Προσωπικό Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
  Διευθυντής: Λ. Καϊκτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γραμματεία: