Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Η εξέταση του μαθήματος ΔΠΜΣ "Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών Μέθοδοι Κατεργασίας τους" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5.3.2020 στις 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.104, 1 ος όροφος, Κτ. Δ.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ