Προσωπικό Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
  Διευθυντής: Κ. Μπελιμπασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γραμματεία: