Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Το μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής της Κατεύθυνσης Ι «Δυναμική Στροφείων και Αξόνων» θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον εξάμηνο λόγω αδυναμίας υλοποίησης εκπαιδευτικής άδειας του διδάσκοντος υπό τις παρούσες συνθήκες. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Καθ. Ι. Γεωργίου (georgiou@central.ntua.gr) και στη συνέχεια με τη Γραμματεία (secrmet@mail.ntua.gr) για να το δηλώσουν.

Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν στο εξάμηνο είναι έξι.

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος της Κατεύθυνσης ΙΙΙ "Δυναμική της Ατμόσφαιρας και των Ωκεανών" θα γίνονται μέσω skype. Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/4/2020 στις 14:00 με 16:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να αποστείλουν skype addresses στην κα Φλόκα (efloca@phys.uoa.gr)

Από τη Γραμματεία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα 8212 "Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών" να στείλουν email στη Γραμματεία (secrmet@mail.ntua.gr) με τα στοιχεία τους: τηλέφωνο, skype name μέχρι αύριο Πέμπτη 19.3.2020

Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού προγράμματος

Την επόμενη Πέμπτη 19.3.2020 o κ. Ψαρρόπουλος θα κάνει το μάθημα «Μηχανική των γεωυλικών εδαφικών και βραχωδών» μέσω Skype.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα 8203 «Υδρομηχανική Ανάλυση και Σχεδίαση Αγκυρωμένων Κατασκευών» θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν μέσω email με τον κ. Μαζαράκο για οδηγίες γύρω από το θέμα της εργασίας.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα: "Υδρομηχανική Ανάλυση και Σχεδίαση Αγκυρωμένων Κατασκευών", να προσέλθουν στο γραφείο Α.10 την Τετάρτη 11/3/2020 και ώρα 16:15 για να λάβουν θέμα και οδηγίες εκπόνησής του.

Δρ. Μηχ. Θωμάς Π. Μαζαράκος

Το μάθημα του ΔΠΜΣ "Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών" θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13.3.2020

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Η εξέταση του μαθήματος ΔΠΜΣ "Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών Μέθοδοι Κατεργασίας τους" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5.3.2020 στις 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.104, 1 ος όροφος, Κτ. Δ.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

Wednesday, 19 Φεβρουαρίου 2020
Η εξέταση του μαθήματος «Βασικές αρχές θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24.2.2020 στις 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Η εξέταση του μαθήματος «Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και χρήσεις αυτού στα μαθηματικά» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.2.2020 στις 12:45 μ.μ. Αίθουσες: Δ.105, Δ106, 1 ος όροφος και Δ.202, Δ.209 2 ος όροφος, κτίριο Δ

Η εξέταση του μαθήματος «Πεπερασμένες Διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.2.2020 στις 14:00 με 17:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, 2 ος Όροφος, ΣΕΜΦΕ

H εξέταση του μαθήματος «Κυματικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21.2.2020 στις 12:00-15:00, Αίθουσα Β Ορόφου στο Εργαστήριο Ναυπηγικής Κτίριο ΑΝΥΜ

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΑΥΡΙΟ 18/2/2020.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΜΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥ- ΤΕΡΑ 24.2.2020 Βρείτε εδώ τo πρόγραμμα