Προσωπικό Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
  Διευθυντής: Γ. Ζαραφωνίτης, Καθηγητής

  Γραμματεία: