Προσωπικό Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
  Διευθυντής: Δ. Λυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γραμματεία: