Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2021

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα