Προσωπικό Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών
  Διευθυντής: Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής

  Γραμματεία: