Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "8216 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 16.2.2021.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ