Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Οι εγγραφές στο 2ο και 4ο εξάμηνο του ΔΠΜΣ "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία" θα γίνονται από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά. Τα έντυπα εγγραφής είναι αναρτημένα σε αυτή την ανακοίνωση και θα πρέπει αφού συμπληρωθούν να αποστέλλονται στο email: app_dpms@naval.ntua.gr

Από τη Γραμματεία

Αίτηση για το 2ο εξάμηνο

Αίτηση για το 4ο εξάμηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών

Η εξέταση στο μάθημα "Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών" θα δοθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 16:00.

Από τη Γραμματεία
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ (1ου & 3ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βρείτε εδώ τo πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου

Η γραπτή εξέταση στο προπτυχιακό μάθημα "Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου" θα δοθεί μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις 18 Ιανουαρίου 2021 στις 8:00 με 12:00.

Η προφορική εξέταση του ιδίου μαθήματος παραμένει στις 8/2/2021, 8:00 με 18:00. Ειδικότερο πρόγραμμα για την προφορική εξέταση θα αναρτηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ (1ου & 3ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

Βρείτε εδώ τo πρόγραμμα

Friday, 02 Οκτωβρίου 2020

Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και την πρώτη εβδομάδα θα γίνονται διαδικτυακά. Θα ανακοινωθούν link για να συνδέονται οι φοιτητές σε κάθε μάθημα.

Από τη Γραμματεία