Γ.Σ. Σχολής

Μέσω συτού του συνδέσμου θα υπάρχει πρόσβαση στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής. Η υπηρεσία βρίσκεται υπό κατασκευή και σύντομα θα είναι ενεργή.