Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Βρείτε εδώ περισσότερα.

Το μεταπτυχιακό μάθημα Μηχανική των Γεωυλικών εδαφικών και βραχωδών αναβάλλεται σήμερα 2.3.2023. Το μάθημα θα αναπληρωθεί
Από τη Γραμματεία
Το μάθημα Μέθοδοι παρακολούθησης και τηλεπισκόπισης για τη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν θα γίνει σήμερα 14.2.2023.
Από τη Γραμματεία
Σας ενημερώνουμε ότι το μεταπτυχιακό μάθημα Δυναμική Απόκριση Θαλάσσιων Κατασκευών αναβάλλεται αύριο 15.2.2023
Από τη Γραμματεία
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Δυναμική Απόκριση Θαλάσσιων Κατασκευών αναβάλλεται σήμερα 13.2.2023
Από τη Γραμματεία
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία" θα ξεκινήσουν κανονικά στις 13.2.2023. Το μάθημα «Συνθήκες περιβάλλοντος και φορτίσεις θαλασσίων κατασκευών» δεν θα γίνει την πρώτη εβδομάδα και θα ξεκινήσει στις 20/2/2023. Το μάθημα «Πεπερασμένες Διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις» θα ξεκινήσει στις 23/2/2023.