Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται την Πέμπτη 6.10.2022 το μάθημα "Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών και Μέθοδοι Κατεργασίας τους". Το μάθημα θα αναπληρωθεί με ευθύνη του διδάσκοντα.
Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ