28-10-2017
Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου 2017
Έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2017.Επισκόπηση γραπτών: Δευτέρα 30/10, 3:00μμ - 5:00μμ.