Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών

Η εξέταση στο μάθημα "Υδροδυναμική και Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών Σκαφών" θα δοθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 16:00.

Από τη Γραμματεία