Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών
Προφίλ

Το Εργαστήριο αυτό εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ το Μάιο του 2006. Μέχρι τότε είχε λειτουργήσει στη Σχολή ΝΜΜ αυτόνομα αλλά άτυπα από το 1989 και μετά, και έχοντας καταγράψει στο ενεργητικό του σεβαστό πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με επιστημονικούς υπευθύνους τα μέλη ΔΕΠ Καθηγητή Χ. Ψαραύτη και Επίκ. Καθηγητή Δ. Λυρίδη της επιστημονικής περιοχής των Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής και ερευνητές την ερευνητική ομάδα τους και άλλους συνεργάτες, εντός και εκτός ΕΜΠ. Έχει επίσης αναπτύξει και άλλες συναφείς δραστηριότητες (επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, κλπ) και έχει συμβάλει σημαντικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών και της Σχολής. Ο δικτυακός τόπος www.martrans.org καταγράφει το φάσμα των δραστηριοτήτων αυτών.

Υποδομές

Η/Υ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 

 • Θαλάσσιες Μεταφορές 
 • Οικονομική Ναυτιλίας 
 • Διοίκηση Ναυτιλίας 
 • Συνδυασμένες Μεταφορές 
 • Εφοδιαστική (Logistics) 
 • Διοίκηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λιμένων 
 • Διαχείριση Πλοίων και Στόλων 
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Πλοίων και Θαλασσίων Συστημάτων 
 • Εφαρμογές Τηλεματικής 
 • Ασφάλεια Πλοίων και Λιμένων 
 • Ανάλυση Ρίσκου και Ασφάλειας 
 • Θαλάσσια Ασφάλεια (Safety & Security) 
 • Ναυτιλιακή Πολιτική και Κανονισμοί 
 • Ανάλυση Ναυτικών Ατυχημάτων 
 • Ανθρώπινος Παράγοντας 
 • Πετρελαϊκή Ρύπανση 
 • Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
 • Βελτιστοποίηση Μεταφορικών Συστημάτων & Δικτύων 
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
 • Μοντέλα Πρόβλεψης Ναυλαγορών 
 • Χρηματοοικονομικά 
 • Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι