Γενικές Ανακοινώσεις

Επέκταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες του ABS 2017 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες του ABS 2017 παρατείνεται για τους φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι τις 21 Ιουλίου 2017. Οι υποτροφίες ανέρχονται στο ποσόν των 2500$ και αφορούν φοιτητές οι οποίοι δεν θα έχουν αποφοιτήσει πριν το Σεπτέμβρη του 2019. Η Σχολή παροτρύνει τους φοιτητές να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να μην χαθούν θέσεις υποτρόφων. Για την υποβολή υποψηφιότητας οι φοιτητές μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους υπ? όψιν της κας Damarys Hawkins στο e-mail dhawkins@eagle.org ή της κας Anna Fatusin στο e-mail AFatusin@eagle.org ή/και στο e-mail talentmanagementeuro@eagle.org.

έντυπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Friday, 30 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10.00 ? 15.30

Thursday, 23 Μαρτίου 2017

Το εργαστήριο προσωπικών υπολογιστών θα λειτουργήσει την 24η Μαρτίου 2017 από τις 9.30 μέχρι 15.00

Monday, 13 Μαρτίου 2017

TRA VISIONS 2018 is a competition funded by the European Commission, Surface Transport Unit, aimed at awarding the best EU university students (BSc, MSc, PhD) and young researchers in the transport sector. read more: http://www.travisions.eu/TRAVisions/