Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Μάθημα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» θα γίνεται κάθε Τρίτη στην Αίθουσα του Κέντρου Γεωπληροφορικής, στο Κτίριο του Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στις 12:30 μ.μ.