Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο νέες θέσεις ΔΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις νέες θέσεις ΔΕΠ στους αντίστοιχους τομείς παρακάτω:

  1. Αντοχή πλοίων/θαλάσσιων κατασκευών (πρόσκληση)
  2. Υπολογιστική ναυτική και θαλάσσια υδροδυναμική (πρόσκληση)