Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας
Προφίλ

Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ιδρύθηκε το 1975. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα των τεχνικών υλικών όπως και η μελέτη των παραγόντων της κατεργασίας που συμβάλλουν στη δομική συμπεριφορά των κατασκευών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με διαδικασίες εκπαίδευσης και έρευνας όσο και με την παροχή ειδικής τεχνογνωσίας στη βιομηχανία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιώ, καθώς και μέσω παροχής εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στη βιομηχανία. 

Το Εργαστήριο απαρτίζεται από τέσσερις μονάδες: 

α) Τη μονάδα μηχανικών δοκιμών. Μελετάται η μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών και σύνθετων ναυπηγικών κατασκευών, μέσω καταστρεπτικών και μη μηχανικών δοκιμών. 

β) Τη μονάδα μεταλλουργικού χαρακτηρισμού. Πραγματοποιείται μεταλλουργικός χαρακτηρισμός υλικών, χαρακτηρισμός των επιφανειακών ιδιοτήτων και μελέτη της συμπεριφοράς σε διάβρωση. 

γ) Τη μονάδα κατεργασιών. Πραγματοποιούνται συγκολλήσεις με διάφορες τεχνικές (SMAW, GMAW, GTAW, SAW, Brazing and Soldering) και ρομποτικά συστήματα, χυτεύσεις (υπό κενό, τεχνική "χαμένου κεριού) και σχεδιαμός - παραγωγή σύνθετων υλικών. 

δ) Τη μονάδα αριθμητικών προσομοιώσεων. Πραγματοποιείται κατασκευαστικός σχεδιασμός και ανάλυση αντοχής ναυπηγικών κατασκευών (μεταλλικών και σύνθετων) με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους, μοντελοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης και επιφανειακών κατεργασιών.

Υποδομές

Ρομποτικά συστήματα συγκολλήσεων. 
Συσκευές συγκολλήσεων με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια (SMAW), με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αδρανούς αερίου (GMAW), με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και προστασία αδρανούς αερίου (GTAW), με τη μέθοδο βυθισμένου τόξου (SAW) και αυτόματη προώθηση 
Μηχανή συγκόλλησης διά τριβής με ανάδευση (Friction Stir Welding) 
Μονάδα μηχανικών δοκιμών. 
Υδραυλική μηχανή δοκιμών 25t 
Μηχανή δοκιμών κρούσης (Charpy) 
Σύστημα μέτρησης παραμενουσών τάσεων με διάτρηση οπής 
Σύστημα αυτόματης λήψης δεδομένων (παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, θερμοκρασίες) 
Μονάδα σύνθετων υλικών. 
Μονάδα Μεταλλογραφίας (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, Οπτικό Μικροσκόπιο, Στερεοσκόπιο, Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας) 
Σύστημα μελέτης προδιάθεσης για διάβρωση μεταλλικών υλικών με ηλεκτροχημικές μεθόδους. 
Μηχανές χύτευσης ακριβείας (κενού, φυγοκεντρική, με βαρύτητα) 
Πλήρες σύστημα Aκουστικής Eκπομπής 
Πλήρες σύστημα μη καταστρεπτικού ελέγχου με υπερήχους (A-, C-Scan) 
Πλήρες φορητό σύστημα παχυμετρήσεων μεταλλικών & σύνθετων υλικών της εταιρίας STRESSTEL T- Scope III 
Πλήρες φορητό σύστημα ελέγχου συγκολλήσεων με υπέρηχους του οίκου KRAUTKRAEMER, τύπου USIP 11 
Φούρνοι θερμικών κατεργασιών. 
Συσκευή μέτρησης επιφανειακής σκληρότητας επιστρώσεων (Pencil Scratch Tester). 
Τραχύμετρα 
Μέτρηση αντοχής σε πρόσφυση (Patti 110). 
Σκληρόμετρα και Μικροσκληρόμετρο. 
Τριβόμετρο τύπου Pin On Disk. 
Σύστημα 3D σάρωσης και ψηφιοποίησης με κεφαλή Laser. 
Οχούμενο σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος 
Πλήρως εξοπλισμένο Μηχανουργείο (Τόρνος - Φρέζα- Δράπανο - Κορδέλλα - Παλινδρομικό Πριόνι - Κοπτικό).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Μηχανική συγκολλητών κατασκευών 
Διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών για τον καθορισμό της μηχανικής συμπεριφοράς δοκιμίων (τυποποιημένων ή μη μεταλλικών δοκιμίων, συγκολλητών δοκιμίων, δοκιμίων από σύνθετα υλικά) σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη και διάτμηση υπό στατικές ή δυναμικές φορτίσεις. 
Μέτρηση παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων σε συγκολλητές κατασκευές και πρόταση μεθόδων για ελαχιστοποίησή τους. 
Μεταλλουργικός χαρακτηρισμός συγκολλήσεων. 
Χαρακτηρισμός κατεργασμένων επιφανειών (μεταλλουργικός, μηχανικός, αντοχής πρόσφυσης επιστρωμάτων, αντοχής σε τριβή-φθορά). 
Διερεύνηση αιτιών τοπικής αστοχίας ή κατάρρευσης μεταλλικών κατασκευών. 
Μέτρηση παραμορφώσεων σε μεταλλικές κατασκευές μικρής ή μεγάλης κλίμακας, και υπολογισμός της σχετικής εντατικής κατάστασης. 
Αριθμητική προσομοίωση μεταλλικών κατασκευών υπό στατική ή δυναμική καταπόνηση. 
Μέτρηση ταλαντώσεων μεταλλικής κατασκευής πλοίων. 
Μη καταστρεπτικός έλεγχος δοκιμίων με υπερήχους, μαγνητικά σωματίδια και διεισδυτικά υγρά. 
Μελέτη μικροδομής με Replicas (φορητό σύστημα). 
Μελέτη της επίδρασης του διαβρωτικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά των κατασκευών και μέθοδοι προστασίας τους. 
Μελέτη στερεοποίησης και χύτευσης ακριβείας υλικών 
Μελέτη έναρξης και διάδοσης ρωγμής, με τη μέθοδο της Ακουστική Εκπομπής. 
Ανάλυση, σχεδιασμός και αριθμητική προσομοίωση κατασκευών από σύνθετα υλικά. 
Εργαστηριακή και αναλυτική διερεύνηση αιτιών αστοχίας τμημάτων μεταλλικής κατασκευής και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε βιομηχανίες. 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι