Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Γνωστικά αντικείμενα

Μηχανήματα σκάφους. Δίκτυα Σωληνώσεων. Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, θερμικές και Ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μηχανές προώσεως. Συνεργασία Μηχανής - Έλικας. Σχεδίαση και λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων DIESEL. Νέα συστήματα προώσεως. Έλεγχος ρυπάνσεως. Μειωτήρες. Συμπλέκτες, Αξονικό Σύστημα. Βελτιστοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων. Δυναμική συστημάτων, Προσομοίωση. Μηχανικές ταλαντώσεις και κραδασμοί. Ακουστική πλοίου. Αυτοματισμός, Τηλεχειρισμός, Συστήματα Συναγερμού και Ασφαλείας. Παρακολούθηση και ανάλυση καταστάσεως και αποδόσεως. Συστήματα Ναυσιπλοΐας, Υδροακουστική, Τηλεπικοινωνίες. Τεχνική διαχείριση πλοίων, Συντήρηση, Επισκευές, Επιθεωρήσεις.

Διευθυντής Τομέα: Χρ. Φραγκόπουλος
Αναπλ. Διευθυντής Τομέα: I. Γεωργίου

Εργαστήρια