Προσωπικό Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
  Διευθυντής: Γερ. Αθανασούλης, Καθηγητής

  Γραμματεία: