Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ (1ου & 3ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

Βρείτε εδώ τo πρόγραμμα

Friday, 02 Οκτωβρίου 2020

Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και την πρώτη εβδομάδα θα γίνονται διαδικτυακά. Θα ανακοινωθούν link για να συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα.

Από τη Γραμματεία
Βρείτε εδώ το πρακτικό

Οι εγγραφές στο 1ο και 3ο εξάμηνο του ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» θα γίνονται από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικτυακά. Τα έντυπα εγγραφών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και θα πρέπει να αποστέλλονται στο email: app_dpms@naval.ntua.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα χρειαστεί να αποστείλουν μια φωτοτυπία της ταυτότητας τους και την αίτηση για χορήγηση κωδικών που θα βροιυν παρακάτω. Βρείτε εδώ την αίτηση εγγραφής στο πρώτο εξάμηνο

Βρείτε εδώ την αίτηση εγγραφής στο τρίτο εξάμηνο

Βρείτε εδώ την αίτηση για κωδικούς

Από τη Γραμματεία

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», μικρό ποσοστό μαθημάτων θα δοθεί με φυσική παρουσία στις αίθουσες υπό τα επιβεβλημένα αυστηρά μέτρα προφύλαξης από την πανδημία. Παρακαλούμε τους φοιτητές που οφείλουν αυτά τα μαθήματα να αποστείλουν email στη Γραμματεία (secrmet@mail.ntua.gr) μέχρι τις 31.8.2020 για να επιβεβαιώσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν ή αν θα απέχουν από την εξέταση (άτομα που ανήκουν ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κ.τ.ο.) Η συμμετοχή ή η αποχή πρέπει να δηλωθεί εκ των προτέρων.

Τα μαθήματα αυτά όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα είναι:

8101 Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση

8105 Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών

8005 Αριθμητική Ανάλυση

8119 Δυναμική ευστάθεια και ασφάλεια πλοίου

8003 Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων στη Στατική και Δυναμική ανάλυση των κατασκευών

8202 Υλικά Ναυπηγικών Κατασκευών

8302 Κυματικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον

Από τη Γραμματεία