιάμεση εξέταση της 2/6/21 θεματικά
Στρέψη ατράκτων κυκλικής διατομής από γραμμικά ελαστικά υλικά. Μη ομοιόμορφη στρέψη. Καθαρή διάτμηση. Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου διάτμησης. Μεταφορά ισχύος από περιστρεφόμενους άξονες. Υπερστατικοί άξονες υπό στρέψη. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. Ενέργεια παραμόρφωσης για καθαρή διάτμηση. Στρέψη ατράκτων με κλειστές λεπτότοιχες διατομές. Συγκεντρώσεις τάσεων κατά τη στρέψη.  Καθαρή κάμψη. Καμπυλότητα δοκού. Διαμήκεις ορθές παραμορφώσεις και τάσεις. Σχεδιασμός δοκών ως προς τις ορθές τάσεις. Μη πρισματικές δοκοί. Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης σε δοκούς ορθογώνιας διατομής. Διατμητικές τάσεις λόγω κάμψης σε δοκούς κυκλικής διατομής. Τάσεις στο επίπεδο και μετασχηματισμοί τους. Κύριες τάσεις και μέγιστες διατμητικές τάσεις. Κύκλος Mohr για τις τάσεις. Νόμος Hooke για επίπεδη ένταση και για τρισδιάστατη εντατική κατάσταση. Επίπεδη παραμόρφωση και μετασχηματισμοί παραμορφώσεων στο επίπεδο. Σφαιρικά και κυλινδρικά λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Μέγιστες τάσεις σε δοκούς. Τάσεις σε δοκούς λόγω σύνθετης φόρτισης. Κριτήρια διαρροής και θραύσης. 
25-05-2021
Εξεταστέα ύλη για την ενδιάμεση εξέταση της 2/6/21 από βιβλία και σημειώσεις
1) Από το βιβλίο των Goodno - Gere "Mechanics of Materials"Κεφάλαιο 3: Οι ενότητες 3.4 - 3.9, 3.11, 3.12Κεφάλαιο 4: Θεωρείται γνωστό από τη Στατική Στερεού ΣώματοςΚεφάλαιο 5: Οι ενότητες 5.1 - 5.9Κεφάλαιο 7Κεφάλαιο 8: Από την ενότητα 8.4 εξαιρείται το τμήμα που αναφέρεται στις πλατύπελμες δοκούς (wide flange beams)2) Το αρχείο "Κύκλος Mohr.pdf"3) Το αρχείο «Κριτήρια διαρροής και θραύσης.pdf» από το βιβλίο του E.Popov "Engineering Mechanics of Solids" 
19-05-2021
Αλλαγή ώρας επίδειξης γραπτών της πρώτης ενδιάμεσης εξέτασης
Η επίδειξη γραπτών της πρώτης ενδιάμεσης εξέτασης θα αρχίσει στις 12:45 αντί στις 9:00, την Πέμπτη 20/5. 
18-05-2021
Βαθμολογία πρώτης ενδιάμεσης εξέτασης
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της πρώτης ενδιάμεσης εξέτασης.Επίδειξη γραπτών: Πέμπτη 20/5 στις 9:00πμ (https://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριο).Αναμένετε να σας δεχτώ έναν - έναν / μια -  μια ατομικά. 
06-05-2021
Βαθμολογία εξέτασης 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/τριες
Έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» της ιστοσελίδας του μαθήματος, η βαθμολογία της εξέτασης 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/τριες. 
23-04-2021
Διάρκεια ενδιάμεσης εξέτασης
Η διάρκεια της ενδιάμεσης εξέτασης θα είναι μιάμιση (1,5) ώρα. 
14-04-2021
Ενδιάμεση εξέταση από απόσταση στις 24/4/21
Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει από απόσταση, το Σάββατο 24/4/21 στις 9:00πμ.Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που δεν έχουν εξεταστεί σε προηγούμενη ενδιάμεση ή τελική εξέταση, μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψηhttps://filippos.mechan.ntua.gr/Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι Και Εργαστήριοαπό τις 8:40πμ και μετά στις 24/4.Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχείο με τη φωτοτυπία της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και τις δύο όψεις), για την ταυτοποίησή τους. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η υποβολή θα γίνει σε μια κάποια από τις επτά (7) διαθέσιμες θέσεις υποδοχής γραπτών με τίτλο «Θέματα και γραπτά της ενδιάμεσης εξέτασης» και «Γραπτά της ενδιάμεσης εξέτασης», που θα έχουν δημιουργηθεί στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα το Σάββατο 24/4/21 στις 9:00πμ, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της ενδιάμεσης εξέτασης».  Η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά την ανάρτηση των θεμάτων αλλά δε θα υπερβαίνει τη μιάμιση (1,5) ώρα. Η υποβολή των γραπτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης. 
12-04-2021
Εξεταστέα ύλη για την πρώτη ενδιάμεση εξέταση (θεματικά)
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ' ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση. Ροπές αδράνειας επίπεδων επιφανειών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Πολική ροπή αδράνειας. Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας.  
12-04-2021
Κεφάλαια από το βιβλίο των Goodno - Gere για την πρώτη ενδιάμεση εξέταση
Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 4 (θεωρείται γνωστό από τη Στατική Στερεού Σώματος)Παράρτημα D (κεντροειδή και ροπές αδράνειας) 
01-04-2021
Έκτακτο μάθημα
Την Τετάρτη  7/4, στις 12:45, θα γίνει έκτακτο μάθημα (αναπλήρωση του μαθήματος που δεν έγινε στις 25/3). 
24-02-2021
Βίντεο διαλέξεων από απόσταση
https://drive.google.com/drive/folders/1tcWB_soQI-noBOdwtz_A9ymhv_9QpNWd?usp=sharing 
23-02-2021
Αλλαγή ιστότοπου διδασκαλίας από απόσταση
Από αύριο Τετάρτη 24/2, η διδασκαλία από απόσταση θα γίνεται στον ιστότοποhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0cb95e3b571d301a5fe551d40fc4109fσύμφωνα με το πρόγραμμα της Γραμματείας.Ειδικά και μόνο για αύριο Τετάρτη 24/2, το μάθημα θα αρχίσει στις 12:45. 
19-02-2021
Διδασκαλία από απόσταση κατά το εαρινό εξάμηνο 2021
Θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Γραμματαεία στον ιστότοποhttps://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouIkaiErgasthrio 
19-02-2021
Αλλαγή ώρας διεξαγωγής μαθήματος
Λόγω διεξαγωγής της εξέτασης για επί πτυχίω φοιτητές/τριες την Τετάρτη 24/2 στις 8:30πμ, το μάθημα θα αρχίσει στις 12:45. 
19-02-2021
Διαδικασία εξέτασης περιόδου 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/τριες από απόσταση
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση περιόδου 2021 επί πτυχίω φοιτητές/τριες από απόσταση, θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο (ή αρχεία) με τις εικόνες της φοιτητικής και της αστυνομικής τους ταυτότητας (και από τις δύο πλευρές)Την Τετάρτη 24/2 από τις 8:20 και μετά, οι προσερχόμενοι/νες για εξέταση μπορούν να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη:https://filippos.mechan.ntua.gr/MhxanikhParamorfwsimouStereouIkaiErgasthrioγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους. Κατόπιν μπορούν ν' αρχίσουν άμεσα να υποβάλλουν τα αρχεία με τις εικόνες των ταυτοτήτων τους, σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις (4) διαθέσιμες εργασίες υποδοχής γραπτών της εξέτασης, στην ενότητα «Εργασίες» της ιστοσελίδας του μαθήματος.Τα θέματα θα αναρτηθούν στις 8:30, στην εργασία με τίτλο «Θέματα και γραπτά της εξέτασης περιόδου 2021 για επί πτυχίω φοιτητές/τριες».Η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά από την ανάρτηση των θεμάτων και δεν θα υπερβαίνει τη μιάμιση ώρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου της εξέτασης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα αρχεία με τις ταυτότητες και τα γραπτά των εξεταζόμενων.