Τομέας Μελέτης Πλοίου & Θαλάσσιων Μεταφορών

Γνωστικά αντικείμενα

Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλοίων συμβατικής και νέας τεχνολογίας. Μελέτη και σχεδίαση πλοίων με Η/Υ (CASD). Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη μελέτη πλοίου. Εφαρμογές γεωμετρικής σχεδίασης με Η/Υ (CAGD). Κανονισμοί ευστάθειας και ασφάλειας πλοίου. Τεχνοοικονομικά κριτήρια και οικονομική ανάλυση της μελέτης και λειτουργίας πλοίου. Τεχνικοοικονομικές προδιαγραφές και σύμβαση ναυπήγησης. Οικονομική θαλασσίων μεταφορών. Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επιχειρησιακή έρευνα θαλασσίων μεταφορών. Προσομοίωση, μελέτη και διαχείριση συστημάτων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης.

Διευθυντής Τομέα: Γ. Ζαραφωνίτης
Αναπλ. Διευθυντής Τομέα: Χ. Ψαραύτης

Εργαστήρια

Ερευνητικές Ομάδες