Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών" θα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου :

https://centralntua.webex.com/meet/ntua.webex80

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

Από τη Γραμματεία. ΔΠΜΣ
Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών θα μεταφερθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 στις 16:00

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "8216 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 16.2.2021.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ