Ανακοινώσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 δεν θα γίνει το μάθημα «Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων στη στατική και δυναμική ανάλυση των κατασκευών.» Το μάθημα θα αναπληρωθεί. Ενημερώνουμε επίσης τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Ασφάλεια του Πλοίου έναντι Κατάκλυσης και Κανονισμοί Ασφαλείας» ότι αυτή την Τρίτη θα γίνει ένα επιπλέον μάθημα στην Αίθουσα Δ.108 από τις 15:00 μέχρι τις 17:45. Από τη Γραμματεία

Wednesday, 26 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Μερικές Διαφορικές Εξετάσεις», του 3 ου εξαμήνου. Εφ?εξής, το μάθημα της Δευτέρας θα γίνεται στο Αμφιθέατρο 3 στο Κτίριο των Ηλεκτρολόγων.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Tuesday, 11 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Αλλαγή ωραρίου διδασκαλίας Μετά από σχετικό αίτημα και τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών, ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 10/10/2016 το μάθημα της Τετάρτης καταργείται και το ωράριο διδασκαλίας του μαθήματος αναδιαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα, 8:45-10:30, αίθουσα Δ.202 (καμία αλλαγή) Πέμπτη, 12:45-15:05, αίθουσα Δ.201 (με ένα μόνο διάλειμμα) Ο Διδάσκων Νίκος Τσούβαλης

Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Saturday, 08 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα Ι & Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ», επιλογής του 1ου και 3ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 004 του Κτιρίου Δ (ισόγειο).

Tuesday, 04 Οκτωβρίου 2016 - Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ναυπηγικές Κατασκευές», επιλογής του 9ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 108 του Κτιρίου Δ.