Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Δυναμική Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου" του ΔΠΜΣ αναβάλλεται την Παρασκευή 7.10.2022 λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί στη διάρκεια του εξαμήνου.
Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ