Αγγελική Λάμπρου  
Υπάλληλος με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) (Γραμματεία)
Υπεύθυνη Οικονομικών Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Γραφείο:
Κτήριο Γ, 1ος όροφος, γραφείο 1.12
Τηλέφωνο:
+30 210 772 1894
Fax:
+30 210 772 1887
E-Mail:
[javascript protected email address]