Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών" θα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου :

https://centralntua.webex.com/meet/ntua.webex80

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

Από τη Γραμματεία. ΔΠΜΣ
Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών θα μεταφερθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 στις 16:00

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "8216 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 16.2.2021.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "8309 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 9.2.2021.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "8217 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 11.2.2021.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΠΜΣ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2021

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα

Οι εγγραφές στο 2ο και 4ο εξάμηνο του ΔΠΜΣ "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία" θα γίνονται από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά. Τα έντυπα εγγραφής είναι αναρτημένα σε αυτή την ανακοίνωση και θα πρέπει αφού συμπληρωθούν να αποστέλλονται στο email: app_dpms@naval.ntua.gr

Από τη Γραμματεία

Αίτηση για το 2ο εξάμηνο

Αίτηση για το 4ο εξάμηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών

Η εξέταση στο μάθημα "Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών" θα δοθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 16:00.

Από τη Γραμματεία
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ (1ου & 3ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βρείτε εδώ τo πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου

Η γραπτή εξέταση στο προπτυχιακό μάθημα "Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου" θα δοθεί μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις 18 Ιανουαρίου 2021 στις 8:00 με 12:00.

Η προφορική εξέταση του ιδίου μαθήματος παραμένει στις 8/2/2021, 8:00 με 18:00. Ειδικότερο πρόγραμμα για την προφορική εξέταση θα αναρτηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία