Δημήτριος Κονοβέσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών

Γραφείο:
Κτήριο Λ
Εργαστήριο:
Τηλέφωνο:
+30 210 772 1419
Fax:
+30 210 772 1408
E-Mail:
[javascript protected email address]