15-10-2019
Βαθμολογία επαναληπτικής περιόδου 2019
Έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» η βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου 2019.Επισκόπηση γραπτών: Τετάρτη 16/10, 12:30 - 14:30. 
14-09-2019
Κατανομή σπουδαστών ανά αίθουσα για την εξέταση της 16/9/19
RUBIJE - ΚΑΠΠΑΤΟΥ  Αμφιθέατρο ΔΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ - ΜΟΛΦΕΤΑΣ  Αίθουσα Δ.105ΜΟΥΛΑΡΑΣ - ΣΑΡΔΗΣ  Αίθουσα Δ.106ΣΑΡΜΑΤΖΗ - ΧΡΥΣΟΦΟΣ  Αίθουσα Δ.209 
22-07-2019
Βαθμολογία κανονικής περιόδου 2019
Έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» η βαθμολογία της κανονικής περιόδου 2019.Επισκόπηση γραπτών: Τρίτη 23/7, 10:00πμ - 2:00μμ. 
17-06-2019
Κατανομή σπουδαστών ανά αίθουσα για την εξέταση της 26/6/19
RUBIJE - ΔΑΜΙΓΟΣ  Αμφιθέατρο ΔΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ - ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ  Αίθουσα Δ.104ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ - ΚΟΤΤΑΣ  Αίθουσα Δ.105ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗ - ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ  Αίθουσα Δ.106ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ - ΠΑΠΠΑΣ  Αίθουσα Δ.201ΠΑΡΟΥΣΗΣ - ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ-ΚΟΥΝΑΒΗΣ  Αίθουσα Δ.202ΣΟΒΟΛΟΣ - ΧΡΥΣΟΦΟΣ  Αίθουσα Δ.209  
01-06-2019
Υποβολή ομαδικής πειραματικής εργασίας
Η ομαδική αναφορά εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να υποβληθεί ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, σε μορφή .pdf, μέχρι και τις 25/6/19. Τα ζητούμενα που πρέπει να περιέχονται στην ομαδική εργασία, περιγράφονται συνοπτικά στις σημειώσεις για τα πειράματα, μετά την περιγραφή εκτέλεσης κάθε πειράματος.  
01-06-2019
Πρόγραμμα ατομικής προφορικής εξέτασης στην ομαδική πειραματική εργασία
ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Ημερομηνία Ώρα 1 8118054 27/06/19 08:30:001 8118039 27/06/19 08:35:001 8118026 27/06/19 08:40:001 8118035 27/06/19 08:45:002 8118005 27/06/19 08:50:002 8118059 27/06/19 08:55:002 8118004 27/06/19 09:00:002 8118002 27/06/19 09:05:003 8118432 27/06/19 09:10:003 8118085 27/06/19 09:15:003 8118049 27/06/19 09:20:003 8118031 27/06/19 09:25:004 8118032 27/06/19 09:30:004 8118078 27/06/19 09:35:004 8118065 27/06/19 09:40:004 8118018 27/06/19 09:45:005 8118019 27/06/19 09:50:005 8118015 27/06/19 09:55:005 8118033 27/06/19 10:00:005 8118433 27/06/19 10:05:006 8118027 27/06/19 10:10:006 8118076 27/06/19 10:15:006 8118431 27/06/19 10:20:006 8118041 27/06/19 10:25:007 8118045 27/06/19 10:30:007 8118274 27/06/19 10:35:007 8118804 27/06/19 10:40:007 8118275 27/06/19 10:45:008 8118712 27/06/19 10:50:008 8118705 27/06/19 10:55:008 8118007 27/06/19 11:00:008 8118714 27/06/19 11:05:009 8118086 27/06/19 11:10:009 8118052 27/06/19 11:15:009 8118010 27/06/19 11:20:009 8118001 27/06/19 11:25:0010 8118038 27/06/19 11:30:0010 8117059 27/06/19 11:35:0010 8118434 27/06/19 11:40:0010 8118272 27/06/19 11:45:0011 8118040 27/06/19 11:50:0011 8118008 27/06/19 11:55:0011 8118058 27/06/19 12:00:0011 8118025 27/06/19 12:05:0012 8117043 27/06/19 12:10:0012 8118029 27/06/19 12:15:0012 8118801 27/06/19 12:20:0012 8118011 27/06/19 12:25:0013 8118807 27/06/19 12:30:0013 8118075 27/06/19 12:35:0013 8118036 27/06/19 12:40:0013 8118803 27/06/19 12:45:0014 8118021 27/06/19 12:50:0014 8118063 27/06/19 12:55:0014 8118084 27/06/19 13:00:0014 8118050 27/06/19 13:05:0015 8118042 27/06/19 13:10:0015 8118044 27/06/19 13:15:0015 8118066 27/06/19 13:20:0015 8118064 27/06/19 13:25:0016 8118048 27/06/19 13:30:0016 8118083 27/06/19 13:35:0016 8115078 27/06/19 13:40:0016 8117064 27/06/19 13:45:0017 8118273 27/06/19 13:50:0017 8118060 27/06/19 13:55:0017 8118074 27/06/19 14:00:0017 8118034 27/06/19 14:05:0018 8118003 27/06/19 14:10:0018 8118056 27/06/19 14:15:0018 8118082 27/06/19 14:20:0018 8118006 27/06/19 14:25:0019 8118087 27/06/19 14:30:0019 8118068 27/06/19 14:35:0019 8118081 27/06/19 14:40:0019 8118062 27/06/19 14:45:0020 8118013 27/06/19 14:50:0020 8118023 27/06/19 14:55:0020 8118805 27/06/19 15:00:0020 8113521 27/06/19 15:05:0021 8118301 27/06/19 15:10:0021 8118024 27/06/19 15:15:0021 8118053 27/06/19 15:20:0021 8118037 27/06/19 15:25:0022 8118802 28/06/19 08:30:0022 8118072 28/06/19 08:35:0022 8118503 28/06/19 08:40:0022 8118028 28/06/19 08:45:0028 8118713 28/06/19 08:50:0028 8116803 28/06/19 08:55:0028 8118711 28/06/19 09:00:0029 8118055 28/06/19 09:05:0029 8118017 28/06/19 09:10:0029 8117433 28/06/19 09:15:0030 8118056 28/06/19 09:20:0030 8118051 28/06/19 09:25:0030 8118501 28/06/19 09:30:0030 8118047 28/06/19 09:35:0031 8118271 28/06/19 09:40:0031 8118020 28/06/19 09:45:0031 8118009 28/06/19 09:50:0031 8118069 28/06/19 09:55:0032 8118057 28/06/19 10:00:0032 8118061 28/06/19 10:05:0032 8118504 28/06/19 10:10:0032 8117610 28/06/19 10:15:0033 8118022 28/06/19 10:20:0033 8118014 28/06/19 10:25:0033 8118080 28/06/19 10:30:0033 8118030 28/06/19 10:35:0033 8118709 28/06/19 10:40:0034 8116505 28/06/19 10:45:0035 8118016 28/06/19 10:50:0035 8118043 28/06/19 10:55:0035 8118077 28/06/19 11:00:0035 8118012 28/06/19 11:05:0036 8118070 28/06/19 11:10:0036 8117069 28/06/19 11:15:0036 8118402 28/06/19 11:20:0036 8118079 28/06/19 11:25:00                    Η προφορική εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, στο ισόγειο του Κτιρίου Αντοχής Υλικών. 
31-05-2019
Εξεταστέα ύλη κανονικής περιόδου 2019
Είναι η ύλη που περιέχεται στην παράγραφο «Ύλη», της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος. 
31-05-2019
Εξεταστέα ύλη 2019, από το βιβλίο των Gere και Goodno
Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 (εκτός από την ενότητα 3.10)Κεφάλαιο 4 (θεωρείται γνωστό από το μάθημα «Στατική Στερεού Σώματος»)Κεφάλαιο 5 (μόνο οι ενότητες 5.1 - 5.7)Κεφάλαιο 6 (μόνο η ενότητα 6.10)Κεφάλαιο 7 Κεφάλαιο 8 (μόνο οι ενότητες 8.1 - 8.3)Κεφάλαιο 12 (οι ενότητες 12.2 και 12.3 θεωρούνται γνωστές από το μάθημα «Στατική Στερεού Σώματος»)Κεφάλαιο 13 (για αναφορά όταν χρειάζεται)  
31-05-2019
Εξεταστέα ύλη 2019, από το βιβλίο των Beer et al
Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 2 (εκτός από την ενότητα 2.9)Κεφάλαιο 3 (εκτός από την ενότητα 3.9)Κεφάλαιο 4 (εκτός από τις ενότητες 4.4, 4.5, 4.7 - 4.10)Κεφάλαιο 5 (εκτός από την ενότητα 5.4)Κεφάλαιο 7Κεφάλαιο 11 (11.1 έως 11.4)Παράρτημα ΑΠαράρτημα ΒΠαράρτημα C  
29-05-2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής 2ης ομάδας ασκήσεων
Νέα προθεσμία υποβολής της 2ης ομάδας ασκήσεων ορίστηκε η 31η Μοΐου. 
20-05-2019
Δεύτερη ομάδα ασκήσεων
Έχει αναρτηθεί στις «Εργασίες», η δεύτερη ομάδα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που αναφέρεται στη στρέψη και στην κάμψη. 
16-05-2019
Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης
Έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» η βαθμολογία της ενδιάμεσης εξέτασης της 16/4.Επισκόπηση γραπτών: Παρασκευή 17/5 11:00πμ - 2:00μμ 
05-05-2019
Έναρξη εργαστηρίων
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 ξεκινούν τα εργαστήρια του μαθήματος. Για πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση με τίτλο «Εγγραφή στις ομάδες εργαστηρίων» στις «Ανακοινώσεις» και την παράγραφο «Εργαστήριο» στα «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος.  
21-04-2019
Εγγραφή στις ομάδες των εργαστηρίων
Την Τρίτη 7  Μαΐου 2019 ξεκινούν τα εργαστήρια του μαθήματος. Καλούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες του 2ου εξαμήνου να δηλώσουν συμμετοχή σε μια από τις 36 ομάδες των εργαστηριακών ασκήσεων, στην ενότητα «Ομάδες» της ιστοσελίδας του μαθήματος. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι σπουδαστές/σπουδάστριες του 4ου, του 6ου και του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια τα προηγούμενα χρόνια.Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι και την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια υπάρχουν στην παράγραφο «Εργαστήριο» της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» της ιστοσελίδας του μαθήματος.  
12-04-2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής 1ης ομάδας ασκήσεων
Νέα προθεσμία υποβολής της 1ης ομάδας ασκήσεων ορίστηκε η 26η Απριλίου. 
12-04-2019
Έκτακτο μάθημα
Την Τετάρτη 17/4 στις 12:45, θα γίνει έκτακτο μάθημα στην αίθουσα Δ.209. 
12-04-2019
Κατανομή σπουδαστών ανά αίθουσα για την ενδιάμεση εξέταση της 16/4/19
ΑΒΡΑΜΙΔΗ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Αίθουσα Δ.105ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΣΑΜΑΝΤΟΥΛΓΚΟΥ - ΔΡΑΚΟΥ Αίθουσα Δ.107ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ Αίθουσα Δ.201ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΞΟΥΡΑΦΑΣ Αίθουσα Δ.202ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΣ - ΤΣΑΤΑΛΑΣ Αίθουσα Δ.209ΤΣΙΡΟΣ - ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ Αίθουσα Δ.210 
10-04-2019
Πρώτη ομάδα ασκήσεων
Έχει αναρτηθεί στις «Εργασίες», η πρώτη ομάδα ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που αναφέρεται στον εφελκυσμό, στη θλίψη, στη διάτμηση και στα υπερστατικά συστήματα ράβδων. 
09-04-2019
Ενδιάμεση εξέταση
Την Τρίτη 16 Απριλίου και κατά το χρονικό διάστημα 10:45 - 12:30, θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος σε αίθουσες του κτιρίου Δ. 
09-04-2019
Εξεταστέα ύλη για την ενδιάμεση εξεταση
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ' ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι. Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική ανάλυση. Ροπές αδράνειας επίπεδων επιφανειών. Θεώρημα παραλλήλων αξόνων. Πολική ροπή αδράνειας. Γινόμενο αδράνειας. Στροφή αξόνων. Κύριες ροπές αδράνειας.  
09-04-2019
Εξεταστέα ύλη για την ενδιάμεση εξέταση από το βιβλίο των Gere - Goodno
Τα κεφάλαια 1, 2 και 12.