Προσωπικό Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
  Διευθυντής: Κ. Μπελιμπασάκης, Καθηγητής

  Γραμματεία: