Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας