Τομέας Θαλάσσιων Κατασκευών

Γνωστικά αντικείμενα

Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος. Προσδιορισμός φορτίσεων. Στατική και δυναμική απόκριση θαλάσσιων κατασκευών. Κατασκευαστικός σχεδιασμός. Υδροελαστικότητα. Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλωτών κατασκευών και συστημάτων αγκύρωσης. Εύκαμπτοι αγωγοί. Υδρομηχανική ανάλυση αγκυρωμένων κατασκευών. Ναυπηγικά μεταλλικά και σύνθετα υλικά. Τεχνολογία συγκολλήσεων. Μέθοδοι και οργάνωση παραγωγής. Ποιοτική διασφάλιση. Αξιοπιστία θαλάσσιων κατασκευών. Επίδραση κατασκευαστικών παραγόντων και μακροχρόνιας λειτουργίας (διάβρωση, κόπωση, γήρανση κτλ) στην αντοχή. Κανονισμοί Νηογνωμόνων.

Διευθυντής Τομέα: Μ. Σαμουηλίδης
Αναπλ. Διευθυντής Τομέα: Ν. Τσούβαλης

Ιστοσελίδες Τομέα

Εργαστήρια