Προσωπικό Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
  Διευθυντής: Γ. Παπαλάμπρου, Επίκουρος Καθηγητής

  Γραμματεία: