Διάκριση φοιτητή της Σχολής

Ο προσφάτως αποφοιτήσας από της Σχολή μας Victor Bolbot έλαβε τη διάκριση DNV GL Award for Young Professionals 2016 (στην κατηγορία “Greener”). H εργασία του ήταν αποτέλεσμα της διπλωματικής του, την οποία εκπόνησε υπό την επίβλεψη του καθ. Α. Παπανικολάου. Το βραβείο θ’ απονεμηθεί στη διάρκεια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια στην Αθήνα, την 7η Ιουνίου.