Οδηγός Σπουδών - Μαθήματα
Εξάμηνα :
Μαθήματα 8ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Θεματικές Ενότητες
Θ.Ε. Α: Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα
Θ.Ε. Β: Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων
Θ.Ε. Γ: Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου
Θ.Ε. Δ: Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Ομάδες
Ομάδα Α
Ομάδα Β
Ομάδα Γ