10-06-2020
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η αξιολόγηση θα γίνει με εργασία (ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στα ΕΓΓΡΑΦΑ) και με διαδικτυακή εξέταση  την Τρίτη 23/6/2020 και ώρα 18:00. (βλέπε και ανακοίνωση 15/5/20) Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία με e-mail στον διδάσκοντα. Σε όσους δηλώσουν θα αποσταλεί σχετικό link για την εξέταση.
15-05-2020
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 Με εργασία (ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα) και εξέταση μέσω WEBEX.
01-04-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Το μάθημα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με χρήση σύγχρονων διαλέξεων με τη βοήθεια της πλατφόρμας Cisco Webex και με ασύγχρονη μέθοδο με ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο mycourses. Παρακαλώ πολύ να με ενημερώσετε αν υπάρχει ενδιαφέρον, ή αν έχετε επιλέξει άλλα μαθήματα να σας διαγράψω από την ομάδα χρηστών του συγκεκριμένου μαθήματος.   
09-06-2018
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα  12:00 στο Αμφιθέατρο 2 ΣΕΜΦΕ.
24-05-2016
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την ημερομηνία και στην αίθουσα που αναφέρονται στο πρόγραμμα εξετάσεων της Σχολής ΝΜΜ αλλά στις 8:30.  
16-05-2016
3η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 Στα Εργαλεία-Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 3η σειρά ασκήσεων.Προθεσμία παράδοσης:  24/05/2016 ή την ημέρα της κανονικής  εξέτασης.  
18-04-2016
2η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 Στα Εργαλεία-Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 2η σειρά ασκήσεων.Προθεσμία παράδοσης:  17/05/2016  
15-03-2016
1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Στα Εργαλεία-Έγγραφα έχει αναρτηθεί η 1η σειρά ασκήσεων.Προθεσμία παράδοσης:  12/04/2016  
24-09-2014
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η επαναληπτική εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 1/10 και ώρα 09:00 στο γραφείο του διδάσκοντος.
24-04-2013
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να λύσετε (για μετά το Πάσχα) τις ασκήσεις 11,12,13,14,16 και προαιρετικά την 15
14-03-2013
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να λύσετε τις Ασκήσεις 1,2,3,4 (βλ. Εργαλεία->Έγγραφα)