Ιωάννα Φατούρου  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) (Γραμματεία)
Γραμματεία Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τηλέφωνο:
+30 210 772 4150
Fax:
+30 210 772 1887
E-Mail:
[javascript protected email address]