Παναγιώτης Δ. Κακλής

Τίτλος:

Γνωστικό αντικείμενο:

Μαθήματα:

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μελέτης Πλοίου & Οικονομικής θαλασσίων
Μεταφορών Ζωγράφου 157 80, Αθήνα

Γραφείο: 
Κτήριο Γ, 3ος όροφος, γραφείο 3.2
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
+30 210 772 1419
Fax: 
+30 210 772 1408
E-mail: 
kaklis@deslab.naval.ntua.gr
Ιστοσελίδα: 
http://www.naval.ntua.gr/staff/homes/kaklis