Δημήτριος Καρώνης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γραφείο: Κτίριο Χ.Μ., Α.302
Τηλέφωνο: +30210772 3825
Fax: +30210772 3163
E-Mail: [javascript protected email address]
Ιστοσελίδα: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/d.karonis