Προσωπικό Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
  Διευθυντής: Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής

  Γραμματεία: