Προσωπικό Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
  Διευθυντής: Κ. Σπύρου, Καθηγητής

  Γραμματεία: