Προσωπικό Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών
  Διευθυντής: Κ. Ανυφαντής, Επίκουρος Καθηγητής

  Γραμματεία: