Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου

Η γραπτή εξέταση στο προπτυχιακό μάθημα "Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου" θα δοθεί μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις 18 Ιανουαρίου 2021 στις 8:00 με 12:00.

Η προφορική εξέταση του ιδίου μαθήματος παραμένει στις 8/2/2021, 8:00 με 18:00. Ειδικότερο πρόγραμμα για την προφορική εξέταση θα αναρτηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία