Κοσμητεία Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής:
Γ. Ζαραφωνίτης, Καθηγητής

Μέλος: Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Μέλος: Θ. Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής

Μέλος: Μ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής

Μέλος: Κ. Σπύρου, Καθηγητής

Μέλος: Λ. Καϊκτσής, Καθηγητής