Προσωπικό Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
  Διευθυντής: Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

  Γραμματεία: