Προσωπικό Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών
  Διευθυντής: Ι. Χατζηγεωργίου, Καθηγητής

  Γραμματεία: