14-07-2023
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παραδοτέα για την αποζημίωση των φοιτητών:- Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ Ε.3.5. Έναρξη και Λήξη.- Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (παραλαμβάνεται από την κ. Καρλατήρα)- Βεβαίωση Πρακτικής από το Φορέα με σφραγίδα και υπογραφή (2 αντίτυπα)- Έντυπο Αξιολόγησης από το Φορέα- Έκθεση (σε έντυπη μορφή)Όλα τα έγγραφα σε έντυπη μορφή.
14-07-2023
Δικαιολογητικά στη Σχολή
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για επιτυχή βαθμολογία στο μάθημα. Επομένως, ΟΛΟΙ οι φοιτητές που εκπόνησαν ΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στη Σχολή, εντός 5 ημερών από την λήξη της ΠΑ, τα ακόλουθα:Πρωτότυπη βεβαίωση σε επιστολόχαρτο της εταιρείας όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας, με σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.Έντυπο αξιολόγησης φοιτητών από τον φορέα υποδοχής (helios) συμπληρωμένο από την Εταιρεία με σφραγίδα και υπογραφή.Εργασία σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Το έντυπο και η βεβαίωση θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Τα ονόματα των αρχείων για να είναι έγκυρα θα έχουν την παρακάτω μορφή:Βεβαίωση εκπόνησης ΠΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdfΈντυπο αξιολόγησης φοιτητών: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf
14-07-2023
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο helios (ΠΑ 2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ).Παράδοση εργασιώνΦοιτητές Ιανουαρίου Ιουλίου:               καταληκτική ημερομηνία 20 ΑυγούστουΦοιτητές Ιουλίου Αυγούστου:               καταληκτική ημερομηνία 10 ΣεπτεμβρίουΦοιτητές Αυγούστου Σεπτεμβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 8 ΟκτωβρίουΦοιτητές Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 5 Νοεμβρίου
28-06-2023
Κατάθεση συμβάσεων
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας στην κ. Καρλατήρα (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση.
06-06-2023
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Κατάθεση συμβάσεων
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας στην κ. Καρλατήρα (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση.
22-04-2023
Αναθεωρημένη λίστα φορέων υποδοχής
Προσθήκη εταιρειών: NAVARONE S.A. & ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕΌσοι φοιτητές επιθυμούν να συμπεριλάβουν τις συγκεκριμένες εταιρείες στη λίστα προτίμησης μπορούν να στείλουν νέο αρχείο μέχρι την Δευτέρα 24 Απριλίου.
20-04-2023
Αναθεωρημένη λίστα φορέων υποδοχής
Προσθήκη εταιρείας: Angelicoussis GroupΌσοι φοιτητές επιθυμούν να συμπεριλάβουν την συγκεκριμένη εταιρεία στη λίστα προτίμησης μπορούν να στείλουν νέο αρχείο μέχρι την Δευτέρα 24 Απριλίου.
20-04-2023
Διαδικτυακή συνάντηση 21/4/2023
Αύριο, Παρασκευή 21 Απριλίου, θα γίνει μία διαδικτυακή συνάντηση 12:00-13:00 για σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τη λίστα προτίμησης.Σύνδεσμος: https://centralntua.webex.com/meet/sdleli
12-04-2023
Αναθεωρημένη λίστα φορέων υποδοχής
Προσθήκη εταιρείας GOLDEN UNION SHIPPING.
12-04-2023
Αναθεωρημένη λίστα φορέων υποδοχής
Αρχείο: Λίστα-ΦΟΡΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ-12April-BΠροσθήκη εταιρείας: Thenamaris Ships Management Inc.
10-04-2023
ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2023» έχει αναρτηθεί ο πίνακας Φορέων Υποδοχής για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2023 (Λίστα-ΦΟΡΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ.pdf)Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητήθηκαν, να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας (από το σχετικό αρχείο).Το αρχείο των προτιμήσεων του κάθε φοιτητή (Επώνυμο-Όνομα-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.pdf), θα σταλεί σε όλους τους υπεύθυνους της ΠΑ της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail, κάθε φοιτητής θα δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου.Ο τίτλος (subject) του email πρέπει να είναι της μορφής: Επώνυμο Όνομα, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής, π.χ. «Βεντίκος Νικόλαος, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής».Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη στο μέτρο του δυνατού, τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή. 
07-04-2023
Πίνακας αξιολογικής κατάταξης
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2023» αναρτήθηκε ο αναθεωρημένος πίνακας της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών (ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΝΜΜ-ΠΑ 2023-revised.pdf).
07-04-2023
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - Λίστα φοιτητών
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2023» έχει αναρτηθεί η λίστα των φοιτητών (ΓΠΑ-ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΜ 2023.pdf) που έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στην πλατφόρμα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (καταληκτική ημερομηνία 31/3/2023) και συνεπώς είναι επιλέξιμοι για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης.Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τους διαθέσιμους φορείς υποδοχής το αμέσως επόμενο διάστημα.
31-03-2023
Υποβολή δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Σήμερα Παρασκευή 31/3 είναι η τελευταία ημέρα για την ηλεκτρονική υποβολή των υποχρεωτικών εγγράφων σας στην πλατφόρμα του Γ.Π.Α..Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας διότι δεν θα δοθεί παράταση.
31-03-2023
ΠΑ 2023: Αξιολογική κατάταξη φοιτητών
Τα αποτελέσματα της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο χειμερινό ή/και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2023» (ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΝΜΜ-ΠΑ 2023.pdf).Η αξιολόγηση έγινε από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΜΠ εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ο οποίος περιγράφεται στο έγγραφο: «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης Ναυπηγών 2019.pdf» που έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης».Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, φοιτητές που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα ένστασης καθορίζεται η Πέμπτη 6 Απριλίου 2023. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους συντονιστές της Π.Α. Ν. Βεντίκο (niven@deslab.ntua.gr), Ε. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) και Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr).  
14-03-2023
Διαδικτυακή Συνάντηση 15/3/2023
Την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 18:45 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2023Σύνδεσμος επικοινωνίας: https://centralntua.webex.com/meet/sdleli
14-03-2023
Αίτηση συμμετοχής & βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση να στείλουν τα παρακάτω αρχεία με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) έως τις 26 Μαρτίου 2023.- Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε αρχείο MS Word.Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα-Πρακτική_Άσκηση_2023. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ.docx- Βιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-CV.pdf (π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-CV.pdf).
13-03-2023
Εγγραφή στο ΠΡΑΞΙΣ & ΑΤΛΑΣ
Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, ΠΡΑΞΙΣ, https://praktiki.ntua.gr/site/eisodos.htmlκαθώς και στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ, https://atlas.grnet.gr/.
10-03-2023
Πρακτική Άσκηση 2022-2023
Παρακαλούνται οι σπουδαστές της Σχολής μας που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος να εγγραφούν μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου στο θερινό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Η εγγραφή στο μάθημα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να προχωρήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες.Όσοι σπουδαστές μας έχουν ήδη εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης του χειμερινού εξαμήνου, δεν χρειάζεται να εγγραφούν και πάλι στο μάθημα, παρακαλούμε όμως να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του μαθήματος στο MyCourses & Helios.
10-03-2023
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ΓΠΑ
Υπεύθυνη Σχολής: κ. Θεοδώρα Καρλατήρα, 210 772 2128, theokarl@survey.ntua.grΙστοσελίδα: https://praktiki.ntua.gr/site/home.htmlΚατά την επικοινωνία σας με το ΓΠΑ, θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και Σχολή.
06-03-2023
Εκκαθάριση χρηστών επανεγγραφή/εγγραφή στο mycourses
Προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του καταλόγου χρηστών του μαθήματος στο mycourses, θα γίνει διαγραφή όλων των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/3/2023 στις 12:00.Από την ίδια μέρα Τρίτη 7/3/2023 και μετά τις 14:00, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο καθώς και εκείνοι που θα δηλώσουν το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο παρακαλούνται να εγγραφούν (ή να επανεγγραφούν) στο mycourses και να παρακαλουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος τόσο στην ιστοσελίδα mycourses, στην ιστοσελίδα helios (https://helios.ntua.gr/) όσο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html).
02-03-2023
Ενημερωτική Συνάντηση 2/3/2023
Η σημερινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για όσους φοιτητές μπορούν να παρευρεθούν και θα προγραμματιστεί νέα ενημερωτική συνάντηση εντός των επόμενων ημερών για όσους φοιτητές δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω της απεργίας των ΜΜΜ.
28-02-2023
Ενημερωτική Συνάντηση 2/3/2023
Την Πέμπτη 2/3/2023 στις 12:45 και στην αίθουσα 202 του κτηρίου Δ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2023.Επειδή η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα είναι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής, καλούνται να προσέλθουν στη συνάντηση ΟΛΟΙ οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.
01-09-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής.Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο mycourses (http://mycourses.ntua.gr/projects/projects.php).Παράδοση εργασιώνΦοιτητές Ιανουαρίου Ιουλίου:               καταληκτική ημερομηνία 19 ΑυγούστουΦοιτητές Ιουλίου Αυγούστου:               καταληκτική ημερομηνία 11 ΣεπτεμβρίουΦοιτητές Αυγούστου Σεπτεμβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 9 ΟκτωβρίουΦοιτητές Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 6 Νοεμβρίου
03-08-2022
Δικαιολογητικά στη Σχολή
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για επιτυχή βαθμολογία στο μάθημα. Επομένως, ΟΛΟΙ οι φοιτητές που εκπόνησαν ΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στη Σχολή, εντός 5 ημερών από την λήξη της ΠΑ, τα ακόλουθα:Πρωτότυπη βεβαίωση σε επιστολόχαρτο της εταιρείας όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας, με σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.Έντυπο αξιολόγησης φοιτητών (mycourses/helios) συμπληρωμένο από την Εταιρεία με σφραγίδα και υπογραφή.Εργασία σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Το έντυπο και η βεβαίωση θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Τα ονόματα των αρχείων για να είναι έγκυρα θα έχουν την παρακάτω μορφή:Βεβαίωση εκπόνησης ΠΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdfΈντυπο αξιολόγησης φοιτητών: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf
28-07-2022
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παραδοτέα για την αποζημίωση των φοιτητών:- Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ Ε.3.5. Έναρξη και Λήξη.- Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (παραλαμβάνεται από την κ. Καρλατήρα)- Βεβαίωση Πρακτικής από το Φορέα με σφραγίδα και υπογραφή (2 αντίτυπα)- Έντυπο Αξιολόγησης από το Φορέα- Έκθεση (σε έντυπη μορφή)Όλα τα έγγραφα σε έντυπη μορφή.
09-06-2022
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Κατάθεση συμβάσεων
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας στην κ. Καρλατήρα (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου. 
08-06-2022
Δικαιολογητικά στη Σχολή
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για επιτυχή βαθμολογία στο μάθημα. Επομένως, ΟΛΟΙ οι φοιτητές που εκπόνησαν ΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στη Σχολή, εντός 5 ημερών από την λήξη της ΠΑ, τα ακόλουθα:Πρωτότυπη βεβαίωση σε επιστολόχαρτο της εταιρείας όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας, με σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.Έντυπο αξιολόγησης φοιτητών (mycourses/helios) συμπληρωμένο από την Εταιρεία με σφραγίδα και υπογραφή.Εργασία σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Το έντυπο και η βεβαίωση θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Τα ονόματα των αρχείων για να είναι έγκυρα θα έχουν την παρακάτω μορφή:Βεβαίωση εκπόνησης ΠΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdfΈντυπο αξιολόγησης φοιτητών: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf
08-06-2022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής.Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο mycourses (http://mycourses.ntua.gr/projects/projects.php).Παράδοση εργασιώνΦοιτητές Ιανουαρίου Ιουλίου:               καταληκτική ημερομηνία 19 ΑυγούστουΦοιτητές Ιουλίου Αυγούστου:               καταληκτική ημερομηνία 11 ΣεπτεμβρίουΦοιτητές Αυγούστου Σεπτεμβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 9 ΟκτωβρίουΦοιτητές Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 6 Νοεμβρίου
05-05-2022
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» έχει αναρτηθεί ο πίνακας Φορέων Υποδοχής για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2022 (Λίστα-ΦΟΡΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ.pdf)Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητήθηκαν, να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας (από το σχετικό αρχείο).Το αρχείο των προτιμήσεων του κάθε φοιτητή (Επώνυμο-Όνομα-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.pdf), θα σταλεί σε όλους τους υπεύθυνους της ΠΑ της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail, κάθε φοιτητής θα δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου.Ο τίτλος (subject) του email πρέπει να είναι της μορφής: Επώνυμο Όνομα, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής, π.χ. «Βεντίκος Νικόλαος, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής».Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη στο μέτρο του δυνατού, τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή. 
20-04-2022
ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» έχει αναρτηθεί ο πίνακας Φορέων Υποδοχής για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2022 (Λίστα-ΦΟΡΕΙΣ_ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ.pdf)Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητήθηκαν, να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας (από το σχετικό αρχείο).Το αρχείο των προτιμήσεων του κάθε φοιτητή (Επώνυμο-Όνομα-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.pdf), θα σταλεί σε όλους τους υπεύθυνους της ΠΑ της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail, κάθε φοιτητής θα δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου.Ο τίτλος (subject) του email πρέπει να είναι της μορφής: Επώνυμο Όνομα, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής, π.χ. «Βεντίκος Νικόλαος, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής».Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη στο μέτρο του δυνατού, τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή.  
12-04-2022
ΠΑ: Ιούνιος-Ιούλιος
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου να στείλουν άμεσα email στους συντονιστές της Π.Α. Ν. Βεντίκο (niven@deslab.ntua.gr), Ε. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) και Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr).Σημειώνεται ότι η χρονική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου είναι υπό την αίρεση ότι θα βγει εγκαίρως η ΚΥΑ για την πρακτική άσκηση διαφορετικά οι φοιτητές θα δώσουν δεύτερη επιλογή για άλλη χρονική περίοδο.
08-04-2022
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - Λίστα φοιτητών
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» έχει αναρτηθεί η λίστα των φοιτητών (ΓΠΑ-ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΜ 2022.pdf) που έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στην πλατφόρμα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (καταληκτική ημερομηνία 31/3/2022).Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τους διαθέσιμους φορείς υποδοχής το αμέσως επόμενο διάστημα.
05-04-2022
Αξιολογική κατάσταξη φοιτητών
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» έχει αναρτηθεί ο πίνακας της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών (ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΝΜΜ-ΠΑ 2022-Χ_Ε-outSTUDENTSof2021) ο οποίος έχει συμπεριλάβει και τα 2 εξάμηνα εγγραφής (χειμερινό & εαρινό) και επιπλέον έχουν εξαιρεθεί οι φοιτητές που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
24-03-2022
Πίνακας αξιολογικής κατάταξης
Στον φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» αναρτήθηκε ο πίνακας της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών (ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΝΜΜ-ΠΑ 2022-Χ_Ε.pdf) ο οποίος έχει συμπεριλάβει και τα 2 εξάμηνα εγγραφής (χειμερινό & εαρινό).
22-03-2022
Υπενθύμιση: Αίτηση συμμετοχής & βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση να στείλουν τα παρακάτω αρχεία με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) έως τις 22 Μαρτίου 2022.- Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε αρχείο MS Word.Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα-Πρακτική_Άσκηση_2022. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ.doc- Βιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-CV.pdf (π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-CV.pdf).
22-03-2022
Αξιολογική κατάταξη φοιτητών
Τα αποτελέσματα της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο χειμερινό ή/και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο φάκελο «Έγγραφα - Πρακτική Άσκηση 2022» (ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΝΜΜ-ΠΑ 2022.pdf).Η αξιολόγηση έγινε από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΜΠ εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ο οποίος περιγράφεται στο έγγραφο: «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης Ναυπηγών 2019.pdf» που έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης».Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, φοιτητές που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα ένστασης καθορίζεται η Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους συντονιστές της Π.Α. Ν. Βεντίκο (niven@deslab.ntua.gr), Ε. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) και Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr). 
22-03-2022
Σχετικά με την λίστα κατάταξης
Οι φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα και δεν βρίσκουν τον κωδικό τους στη λίστα κατάταξης παρακαλώ να παρευρεθούν αύριο Τετάρτη στο γραφείο της κ. Ηλιοπούλου στις 12:30-13:30. 
15-03-2022
Υποβολή δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στην ΠΑ 2022 πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ΑΥΣΤΗΡΑ έως και την Πέμπτη 31/03/2022 (https://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php).
15-03-2022
Αίτηση συμμετοχής & βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση να στείλουν τα παρακάτω αρχεία με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr) έως τις 22 Μαρτίου 2022:- Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε αρχείο MS Word.Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα-Πρακτική_Άσκηση_2022. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ.doc- Βιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-CV.pdf (π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-CV.pdf).
14-03-2022
Εγγραφή στο ΠΡΑΞΙΣ & ΑΤΛΑΣ
Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, ΠΡΑΞΙΣ, https://praktiki.ntua.gr/site/eisodos.htmlκαθώς και στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ, https://atlas.grnet.gr/.
09-03-2022
Πρακτική Άσκηση 2021-2022
Παρακαλούνται οι σπουδαστές της Σχολής μας που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος να εγγραφούν μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου στο θερινό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Η εγγραφή στο μάθημα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να προχωρήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες.Όσοι σπουδαστές μας έχουν ήδη εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης του χειμερινού εξαμήνου, δεν χρειάζεται να εγγραφούν και πάλι στο μάθημα, παρακαλούμε όμως να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του μαθήματος στο MyCourses & Helios.
03-03-2022
Εκκαθάριση χρηστών επανεγγραφή/εγγραφή στο mycourses
Προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του καταλόγου χρηστών του μαθήματος στο mycourses, εντός της ημέρας θα γίνει διαγραφή όλων των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/3/2022 στις 20:00.Από την Παρασκευή 4/3/2022 και μετά, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο καθώς και εκείνοι που θα δηλώσουν το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο παρακαλούνται να εγγραφούν (ή να επανεγγραφούν) στο mycourses και να παρακαλουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος τόσο στην ιστοσελίδα mycourses όσο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html).
03-03-2022
Ενημερωτική Συνάντηση 8/3/2022
Την Τρίτη 8/3/2022 στις 12:45 στην αίθουσα 202 του κτηρίου Δ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2022.Επειδή η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα είναι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής, καλούνται να προσέλθουν στη συνάντηση ΟΛΟΙ οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.
14-10-2021
Lecture on New Concept Designs Qualifying New Technologies
The Ship Design Laboratory of the National Technical University of Athens would like to invite you to attend online a lecture on New Concept Designs Qualifying New Technologies: From Innovation to Reality presented by ABS Mr. Joseph Rousseau, Director, Offshore Technology, ABS, Houston on Tuesday 26th October 2021, 16:00 (Athens time), 15:00 (CET)The lecture has been organized with the assistance of ABS, Pireaus. If you intend to participate, please register, preferably before October, 20 to the following link  and click on "Register":https://centralntua.webex.com/centralntua/onstage/g.php?MTID=e4986ba9ab3cdd3c39abaad702111bba1 
08-10-2021
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
Όλοι οι φοιτητές που εκπόνησαν ΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στη Σχολή, τα ακόλουθα:Έντυπο αξιoλόγησης φοιτητών (mycourses) συμπληρωμένο από την Εταιρεία με σφραγίδα και υπογραφή.Βεβαίωση εκπόνησης ΠΑ από την εταιρείαΕργασία σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Το έντυπο και η βεβαίωση θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Τα ονόματα των αρχείων για να είναι έγκυρα θα είναι ανάλογα ως ακολούθως:Έντυπο αξιoλόγησης φοιτητών: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdfΒεβαίωση εκπόνησης ΠΑ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdf Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για επιτυχή βαθμολογία στο μάθημα και ανεξάρτητα από τα δικαιολογητικά που ζητούνται να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αποζημίωση του φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ.
08-10-2021
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την ΠΑ τον Οκτώβριο, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των δικαιολογητικών στη Σχολή (συμπεριλαμβανομένου και της τεχνικής έκθεσης) είναι αυστηρά η 5η Νοεμβρίου.
14-09-2021
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παραδοτέα για την αποζημίωση των φοιτητών:- Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ Ε.3.5. Έναρξη και Λήξη με σφραγίδα και υπογραφή του Φορέα.- Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου- Βεβαίωση Πρακτικής από το Φορέα με σφραγίδα και υπογραφή (2 αντίτυπα)- Έντυπο Αξιολόγησης από το Φορέα- Έκθεση (σε έντυπη μορφή) Όλα τα έγγραφα σε έντυπη μορφή. 
06-07-2021
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
Όλοι οι φοιτητές που εκπόνησαν ΠΑ θα πρέπει να παραδώσουν στη Σχολή, τα ακόλουθα:Έντυπο αξιoλόγησης φοιτητών (mycourses) συμπληρωμένο από την Εταιρεία με σφραγίδα και υπογραφή.Βεβαίωση εκπόνησης ΠΑ από την εταιρείαΕργασία σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.Το έντυπο και η βεβαίωση θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Τα ονόματα των αρχείων για να είναι έγκυρα θα είναι ως ακολούθως:Έντυπο αξιoλόγησης φοιτητών: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdfΒεβαίωση εκπόνησης ΠΑ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ.pdfΣημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι ανεξάρτητα από τα δικαιολογητικά που ζητούνται να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αποζημίωση του φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ.
06-07-2021
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης ή ημερολογίου και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής.Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο mycourses (http://mycourses.ntua.gr/projects/projects.php).Παράδοση εργασιώνΦοιτητές Ιουνίου Ιουλίου:                     καταληκτική ημερομηνία 22 ΑυγούστουΦοιτητές Ιουλίου Αυγούστου:               καταληκτική ημερομηνία 10 ΣεπτεμβρίουΦοιτητές Αυγούστου Σεπτεμβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 8 ΟκτωβρίουΦοιτητές Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου:      καταληκτική ημερομηνία 5 Νοεμβρίου
22-06-2021
Προκαταβολή για την Πρακτική Άσκηση της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜ
Οι φοιτητές/τριες της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκπονήσουν την Πρακτική  Άσκησή τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2021 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης (απόφαση 5ης/2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 31.05.2021).Ευχαριστούμε,
22-06-2021
ΠΑ με έναρξη τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο
Στην Ενότητα "Έγγραφα"-"Πρακτική Άσκηση 2021" έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την διαδικασία ΠΑ με έναρξη τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο (αρχείο «Ανακοίνωση ΓΠΑ-22-06-2021.pdf»).
09-06-2021
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ
Οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση τον μήνα Ιούλιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα διαδικαστικά όπως απαιτούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι αύριο Πέμπτη 10 Ιουνίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, να επικοινωνήσουν με την κ. Καρλατήρα.Οι φοιτητές κ. Μπράλιος & κ. Κανακάρης να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με την κ. Ηλιοπούλου.
25-05-2021
Φοιτητές του 8ου εξαμήνου - Νέος πίνακας ΦΥ
Στην ενότητα Έγγραφα αναρτήθηκε η ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, βάσει της οποίας μπορούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση και οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου για τον μήνα Ιούλιο.Επιπρόσθετα, αναρτήθηκε ανανεωμένος πίνακας Φορέων Υποδοχής (ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-25052021). 
12-05-2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ηλεκτρονική σύμβαση συμπληρωμένη από τον φοιτητή και τον φορέα υποδοχής θα πρέπει να σταλεί με email στην κ. Καρλατήρα (theokarl@survey.ntua.gr).
10-05-2021
1ος πίνακας Φορέων Υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση της Σχολής Ναυπηφών Μηχανολό
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο «mycourses.ntua.gr» και στον φάκελο Πρακτική_Άσκηση_2021 έχει αναρτηθεί ο 1ος πίνακας Φορέων Υποδοχής για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2021.Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση (https://www.minedu.gov.gr/rss/48508-27-04-21-dia-zosis-praktikes-klinikes-ergastiriakes-askiseis-kai-katataktiries-eksetaseis), προς το παρόν, δίνεται προτεραιότητα εκπόνησης ΠΑ στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου (ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2016-2017) καθώς και στους επί πτυχίω φοιτητές. Η πολύ πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση επιβεβαιώνει προς το παρόν, την προτεραιότητα στους προαναφερόμενους φοιτητές.  Σε αυτήν την φάση, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητήθηκαν, να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας (απο το σχετικό αρχείο) - η κατανομή των φοιτητών, όπως σημειώθηκε ήδη, θα ξεκινήσει με τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου και των φοιτητών επί πτυχίω. Παρακαλούμε να στείλετε e-mail με τις προτιμήσεις σας, σε όλους τους υπεύθυνους της ΠΑ της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου.Ο τίτλος (subject) του email πρέπει να είναι της μορφής: Επώνυμο Όνομα, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής (# εξάμηνο), π.χ. Βεντίκος Νικόλαος, Προτίμηση Φορέων Υποδοχής (10ο εξάμηνο).Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη στο μέτρο του δυνατού, τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή.  Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους και ταυτόχρονα έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και τα απαιτούμενα έγγραφα.Αν υπάρχουν φοιτητές (αποκλειστικά 10ου εξαμήνου κα επί πτυχίω) που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση τον Ιούνιο 2021, παρακαλούμε να στείλουν ΑΜΕΣΑ το μέιλ με τις προτιμήσεις τους για τους Φορείς Υποδοχής, για να ελέγξουμε τη δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης τον Ιούνιο 2021.Ευχαριστούμε,
10-05-2021
Διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη 11/5 και ώρα 18:30
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, την Τρίτη 11/5 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή συνάντηση μέσω webex στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ΠΑ και έχουν καταθέσει πλήρως τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.Σύνδεσμος webex: https://centralntua.webex.com/meet/sdleli
28-04-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στην Ενότητα "Έγγραφα"-"Πρακτική Άσκηση 2021" έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την συνέχιση της διαδικασίας (αρχείο Aνακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Ασκησης-28-04-2021.pdf)
31-03-2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, η υποβολή των διοικητικών εγγράφων παίρνει παράταση έως τις 11 Απρ 2021.
26-03-2021
Πρακτική Άσκηση 2020-2021: Κατάταξη φοιτητών
Τα αποτελέσματα της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο χειμερινό ή/και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο φάκελο «Πρακτική Άσκηση 2021» στον ιστότοπο mycources.ntua.gr.Η αξιολόγηση έγινε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΜΠ εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ο οποίος περιγράφεται στο έγγραφο: «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης Ναυπηγών 2019.pdf» που έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης» στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο mycources.ntua.gr.Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, φοιτητές που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λειτουργίας της Σχολής κατά την τρέχουσα περίοδο, η δυνατότητα ένστασης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους συντονιστές της Π.Α.: Ν. Βεντίκο (niven@deslab.ntua.gr), Ε. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr)  και Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr).Παρακαλούμε να γίνει απολύτως σεβαστό το χρονικό όριο της Παρασκευής 2 Απριλίου 2021.Ευχαριστούμε,
09-03-2021
Αίτηση συμμετοχής & βιογραφικό σημείωμα
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση να στείλουν τα παρακάτω αρχεία με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr).Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε αρχείο MS Word. Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα-Πρακτική_Άσκηση_2021. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ.docΒιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα είναι ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-CV.pdf (π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-CV.pdf).
04-03-2021
Ενημερωτική (διαδικτυακή) συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση της Σχολής ΝΜΜ-ΕΜΠ γ
Προς τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής μας που έχουν εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χειμερινό & εαρινό εξάμηνο):Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική (διαδικτυακή) συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) της Σχολής μας την Τρίτη 9 Μαρ 2021 στις 1400 - παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω σύνδεσμος WebEX:https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m04dd9980a482c473122cc78e80381f72Για πληροφορίες σχετικά με τα αρχικά έγγραφα που θα χρειαστούν για την εκπόνηση της ΠΑ καθώς και για τα αντίστοχα βήματα της όλης διαδικασίας, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:Οδηγίες (ntua.gr)Παρακαλούμε επίσης την προσοχή σας στα επόμενα σημεία:- εφέτος τα αρχικά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονικη πλατφόρμα (παρακαλώ για λεπτομέρειες να ανατρέξετε στις Οδηγίες (ntua.gr))- έχει απλοποιηθεί η διαδικασία για την υποβολή του IBAN (παρακαλώ για λεπτομέρειες να ανατρέξετε στις Οδηγίες (ntua.gr))- για τη Σχολή μας, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εγγράφων είναι η 31η Μαρ 2021 (σημειώνουμε ότι ΟΛΕΣ οι χρονικές προσθεσμίες ακολουθούνται πιστά)- στη διάρκεια της εκπόνησης της ΠΑ, οι ακαδημαϊκές ενέργειες γίνονται απο τη Σχολή (π.χ. επιλογή εταιρειών και ανάθεση φοιτητών), ενώ όλες οι υπόλοιπες ενέργειες (π.χ. διοικητικές) γίνονται απο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος (η χειρίστρια για τη Σχολή μας είναι η Θ. Καρλατήρα) - οι οποίες απορίες σας θα απαντηθούν στην επερχόμενη συνάντηση της Τρίτης 9 Μαρ 2021Παραμένουμε στη διάθεσή σας,
19-01-2021
Εκκαθάριση χρηστών επανεγγραφή/εγγραφή στο mycourses
Προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του καταλόγου χρηστών του μαθήματος στο mycourses, εντός των επομένων ημερών θα γίνει διαγραφή όλων των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/01/2021.Από την Παρασκευή 22/01/2021 και μετά, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο καθώς και εκείνοι που θα δηλώσουν το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο παρακαλούνται να εγγραφούν (ή να επανεγγραφούν) στο mycourses και να παρακαλουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος τόσο στην ιστοσελίδα mycourses όσο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html).
18-01-2021
Πρακτική Άσκηση 2020-2021
Παρακαλούμε τους σπουδαστές της Σχολής μας που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος να εγγραφούν μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου στο θερινό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Η εγγραφή στο μάθημα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να προχωρήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Όσοι σπουδαστές μας έχουν ήδη εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης του χειμερινού εξαμήνου, δεν χρειάζεται να εγγραφούν και πάλι στο μάθημα, παρακαλούμε όμως να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο MyCourses.
12-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στην Ενότητα «Έγγραφα», στην περιοχή  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020» έχει αναρτηθεί μία σημαντική ανακοίνωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Σχετικό αρχείο: Aνακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Ασκησης-12112020.pdf
23-10-2020
ΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που εκπόνησαν ή εκπονούν ΠΑ δεν χρειάζεται να κάνουν επανεγγραφή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο χειμερινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές δεν έχουν παραδώσει εκτυπωμένη εργασία να την καταθέσουν άμεσα στην κ. Ηλιοπούλου. Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την ΠΑ στις 30 Οκτωβρίου, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας θεωρείται η 2 Νοεμβρίου. 
11-09-2020
ΠΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οι φοιτητές που εκτελούν ή εκτέλεσαν ΠΑ αυτήν την περίοδο και επιθυμούν να βγουν πτυχιούχοι την χρονική περίοδο του Οκτωβρίου παρακαλώ να στείλουν άμεσα email στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές εκτελούν ΠΑ την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και επιθυμούν να βγουν πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και της τεχνικής έκθεσης) το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου 2020.
07-09-2020
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης ή ημερολογίου και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται εντός 5 ημερών από τη λήξη της ΠΑ σε έντυπη μορφή στο γραφείο της κ. Ηλιοπούλου και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο mycourses (http://mycourses.ntua.gr/projects/projects.php). Το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου της εργασίας θα περιέχει το Επώνυμο-Όνομα-Αρ. Μητρώου (με ελληνικούς χαρακτήρες) π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-nm00000.
02-09-2020
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Επιπρόσθετα της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την παράδοση εργασίας στην Σχολή (κ. Ηλιοπούλου) απαιτείται ηλεκτρονική παράδοση αρχείου PDF στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.Οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν με email την εργασία τους σε αρχείο PDF στην κ. Καρλατήρα (theokarl@survey.ntua.gr).  Στο ΘΕΜΑ του email θα αναφέρεται «ΠΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ Ονοματεπώνυμο φοιτητή». Επιπλέον, το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου της εργασίας θα περιέχει το Επώνυμο-Όνομα-Αρ. Μητρώου (με ελληνικούς χαρακτήρες) π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-nm00000.Η ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας στο ΓΠΑ πρέπει να γίνει εγκαίρως μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής της αποζημίωσης των φοιτητών.
02-09-2020
Παραδοτέα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ
Υπενθυμίζεται ότι τα Παραδοτέα που πρέπει να έχει ο φάκελος του κάθε φοιτητή της Σχολής μας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή του είναι τα εξής:Έκθεση-εργασία με το αντικείμενο της ΠΑ (παραπάνω έχει τονιστεί ότι σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να αποστέλλεται ΚΑΙ στο ΓΠΑ (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ).Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Σχολής μας (διεκπεραιώνεται από το ΓΠΑ και ΔΕΝ χρειάζεται κάποια συνδρομή από τον εκάστοτε φοιτητή).Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο Φορέας Υποδοχής και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Π.Α σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας (το έγγραφο θα είναι πρωτότυπο και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής).Το ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης του Φοιτητή κατάλληλα συμπληρωμένο. Το έντυπο αυτό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΑ (το έγγραφο θα είναι πρωτότυπο και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής). Φωτοτυπία του εγγράφου θα παραδίδεται μαζί με την έντυπη μορφή της εργασίας στην κ. Ηλιοπούλου.Το έγγραφο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (το έγγραφο θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής). Ασφαλώς και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους φοιτητές της Σχολής μας που συμμετέχουν στην ΠΑ τα ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου από την ΠΑ. 
02-09-2020
Ημέρες και ώρες παράδοσης στο γραφείο της κ. Ηλιοπούλου
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 10:00-13:00 Σε περίπτωση συγχρωτισμού θα έχουμε παράταση ωραρίου. 
02-09-2020
Διευκρινίσεις
Η Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης θα είναι πρωτότυπη σε επιστολόχαρτο της εταιρείας και θα αναγράφονται όλα αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί. Το έγγραφο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δίνεται από τον Φορέα Υποδοχής. 
29-07-2020
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑ
Η εργασία της ΠΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης ή ημερολογίου και έκταση περίπου 3000 λέξεις. Θα περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΠΑ στον φορέα υποδοχής. Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, φορέα υποδοχής, έναρξη-λήξη ΠΑ και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην δεύτερη σελίδα θα αναφέρεται η έκταση της εργασίας (word count).Η εργασία παραδίδεται εντός 5 ημερών από τη λήξη της ΠΑ σε έντυπη μορφή στο γραφείο της κ. Ηλιοπούλου και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση αρχείου *.pdf στο mycourses (http://mycourses.ntua.gr/projects/projects.php). Το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου της εργασίας θα περιέχει το Επώνυμο-Όνομα-Αρ. Μητρώου (με ελληνικούς χαρακτήρες) π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-nm00000.
29-06-2020
Εκκρεμότητα email στην κ. Καρλατήρα
Υπάρχει εκκρεμότητα από κάποιες εταιρείες υποδοχής σχετικά με την ανάρτηση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την προώθηση του σχετικού email στην κ. Καρλατήρα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τις εταιρείες ώστε να διευθετήσουν το θέμα.
26-06-2020
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (από 5 ημέρες πριν έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ), θα πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/Home.
25-06-2020
Ενημέρωση για τη δυνατότητα προκαταβολής για την ΠΑ
 Oι φοιτητές/τριες που θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 29.05.2020) 
25-06-2020
Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Όσοι/ες απο τους φοιτητές/τριες της Σχολής μας ξεκινούν την Πρακτική Άσκησή τους τον Ιούλιο 2020 μπορούν να πάνε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ και να πάρουν 2 (αντίτυπα) Πρωτόκολλα Συνεργασίας - ένα θα παραδώσουν στην εταιρεία και ένα να το κρατήσουν οι ίδιο/ες.Ευχαριστούμε 
09-06-2020
Πίνακας Φοιτητών που έχουν γίνει δεκτοί για Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές του πιο κάτω πίνακα έχουν γίνει δεκτοί από τους αναφερόμενους Φορείς Υποδοχής για να κάνουν Πρακτική Άσκηση και πρέπει το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπογραφής και κατάθεσης της σύμβασής τους στο ΓΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής.     Κωδικός   Επώνυμο   Όνομα  Φορέας Υπεύθυνος 8115041  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Pantheon Tankers Management Ε. Ηλιοπούλου 8115605  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ   ΛΟΥΚΑΣ  EASTERN MEDITERRANEAN Γ. Ζαραφωνίτης 8114070  ΒΛΑΧΑΚΗΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Thenamaris Γ. Ζαραφωνίτης 8116042  ΒΛΑΧΟΥ   ΗΛΙΑΝΑ  TMS Cardiff Gas Γ. Ζαραφωνίτης 8116020  ΓΑΛΛΙΑΚΗΣ   ΙΑΚΩΒΟΣ  Alpha Marine Consulting Γ. Ζαραφωνίτης 8116051  ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ  GOLDEN UNION SHIPPING Ν. Βεντίκος 8116008  ΓΟΜΑΤΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  INTERMARINCO Γ. Ζαραφωνίτης 8116016  ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  EMPIRE NAVIGATION INC Ε. Ηλιοπούλου 8113716  ΖΑΒΡΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  EMPIRE NAVIGATION INC Ε. Ηλιοπούλου 8116032  ΖΕΡΒΟΣ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ  LATSCO Ν. Βεντίκος 8116055  ΗΛΙΟΥΔΗΣ   ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8116902  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ    ΛΕΑΝΔΡΟΣ  HYDRUS Γ. Ζαραφωνίτης 8115031  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  FEAC Γ. Ζαραφωνίτης 8116039  ΘΕΟΦΙΛΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Neda Maritime Agency Γ. Ζαραφωνίτης 8116012  ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Eletson Corporation Γ. Ζαραφωνίτης 8116404  ΙΑΤΡΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8115062  ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Thenamaris  Γ. Ζαραφωνίτης 8115009  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΩΡΟΘΕΑ  Minerva Marine Inc Ε. Ηλιοπούλου 8115012  ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ  Minerva Marine Inc Ε. Ηλιοπούλου 8115079  ΚΙΟΥΡΑΝΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  CAREL Γ. Ζαραφωνίτης 8115014  ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν. Βεντίκος 8116080  ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  DYNACOM Γ. Ζαραφωνίτης 8110618  ΚΟΥΛΙΟΥΡΗ   ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  Alexander Moore SA Γ. Ζαραφωνίτης 8116036  ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  COMMON PROGRESS Ε. Ηλιοπούλου 8116065  ΚΟΥΡΤΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  United Naval Architects Ε. Ηλιοπούλου 8116085  ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Optimum Ship Services Ltd. Ε. Ηλιοπούλου 8116049  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν. Βεντίκος 8116806  ΛΑΟΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ  Eletson Corporation Γ. Ζαραφωνίτης 8116436  ΜΑΓΕΙΡΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Attica Enterprises Ε. Ηλιοπούλου 8116401  ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  MARGETIS MARITIME CONSULTING Ε. Ηλιοπούλου 8115081  ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  MARGETIS MARITIME CONSULTING Ε. Ηλιοπούλου 8113024  ΜΗΤΣΗΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  DANAOS Ν. Βεντίκος 8115607  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  DANAOS Ν. Βεντίκος 8113028  ΝΤΟΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Pantheon Tankers Management Ε. Ηλιοπούλου 8114085  ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8116014  ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. Ε. Ηλιοπούλου 8114084  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥΛΟΥ   ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ALPHA MARINE LTD Γ. Ζαραφωνίτης 8116023  ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  MARGETIS MARITIME CONSULTING Ε. Ηλιοπούλου 8116076  ΡΕΚΟΥΜΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8115066  ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Pantheon Tankers Management Ε. Ηλιοπούλου 8116031  ΣΕΛΙΜΑΪ   ΧΡΗΣΤΟΣ  LATSCO Ν. Βεντίκος 8115052  ΣΑΡΑΧΟΣ Θεοδωρος CAREL Γ. Ζαραφωνίτης 8116018  ΣΟΥΚΕΡΑΣ   ΠΕΤΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ  Streamlined Naval Architects Ε. Ηλιοπούλου 8115435  ΣΟΥΡΤΖΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  LATSCO Ν. Βεντίκος 8115055  ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8116034  ΣΤΕΦΑΤΟΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν. Βεντίκος 8116094  ΤΖΙΩΡΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  TMS Tankers Γ. Ζαραφωνίτης 8116072  ΣΤΟΥΠΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  INTERMARINCO Ε. Ηλιοπούλου 8116004  ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  RINA HELLAS Ltd. Γ. Ζαραφωνίτης 8115047  ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ  Alexander Moore SA Γ. Ζαραφωνίτης
01-06-2020
Επικοινωνία με Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές της Σχολής μας θα επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με την κ. Θεοδώρα Καρλατήρα καθημερινά 10:00-14:00 στο παρακάτω τηλέφωνο και email .  Τηλ: 210-772-2128 theokarl@survey.ntua.gr
01-06-2020
Σύστημα ΑΤΛΑΣ
Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ, https://atlas.grnet.gr/.
01-06-2020
Πινακας Φοιτητών που έχουν γίνει δεκτοί για Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές του πιο κάτω πίνακα έχουν γίνει δεκτοί από τους αναφερόμενους Φορείς Υποδοχής για να κάνουν Πρακτική Άσκηση και πρέπει το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπογραφής και κατάθεσης της σύμβασής τους στο ΓΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.      Κωδικός   Επώνυμο   Όνομα  Φορέας Υπεύθυνος 8115605  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ   ΛΟΥΚΑΣ  EASTERN MEDITERRANEAN Γ. Ζαραφωνίτης 8116042  ΒΛΑΧΟΥ   ΗΛΙΑΝΑ  TMS Cardiff Gas Γ. Ζαραφωνίτης 8116020  ΓΑΛΛΙΑΚΗΣ   ΙΑΚΩΒΟΣ  Alpha Marine Consulting Γ. Ζαραφωνίτης 8116016  ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  EMPIRE NAVIGATION INC Ε. Ηλιοπούλου 8113716  ΖΑΒΡΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  EMPIRE NAVIGATION INC Ε. Ηλιοπούλου 8115031  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  FEAC Γ. Ζαραφωνίτης 8116039  ΘΕΟΦΙΛΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Neda Maritime Agency Γ. Ζαραφωνίτης 8116012  ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Eletson Corporation Γ. Ζαραφωνίτης 8115062  ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Thenamaris  Γ. Ζαραφωνίτης 8116080  ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  DYNACOM Γ. Ζαραφωνίτης 8110618  ΚΟΥΛΙΟΥΡΗ   ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  Alexander Moore SA Γ. Ζαραφωνίτης 8116436  ΜΑΓΕΙΡΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Attica Enterprises Ε. Ηλιοπούλου 8116014  ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. Ε. Ηλιοπούλου 8116040  ΡΙΝΤΑΡΗ   ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ  POLEMBROS Γ. Ζαραφωνίτης 8116018  ΣΟΥΚΕΡΑΣ   ΠΕΤΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ  Streamlined Naval Architects Ε. Ηλιοπούλου 8116094  ΤΖΙΩΡΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  TMS Tankers Γ. Ζαραφωνίτης  
29-05-2020
Ενημέρωση Φοιτητών
Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου στις 10:00 με 10:30 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση το 2020 σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν μέσω του πιο κάτω link: https://meetingsemea4.webex.com/meetingsemea4/j.php?MTID=m441474df0d3770f1bdb335e6468908f5
29-05-2020
Προετοιμασία και υποβολή υπογεγραμμένου Πρωτόκολλου Συνεργασίας φοιτητή
Όσοι φοιτητές έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένο Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια της Σχολής εισέρχεται στο http://praktiki.ntua.gr/site/schools.html.Κάτω από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχ. Μηχ. (στον προαναφερόμενο ιστότοπο) θα βρει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο θα πρέπει να κατεβάσει.Ο φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του στην παράγραφο (ε) της πρώτης σελίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: η συμπλήρωση όλων των στοιχείων θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (όχι χειρόγραφα).Κατόπιν μεταβαίνει στην εταιρεία (Φορέας Υποδοχής) κατόπιν συνεννοήσεως, με το αρχείο pdf σε ηλεκτρονική μορφή, όπου ο Φορέας Υποδοχής ολοκληρώνει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ συμπλήρωση με τα στοιχεία του στην παράγραφο (δ) της πρώτης σελίδας.Συμπληρώνεται επίσης η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (στην κορυφή της 1ης σελίδας) και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής (άρθρο 3 στη 2η σελίδα) ύστερα από συνεννόηση του φοιτητή με το Φορέα Υποδοχής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρονική περίοδος της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να είναι συνεχόμενη (δεν επιτρέπεται διακοπτόμενη Π.Α.) και να περιλαμβάνει ΑΚΡΙΒΩΣ δύο ημερολογιακούς μήνες, αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή της αποζημίωσης του φοιτητή. Παράδειγμα: από 1/7/2020 έως 31/8/2020 ή από 5/8/2020 έως 4/10/2020.Επί πλέον, η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί είναι πριν την 1η Ιουλίου και η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί είναι μετά την 31η Οκτωβρίου.Τυπώνεται το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Χρειάζονται 5 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ, τα οποία υπογράφει ο φοιτητής/η φοιτήτρια της Σχολής μας και κατόπιν τα υπογράφει και σφραγίζει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής (το όνομα του οποίου έχει συμπληρωθεί στην παράγραφο (δ) της πρώτης σελίδας).Ο Φορέας Υποδοχής στέλνει email στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του ΕΜΠ και ειδικότερα στη χειρίστρια για τη Σχολή Ναυπηγών Μηχ Μηχ κα. Θ. Καρλατήρα (theokarl@survey.ntua.gr) όπου αναφέρει ότι αποδέχεται για Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) τον/την τάδε φοιτητή/τρια της Σχολής μας στη θέση που αντιστοιχεί στο δείνα κωδικό θέσης στο σύστημα ATLAS. Στο emailπρέπει επίσης να αναφέρεται και το ακριβές χρονικό διάστημα της ΠΑ.Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια της Σχολής μας επιστρέφει στο ΓΠΑ το Πρωτόκολλο Συνεργασίας (και τα 5 πρωτότυπα) (θυμίζουμε και το έγγραφο με το θεωρημένο ΙΒΑΝ) έως τις 10 του προηγούμενου μήνα από το μήνα έναρξης της ΠΑ και το ΓΠΑ θα φροντίσει για τις υπογραφές από Επιστ. Υπεύθυνο, Κοσμήτορα και Αν. Πρύτανη.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο θα πάρει ο Φορέας Υποδοχής και ένα ο φοιτητής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που υπάρξουν λάθη στα στοιχεία του φοιτητή ή του φορέα υποδοχής ή σε περίπτωση που η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν είναι σύμφωνη με τους πιο πάνω περιορισμούς,  το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθίσταται ΑΚΥΡΟ.Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Καρλατήρα (210 772 2128, theokarl@survey.ntua.gr) καθώς επίσης και στους υπευθύνους της Σχολής.
25-05-2020
Σύστημα ΠΡΑΞΙΣ και Δικαιολογητικά
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ΠΑ και δεν έχουν εγγραφεί στο ΠΡΑΞΙΣ θα πρέπει να το κάνουν ΑΜΕΣΑ!Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο ΠΡΑΞΙΣ να στείλουν άμεσα τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
21-05-2020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠ
Στα ΕΓΓΡΑΦΑ, στο φάκελο «Πρακτική Άσκηση 2020» έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία. 
14-05-2020
Νέος Φορέας Υποδοχής Φοιτητών
Επιπλέον των Φορέων Υποδοχής Φοιτητών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, 11/5/2020, οι φοιτητές της Σχολής έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν κάποιοι φοιτητές που έχουν ήδη στείλει τις προτιμήσεις τους ενδιαφέρονται και για την εταιρεία αυτή, μπορούν να στείλουν διορθωτικό e-mail μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία (15/5/2020).
13-05-2020
Νέος Φορέας Υποδοχής Φοιτητών
Επιπλέον των Φορέων Υποδοχής Φοιτητών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, 11/5/2020, οι φοιτητές της Σχολής έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και στην εταιρεία GOLDEN UNION SHIPPING CO SA. Η GOLDEN UNION είναι ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Πειραιά. Αν κάποιοι φοιτητές που έχουν ήδη στείλει τις προτιμήσεις τους ενδιαφέρονται και για την εταιρεία αυτή, μπορούν να στείλουν διορθωτικό e-mail μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία (15/5/2020).
12-05-2020
Νέος Φορέας Υποδοχής Φοιτητών
Επιπλέον των Φορέων Υποδοχής Φοιτητών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, 11/5/2020, οι φοιτητές της Σχολής έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και στην εταιρεία Alexander Moore SA. Η Alexander Moore είναι εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Χολαργό που ασχολείται με θέματα της ναυτιλίας και μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση των φοιτητών σε διάφορα θέματα περιλαμβανομένων:PredictiveMaintenance, BunkeringVoyageDataAnalysis, EnvironmentalManagement, SafetyManagement, Purchasing, CrewManagement. Αν κάποιοι φοιτητές που έχουν ήδη στείλει τις προτιμήσεις τους ενδιαφέρονται και για την εταιρεία αυτή, μπορούν να στείλουν διορθωτικό e-mail μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία (15/5/2020).
12-05-2020
1ος Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης 2020
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο http://mycourses.ntua.gr και στο φάκελο Πρακτική_Άσκηση_2020 έχει αναρτηθεί ο 1ος πίνακας Φορέων Υποδοχής φοιτητών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2020. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή θα γίνει στέλνοντας e-mail στους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου. Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψιν στο μέτρο του δυνατού τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή.   Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους και ταυτόχρονα έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
11-05-2020
1ος Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης 2020
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο http://mycourses.ntua.gr και στο φάκελο Πρακτική_Άσκηση_2020 έχει αναρτηθεί ο 1ος πίνακας Φορέων Υποδοχής φοιτητών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ που επιθυμούν να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του 2020. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τους Φορείς Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή θα γίνει στέλνοντας e-mail στους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr, Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr) μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020. Κάθε φοιτητής δικαιούται να δηλώσει όσους Φορείς Υποδοχής επιθυμεί. Στο ίδιο e-mail κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει και την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου. Η κατανομή των φοιτητών στους Φορείς Υποδοχής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που έχει ήδη αναρτηθεί στον ίδιο φάκελο της σελίδας της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψιν στο μέτρο του δυνατού τις προτιμήσεις κάθε φοιτητή.   Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους και ταυτόχρονα έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και τα απαιτούμενα έγγραφα.
10-05-2020
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 24η Μαΐου 2020. Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf, Απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα: 1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN 3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή. 4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ 5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα   Σημειώνεται ότι: μετά την 24η Μαΐου 2020, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση (στις 20 Μαΐου 2020) για τη διαδικασία και τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών στο γραφείο ΠΑ, προκειμένου να προσκομίσουν τα έγγραφα και να ξεκινήσει η ΠΑ τους.   Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν: να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html) να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ  
27-04-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 10η Μαΐου 2020. Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf, απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα: 1.       φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2.       φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN  3.       έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.   4.       τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ  5.       το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα  Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν: ·        -  να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html) -  να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ Σχετικός σύνδεσμος: http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/announcements/extensionSubmissionDocuments.pdf 
17-04-2020
Υπενθύμιση προθεσμίας
Υπενθυμίζεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν φέτος Πρακτική Άσκηση ότι μέχρι τις 26ης Απριλίου πρέπει:α. Να στείλουν το βιογραφικό τους στους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (Ν. Βεντίκος, niven@deslab.ntua.gr,  Γ. Ζαραφωνίτης, zar@deslab.ntua.gr, και Ε. Ηλιοπούλου, eli@deslab.ntua.gr).β. Να κάνουν την εγγραφή τους στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ.γ. Να στείλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ και ειδικότερα στη χειρίστρια της Σχολής ΝΜΜ, κα Θ. Καρλατήρα (τηλ. 210 772 2128, email: theokarl@survey.ntua.gr) τα έγγραφα που περιγράφονται στην ανακοίνωση της 24ης Μαρτίου 2020 (τουλάχιστον τα υπ. αρ. 1, 2 και 3).δ. Να ενημερώσουν τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής στα e-mails που αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με την εγγραφή τους στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ και με τα έγγραφα που υπέβαλαν.Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία έχει τεθεί κεντρικά από το ΕΜΠ και η Σχολή δεν έχει δυνατότητα παράτασής της.
13-04-2020
Πρακτική Άσκηση 2020: Κατάταξη φοιτητών
Τα αποτελέσματα της αξιολογικής κατάταξης των φοιτητών που ενεγράφησαν στο χειμερινό ή/και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο φάκελο «Πρακτική Άσκηση 2020» στον ιστότοπο mycources.ntua.gr. Η αξιολόγηση έγινε από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΜΠ εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ο οποίος περιγράφεται στο έγγραφο: «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης Ναυπηγών 2019.pdf» που έχει αναρτηθεί στο φάκελο «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης» στην σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο mycources.ntua.gr. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης, φοιτητές που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεδομένων των ειδικών συνθηκών λειτουργίας της Σχολής κατά την τρέχουσα περίοδο, η δυνατότητα ένστασης παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους συντονιστές της Π.Α. Ν. Βεντίκο (niven@deslab.ntua.gr), Ε. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr)  και Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr).
10-04-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για το mail address της Ελ. Ηλιοπούλου)
Σας καλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (στους zar@deslab.ntua.gr, eli@deslab.ntua.gr και niven@deslab.ntua.gr) όταν υποβάλλετε τα απαραίτητα έγγραφα και εγγραφείτε στο «ΠΡΑΞΙΣ» και να επισυνάψετε και βιογραφικό σας σημείωμα, εφόσον δεν το έχετε στείλει ήδη.
09-04-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει ΜΕΧΡΙ τις 26 Απρ 2020 να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκπόνηση της Πρακτικής ’σκησης η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής ’σκησης του ΕΜΠ και ειδικότερα στη χειρίστρια της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Θεοδώρα Καρλατήρα (τηλ. 210 772 2128, email: theokarl@survey.ntua.gr).   Σημειώνουμε να υποβάλλετε όσα δικαιολογητικά έχετε στην κατοχή σας, τυχόν δικαιολογητικά που είναι περισσότερο πολύπλοκα να συλλέξετε (και υπό τις επικρατούσες συνθήκες, π.χ. το έγγραφο του IBAN ή τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ), μπορείτε να τα υποβάλλετε σε μεταγενέστερο χρόνο   Σας καλούμε να εγγραφείτε ΑΜΕΣΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής ’σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» (για όποια απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τη χειρίστρια της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Θεοδώρα Καρλατήρα (τηλ. 210 772 2128, email: theokarl@survey.ntua.gr)   Σας καλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (στους zar@deslab.ntua.gr, elisavetvas@mail.ntua.gr και niven@deslab.ntua.gr) όταν υποβάλλετε τα απαραίτητα έγγραφα και εγγραφείτε στο «ΠΡΑΞΙΣ» και να επισυνάψετε και βιογραφικό σας σημείωμα, εφ όσον δεν το έχετε στείλει ήδη.  Αναμένουμε τις ενέργειές σας και σας ενθαρρύνουμε να τις κάνετε ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ μπορείτε και να μην αναμένετε τις 26 Απρ 2020. 
30-03-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οι Πρακτικές Ασκήσεις των Πανεπιστημίων που βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο έχουν ανασταλεί. Αυτό το μέτρο δεν αφορά άμεσα την Πρακτική Άσκηση της Σχολής μας, δεδομένου ότι αυτή κάθε χρόνο αρχίζει αργότερα. Όταν προκύψουν νεότερα σχετικά με την Π.Α. της Σχολής μας, θα γίνει νέα ανακοίνωση των φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εκτιμάται ότι  δύσκολα θα ξεκινήσει η Π.Α. για τους φοιτητές του ΕΜΠ πριν την 1η Ιουλίου.Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες για το συντονισμό της Π.Α. προχωρούν με την εύρεση θέσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, τεχνικά γραφεία, νηογνώμονες και άλλους φορείς του ναυτιλιακού τομέα. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία τελικής τοποθέτησης φοιτητών στις υπάρχουσες θέσεις, δεδομένου ότι όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες κατά την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες λειτουργίας, και αναπόφευκτα η ανταπόκρισή τους στις γραφειοκρατικές διαδικασίες της Π.Α. δεν μπορεί να είναι η πρώτη τους προτεραιότητα.Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει η αξιολογική κατάταξη των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα της Π.Α. στο εαρινό εξάμηνο και στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για όλους μαζί τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το εξάμηνο εγγραφής τους (χειμερινό ή εαρινό).Εν τω μεταξύ, καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα της Π.Α., ανεξάρτητα από το εξάμηνο εγγραφής τους, να κάνουν την εγγραφή τους στο Σύστημα ΠΡΑΞΙΣ, εκτός αν το έχουν ήδη κάνει. Εφόσον χρειαστούν πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με την εγγραφή στο ΠΡΑΞΙΣ, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, κα Καρλατήρα Θεοδώρα, τηλ. 210 772 2128, email theokarl@survey.ntua.gr.
24-03-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 26η Απριλίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf,  Απαραίτητα,   τα ακόλουθα έγγραφα: 1.     φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2.     φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN 3.     έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των ²Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου² από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή. 4.     τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ 5.     το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα   Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας). Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν: ·        να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html) ·        να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ
12-03-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1403-anastoli-leitourgias-tou-emp-proliptika-metra-logo-koronoioy) με την οποία αναστέλλονται πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που θέλουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση και που αυτή την περίοδο θα πρέπει να καταθέσουν στο Κεντρικό Γραφείο της ΠΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή pdf στα αντίστοιχα mail:   Σχολή Πολιτικών Μηχανικών kerasia@central.ntua.gr Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών kerasia@central.ntua.gr Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών dimal@survey.ntua.gr Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών kyrka@central.ntua.gr Σχολή Χημικών Μηχανικών dimvass@central.ntua.gr Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών theokarl@survey.ntua.gr Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών theokarl@survey.ntua.gr  Μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα σχετικά με τα έγγραφα μπορείτε: ·         είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης http://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php ·         είτε να αποστείλετε mail ανάλογα με τη Σχολή από την οποία προέρχεστε
21-01-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε μέσω email σχετικά με το είδος του φορέα υποδοχής (ναυτιλιακή, ναυπηγικό γραφείο, ναυπηγείο, ) και την περιοχή (Βόρεια προάστια, Νότια προάστια, Πειραιάς, ) που επιθυμείτε να εκπονήσετε πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα, να μας δηλώσετε την χρονική περίοδο που επιθυμείτε δεδομένου ότι το Πρόγραμμα ΠΑ 2020 ξεκινά ΙΟΥΝΙΟ και ολοκληρώνεται τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Στο email θα επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε αρχείο pdf με όνομα το Ονοματεπώνυμό σας, π.χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-CV.pdf. Παραλήπτες του email θα είναι: κ. Βεντίκος (niven@deslab.ntua.gr), κ. Ζαραφωνίτης (zar@deslab.ntua.gr), κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
18-12-2019
Ενημερωτική Συνάντηση
Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 10:15 και στην αίθουσα 106 του κτηρίου Δ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2020. Επειδή η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα είναι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής, καλούνται να προσέλθουν στη συνάντηση ΟΛΟΙ οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.   Οι διδάσκοντες, Ν. Βεντίκος Γ. Ζαραφωνίτης
05-11-2019
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραδώσει την τεχνική έκθεση και τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7/11 ώστε να έχουν εξεταστεί έως την Παρασκευή 8/11. 
23-10-2019
Royal Institution of Naval Architects
Dear  NTUA  students, I would like to invite you to become Student Members of the Royal Institution of Naval Architects.  As Student Members you will receive all the Institution’s leading international journals, providing access to developments in the global maritime industry, which will be both of interest and of value to you in your studies and future career.  You will have access to the papers presented at the Institution’s international conferences, as well as the opportunity to attend such conferences. Membership will also demonstrate to future employers that you are up to date with such developments and are committed to achieving the high standards of professional competence required for full membership.   If you would like to apply for membership, please complete, save and return the application form to me at tblakeley@rina.org.uk. Membership will be free until you graduate, with no commitment to continuing your membership. It will also be free while you complete your military service, if applicable I look forward to hearing from you, and to welcoming you as members of the Royal Institution of Naval Architects. Regards, Trevor Blakeley.   For more information, http://mycourses.ntua.gr/document/document.php
05-09-2019
Ανακοίνωση
Ενημερώνω ότι οι βεβαιώσεις των φοιτητών που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση στις εταιρείες MARAN TANKERS, GAS & DRY βρίσκονται στο γραφείο της κ. Ηλιοπούλου. Παρακαλώ να τις πάρετε το συντομότερο δυνατόν ώστε να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά.
29-08-2019
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν εντός 5 ημερών από τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης: Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Κυρίτση, 210 7723601) πρωτότυπη βεβαίωση (σε επιστολόχαρτο της εταιρείας) όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας, με σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής. Στη Σχολή (κ. Ηλιοπούλου, 210 7721407 κ. Βασιλειάδου, 210 7721410)-   Φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης-   Έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (από το mycourses) με σφραγίδα και υπογραφή από εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.-   Έκθεση περίπου 30 σελίδων όπου θα περιγράφεται το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης σε μορφή ημερολογίου ή τεχνικής έκθεσης. Η έκθεση παραδίδεται απαραιτήτως εκτυπωμένη και σε CD. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και εντός 5 ημερών, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/). 
17-07-2019
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και εντός 5 ημερών, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/). Οι φοιτητές ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΤΖΙΝΑΣ, ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ εξαιρούνται της συγκεκριμένης διαδικασίας.
17-07-2019
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν εντός 5 ημερών από τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης: Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Κυρίτση, 210 7723601) πρωτότυπη βεβαίωση (σε επιστολόχαρτο της εταιρείας) όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας, με σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής. Στη Σχολή (κ. Ηλιοπούλου, 210 7721407 κ. Βασιλειάδου, 210 7721410)-   Φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης-    Έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (από το mycourses) με σφραγίδα και υπογραφή από εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.-    Έκθεση περίπου 30 σελίδων όπου θα περιγράφεται το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης σε μορφή ημερολογίου ή τεχνικής έκθεσης. Η έκθεση παραδίδεται απαραιτήτως εκτυπωμένη και σε CD.
26-06-2019
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει:1.  Να έχουν καταθέσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (επικοινωνία κ. Κυρίτση, 210 772 3601)2.   Να έχει γίνει η αντιστοίχηση με τον φορέα υποδοχής μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (λήψη σχετικού sms/email, επικοινωνία κ. Ηλιοπούλου, 210 772 1407).3.    Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa) Η διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αποζημιωθούν! Οι φοιτητές ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΤΖΙΝΑΣ, ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ εξαιρούνται των βημάτων 2 και 3.
03-06-2019
Υπογραφή συμβάσεων ΠΑ 2019
Όσοι φοιτητές έχουν υπογράψει συμβάσεις (για έναρξη εντός του Ιουλίου) θα πρέπει να πάνε τις συμβάσεις στους φορείς υποδοχής για υπογραφή και στην συνέχεια να τις καταθέσουν στην κ. Κυρίτση (210 772 3601) το συντομότερο δυνατόν.
23-05-2019
RTG Open House, 29 Μαΐου 2019
Ενημερώνονται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο RTG Open House που θα πραγματοποιηθεί στην εταιρεία Laskaridis Shipping Co Ltd (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά) την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, ότι η ώρα έναρξης μετατίθεται από 11:30 στις 15:30.
22-05-2019
Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση στην εταιρεία Laskaridis Shipping Co Ltd
Στο site της Σχολής υπάρχει ανακοίνωση με ημερομηνία 14 Μαΐου 2019 με την οποία προσκαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές της Σχολής στο RTG Open House που θα πραγματοποιηθεί στην εταιρεία Laskaridis Shipping Co Ltd (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά), την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στις 11:30. Για διευκόλυνσή σας η ανακοίνωση παρατίθεται στη συνέχεια: Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο RTG Open House που θα πραγματοποιηθεί στην εταιρεία Laskaridis Shipping Co Ltd (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά), αποκλειστικά για τους τελειόφοιτους & απόφοιτους της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στις 11:30. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τις λειτουργίες μιας ship management εταιρείας που διαχειρίζεται πάνω από 60 πλοία διαφόρων τύπων και να συζητήσετε με αντιπροσώπους από? όλα τα τμήματα της. Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση θα πρέπει να εγγραφείτε στο Real Time Graduates. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο https://www.investinthefuture.gr/graduates-signin-signup Καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα Real Time Graduates είναι μία πρωτοβουλία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνδέει τους απόφοιτους Ναυτιλιακών Σχολών και άλλων κλάδων της Ναυτιλίας με το Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην Laskaridis Shipping Co. Ltd, αυτή τη στιγμή όμως συμμετέχουν πάνω από 50 εταιρείες στο πρόγραμμα. Είναι μια βάση δεδομένων με CVs για τον χώρο της ναυτιλίας διαθέσιμη για εταιρείες που είτε ενδιαφέρονται για να καλύψουν θέσεις πρακτικής είτε θέσεις εργασίας. To 2016 ξεκινήσαμε τα RTG Open Houses, όπου οι εγγεγραμμένοι απόφοιτοι, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μερικών από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 600 απόφοιτοι έχουν συμμετάσχει στα 34 RTG Open Houses που έχουμε διοργανώσει έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι εκτός από την εγγραφή τους στο site του RTG, όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στη Γραμματεία της Σχολής.
10-05-2019
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ
Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (https://submit-atlas.grnet.gr/).
06-05-2019
Πίνακας κατάταξης των φοιτητών της Σχολής σε Φορείς Υποδοχής για την πραγματοποί
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο mycourses.ntua.gr αναρτήθηκε σήμερα ο πίνακας κατάταξης των φοιτητών της Σχολής σε Φορείς Υποδοχής για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με την κατάταξη των φοιτητών και τις δηλώσεις προτίμησης που υποβλήθηκαν. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή δεν είναι οριστική, δεδομένου ότι εκκρεμεί η αποδοχή του κάθε φοιτητή από τον αντίστοιχο Φορέα Υποδοχής και η συμφωνία του όσον αφορά την επιθυμητή περίοδο Πρακτικής Άσκησης. Για το σκοπό αυτό, τα βιογραφικά των φοιτητών θα σταλούν άμεσα από τη Σχολή στους Φορείς Υποδοχής, οι οποίοι ενδέχεται να καλέσουν τους φοιτητές για συνέντευξη.
19-04-2019
Υπενθύμιση: Ηλεκτρονικό αντίγραφο δικαιολογητικών ΠΑ
Όσοι φοιτητές δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικό αντίγραφο των δικαιολογητικών ΠΑ να το κάνουν έως τη Δευτέρα 22 Απριλίου. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα σταλούν με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Σημειώνεται ότι η αίτηση/διαβιβαστικό θα είναι σε αρχείο MS Word και το βιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε σ’ ένα ενιαίο αρχείο pdf.
18-04-2019
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης των φοιτητών καθώς και αναθεωρημένος πίνακας των φορέων υποδοχής.
18-04-2019
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση και περιλαμβάνονται στον Αναθεωρημένο Πίνακα Κατάταξης που αναρτήθηκε σήμερα στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο mycourses.ntua.gr να υποβάλουν μέχρι και την Τρίτη, 23/4/2019 κατάλογο Φορέων Υποδοχής στους οποίους επιθυμούν να κάνουν την άσκησή τους, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση zar@deslab.ntua.gr. Η επιλογή των Φορέων Υποδοχής θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τον πίνακα  που περιλαμβάνεται στο Αρχείο με τίτλο ΦΟΡΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-Α_αναθεώρηση που αναρτήθηκε σήμερα στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στο mycourses.ntua.gr. Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει όσες εταιρείες επιθυμεί, θα πρέπει όμως να γίνεται σαφής η σειρά προτίμησης. Η Π.Α. κάθε φοιτητή θα διαρκεί ακριβώς δύο μήνες. Η έναρξη της Π.Α. θα είναι οπωσδήποτε μετά την 1η Ιουνίου και η λήξη της όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου. Μέσα στο ανωτέρω διάστημα, κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει την επιθυμητή περίοδο συμμετοχής του στην Π.Α. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί σαν επιθυμητή περίοδος συμμετοχής η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου.
11-04-2019
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση 2019, http://mycourses.ntua.gr/document/document.php) αναρτήθηκε πίνακας με τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές θα δηλώσουν τις εταιρείες στις οποίες προτιμούν να εκπονήσουν ΠΑ.
10-04-2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας επιτροπής από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΕΜΠ και τη Γραμματεία της Σχολής καταρτίστηκε και αναρτήθηκε στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php)  πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2019, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έκαναν την εγγραφή τους στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέχρι την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Σχολής.
22-02-2019
Ηλεκτρονικό αντίγραφο δικαιολογητικών ΠΑ
Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα σταλούν με e-mail στην κ. Ηλιοπούλου (eli@deslab.ntua.gr). Σημειώνεται ότι η αίτηση/διαβιβαστικό θα είναι σε αρχείο MS Word και το βιογραφικό σημείωμα σε αρχείο pdf. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε σ’ ένα ενιαίο αρχείο pdf.
20-02-2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2019 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 25/02 μέχρι 22/03, καθημερινά 10:00-13:00, στην κ. Κυρίτση (τηλ. επικ. 210 772 3601).Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΔΙΠ-ΝΜΜ 
11-02-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική άσκηση θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ. Επιπρόσθετα, οι αιτήσεις για την συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2019 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 25/02 μέχρι 08/03, καθημερινά 10:00-13:00, στην κ. Κυρίτση (τηλ. επικ. 210 772 3601).Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΔΙΠ-ΝΜΜ 
29-01-2019
Υποβολή Δικαιολογητικών για ΠΑ 2019
Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του 2019 θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ.  Ο τελικός κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η προθεσμία υποβολής τους θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση όταν κοινοποιηθούν σχετικές οδηγίες από τη Διοίκηση του Ιδρύματος
07-12-2018
Ενημερωτική Συνάντηση
Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 9:45 και στην αίθουσα 106 του κτηρίου Δ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2019. Επειδή η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα είναι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής, καλούνται να προσέλθουν στη συνάντηση ΟΛΟΙ οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.   Οι διδάσκοντες, Ν. Βεντίκος Γ. Ζαραφωνίτης
03-12-2018
Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία SNC Lavalin’s Oil and Gas
Σχετικά με την θέση πρακτικής άσκησης για ένα φοιτητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ στην SNC Lavalin’s Oil and Gas, η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι λόγω της επικείμενης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να αποσύρει για φέτος την προσφορά της.
26-11-2018
Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία SNC Lavalin’s Oil and Gas
Η εταιρεία SNC Lavalin’s Oil and Gas προσφέρει μια θέση πρακτικής άσκησης σε ένα φοιτητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στη Μ. Βρετανία εντός του 2019, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 2α Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τους Γ. Ζαραφωνίτη και Ε. Ηλιοπούλου.
03-09-2018
Υπενθύμιση: Λήξη Πρακτικής Άσκησης
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και εντός 5 ημερών, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/). 
25-07-2018
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑ
Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης έχει αναρτηθεί το ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Οι φοιτητές που επιστρέφουν από την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει εντός πέντε ημερών να καταθέσουν το έντυπο αυτό με συμπληρωμένη την αξιολόγηση σε κλίμακα με άριστα το ΔΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με το έντυπο αυτό θα υποβληθεί και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής, στο οποίο θα αναφέρεται απαραιτήτως η ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης. Τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εκπροσώπους του φορέα υποδοχής. Το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς και επιπλέον θα τίθεται σφραγίδα του φορέα υποδοχής.
17-07-2018
Λήξη Πρακτικής Άσκησης
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και εντός 5 ημερών, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/).Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταθέσουν:·         Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Κυρίτση, 210 7723601) πρωτότυπη βεβαίωση (σε επιστολόχαρτο της εταιρείας) όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης με σφραγίδα και υπογραφή από εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.Στη Σχολή (κκ. Ζαραφωνίτη, Βεντίκο ή Ηλιοπούλου)-          Φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης-          Έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (από το mycourses) με σφραγίδα και υπογραφή από εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής.-          Έκθεση με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. Η έκθεση παραδίδεται απαραιτήτως εκτυπωμένη και σε CD.
25-06-2018
Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει: 1.  Να έχουν καταθέσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (επικοινωνία κ. Κυρίτση, 210 772 3601) 2.   Να έχει γίνει η αντιστοίχηση με τον φορέα υποδοχής μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (λήψη σχετικού sms/email, επικοινωνία κ. Ηλιοπούλου, 210 772 1407). 3.    Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa) 
24-05-2018
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Ναυπηγών ΕΜΠ
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=NAVAL1018)  αναρτήθηκε σήμερα, 24/5/2018 ο 2ος Πίνακας με προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου του 2018. Όσοι από τους φοιτητές του πιο κάτω καταλόγου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε κάποια από τις εταιρείες αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι και την Τετάρτη, 30 Μαΐου στο οποίο θα αναφέρουν σαφώς και κατά σειρά προτίμησης τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΑΧΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΙΚΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΕΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΡΑΣΕΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ   Το αίτημα θα υποβληθεί με e-mail ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ αποδέκτες που αναφέρονται στη συνέχεια: Καθηγ. Γ. Ζαραφωνίτης  (zar@deslab.ntua.gr) Αν. Καθηγ. Ν. Βεντίκος   (niven@deslab.ntua.gr) και Δρ. Ε. Ηλιοπούλου           (eli@deslab.ntua.gr)
14-05-2018
Για τους φοιτητές που ξεκινούν την Πρακτική Άσκηση
Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας και των συμβάσεων: 1.       Θα πρέπει να γίνει άμεσα η αντιστοίχηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (επικοινωνία κ. Ηλιοπούλου, 210 772 1407) 2.       Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου (https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa) 
04-05-2018
Αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης φοιτητών 2018
Αναρτήθηκε στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php)  ο αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2018, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και  έκαναν την εγγραφή τους στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.
30-04-2018
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ
Στον πίνακα θέσεων Πρακτικής Άσκησης που ανακοινώθηκε στις 25/4/2018 προστίθενται και 4 θέσεις που προσφέρονται από τα Ελληνικά Ναυπηγεία (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά). Και για τις θέσεις αυτές ισχύει η ίδια προθεσμία υποβολής δήλωσης σειράς προτίμησης (Τετάρτη, 2 Μαΐου). Φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση σειράς προτίμησης και οι οποίοι ενδιαφέρονται και για Πρακτική Άσκηση στα Ελληνικά Ναυπηγεία μπορούν να υποβάλουν νέα αναθεωρημένη δήλωση στην ίδια προθεσμία.
26-04-2018
Συζήτηση/ Απορίες για τη δήλωση θέσεων ΠΑ
Σχετικά με την υποβολή αιτήματος εκπόνησης ΠΑ σε εταιρείες υποδοχής με σειρά προτίμησης, θα πραγματοποιηθούν 2 συναντήσεις ώστε να λυθούν τυχόν απορίες και να δοθούν διευκρινήσεις.- Παρασκευή 27 Απριλίου, ώρα 12:30, Κτίριο Δ, Αίθουσα 106 - Δευτέρα 30 Απριλίου, ώρα 14:30, Κτίριο Δ, Αίθουσα 106
25-04-2018
Πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτ
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας επιτροπής από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΕΜΠ και τη Γραμματεία της Σχολής καταρτίστηκε και αναρτήθηκε στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php)  πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2018, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και  έκαναν την εγγραφή τους στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση σχετική απόφαση της Σχολής, για την κατάταξη των φοιτητών ελήφθησαν υπόψιν τα εξής δύο ισοδύναμα κριτήρια: Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο κάθε φοιτητής έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου σαν ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στα ανωτέρω μαθήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Σχολής.  
25-04-2018
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ για την π
Στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php)  αναρτήθηκε σήμερα, 25/4/2018 πίνακας με προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου του 2018.   Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε κάποια από τις εταιρείες αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι και την Τετάρτη, 2 Μαΐου στο οποίο θα αναφέρουν σαφώς και κατά σειρά προτίμησης τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν. Το αίτημα θα υποβληθεί με e-mail στους ακόλουθους τρεις αποδέκτες:   Καθηγ. Γ. Ζαραφωνίτης  (zar@deslab.ntua.gr) Αν. Καθηγ. Ν. Βεντίκος   (niven@deslab.ntua.gr) και Δρ. Ε. Ηλιοπούλου           (eli@deslab.ntua.gr)   Στο e-mail   θα πρέπει να επισυνάπτεται απαραιτήτως επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή word ή (κατά προτίμηση) pdf προκειμένου να αποσταλεί στις εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν και την τελική επιλογή των φοιτητών που θα απασχολήσουν. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή (τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail).   Επόμενος πίνακας με νέες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου.
28-03-2018
Σύστημα ΠΡΑΞΙΣ
Σε συνέχεια της από 27.2.2018 ανακοίνωσης, καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ θεωρείται η Πέμπτη 29.3.2018. Ε. ΗλιοπούλουΕΔΙΠ-ΝΜΜ
28-02-2018
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Για την διαδικασία επιλογής εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο μάθημα. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στο χειμερινό εξάμηνο θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο εαρινό εξάμηνο διαφορετικά θα απέχουν αυτομάτως από τη διαδικασία.Ε. ΗλιοπούλουΕΔΙΠ-ΝΜΜ 
27-02-2018
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΑΞΙΣ
Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει δήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ. Στην περιοχή «Έγγραφα» έχει αναρτηθεί σχετικό έγγραφο με οδηγίες για την εγγραφή των φοιτητών στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ. Ελευθερία Ηλιοπούλου ΕΔΙΠ-ΝΜΜ
08-12-2017
Αίτηση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσα στο 2018 θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής. Το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης στον ιστότοπο mycourses.ntua.gr. Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθούν: ΒιογραφικόΦωτοτυπία Ταυτότητας ή ΔιαβατηρίουΒεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑΈντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζαΦωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της τράπεζαςΈγγραφο από εφορία ή TAXIS ή άλλο  όπου να φαίνεται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ  
30-11-2017
Ενημερωτική Συνάντηση
Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 14:20 και στην αίθουσα 209 του κτηρίου Δ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαδικασίες συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2018. Επειδή η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα είναι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής, καλούνται να προσέλθουν στη συνάντηση όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.   Οι διδάσκοντες, Γ. Ζαραφωνίτης Ν. Βεντίκος
23-11-2017
Εκκαθάριση-Επανεγγραφή Καταλόγου στο mycourses
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 23/11/2017  έχει προγραμματιστεί εκκαθάριση των αρχείων στο mycourses  στο μάθημα της «Πρακτικής Άσκησης». Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση, παρακαλούνται να κάνουν την εγγραφή τους στο mycourses  εκ νέου.
03-04-2017
Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, Πέμπτη, 6/4/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Την Πέμπτη, 6/4/2017 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 106 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.   Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και επιλογές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.   Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, Γ. Ζαραφωνίτης
31-03-2017
Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, Πέμπτη, 6/4/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Την Πέμπτη, 6/4/2017 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν.   Η αίθουσα στην οποία θα γίνει η συνάντηση θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.   Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, Γ. Ζαραφωνίτης
05-06-2015
Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, Πέμπτη, 11/6/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Την Πέμπτη, 11/6/2015 και ώρα 12:45 στην αίθουσα 106 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν.   Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, Γ. Ζαραφωνίτης
23-12-2014
Υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα Vulcanus in Japan 2015-16 για
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση σε Ιαπωνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Vulcanus in Japan 2015-16. Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2015 - 31 Αυγούστου 2016) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY 1,900,000 (~13.330 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 10η Ιανουαρίου 2015, αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το φάκελό του στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Ε.Μ.Π. και την 20η Ιανουαρίου 2015,  αν τον αποστείλει με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γενική Δ/νση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα έντυπα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Σπουδών Ε.Μ.Π., Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κτίριο Διοίκησης 1ος Όροφος, τηλ. 210-7721199, κ. Β. Θωμά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://erasmus.ntua.gr
20-05-2014
Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, Μάιος 2014
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Την Παρασκευή, 30/5/2014 και ώρα 12:45 στην αίθουσα 106 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν.   Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, Γ. Ζαραφωνίτης
30-05-2013
Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, Μάιος 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Την Τετάρτη, 29/5 και ώρα 13:45 στην αίθουσα 102 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν.   Ο διδάσκων Γ. Ζαραφωνίτης
03-05-2012
Συνάντηση με σπουδαστές, Μάιος 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Την Τρίτη, 22/5 και ώρα 10:45 στην αίθουσα 202 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο καλούνται να συμμετάσχουν.   Ο διδάσκων Γ. Ζαραφωνίτης