Προσωπικό Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
  Διευθυντής: Ν. Βεντίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Γραμματεία: