Βραβεία American Bureau of Shipping (ABS)

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής, ότι από το ακαδημαικό έτος 2015-2016 η διαδικασία χορήγησης των βραβείων ABS αλλάζει. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κάνουν αίτηση απευθείας στον ABS (μέσω του ιστότοπου http://www.abscareers.org/campus-europe-and-africa.html - εδάφιο “Scholarship Program”) προκειμένου να διεκδικήσουν τις χορηγούμενες υποτροφίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών όλων των ετών, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εξαιρετικής διάκρισης.

Το κριτήριο επιλογής δεν θα είναι αποκλειστικά η βαθμολογία, όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Μία άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής (κα Έφη Μητροπούλου).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Ανακοίνωση κοσμήτορα
Πρόσκληση συμμετοχής