Παράταση αιτήσεων για τα βραβεία ABS

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι ο σύνδεσμος για τις αιτήσεις των Βραβείων ABS είναι ο κάτωθι:

Υποβολή αίτησης

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 29 Απριλίου.

Από τη γραμματεία