Προσωπικό Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
  Διευθυντής: Λ. Καϊκτσής, Καθηγητής

  Γραμματεία: