Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Το μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής της Κατεύθυνσης Ι «Δυναμική Στροφείων και Αξόνων» θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον εξάμηνο λόγω αδυναμίας υλοποίησης εκπαιδευτικής άδειας του διδάσκοντος υπό τις παρούσες συνθήκες. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Καθ. Ι. Γεωργίου (georgiou@central.ntua.gr) και στη συνέχεια με τη Γραμματεία (secrmet@mail.ntua.gr) για να το δηλώσουν.

Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθούν στο εξάμηνο είναι έξι.

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακού