Γενικές Ανακοινώσεις
Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2022 και αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 3 φορτηγά πλοία.

Στο πλαίσιο της εταιρικής μας στρατηγικής, η ανάπτυξη σχέσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ένα από τα ζητούμενα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια θέση μαθητείας σε πρόσφατα απόφοιτο / τελειόφοιτο ή μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η διάρκεια της μαθητείας θα καλύπτει τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες, επέκταση της οποία είναι εφικτή μετά την σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών. Η συγκεκριμένη απασχόληση θα χαίρει απολαβών λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια του κρατικού προγράμματος απασχόλησης όπως επίσης και το υπόβαθρο του / της υποψηφίου.

Ο μαθητευόμενος θα συμμετέχει στην καθημερινή διαδικασία διεκπεραίωσης των θεμάτων που είναι ευθύνη του τεχνικού τμήματος. Συνοπτικά οι αρμοδιότητές του έπειτα από την ανάλογη εκπαίδευση θα αφορούν τα παρακάτω :

-Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πιστοποιητικών των πλοίων

-Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εβδομαδιαίων / μηνιαίων εκθέσεων αναφορικά με την περιοδική παρακολούθηση των καταναλώσεων λαδιών , πετρελαίων και συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων με κριτήριο τις οδηγίες των κατασκευαστών

-Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ζητήσεων των πλοίων αναφορικά με διάφορα ανταλλακτικά

-Εξοικείωση με το ηλεκτρονικό σύστημα μηχανογράφησης (ERP)

-Παρακολούθηση και σχεδιασμός σε συνεργασία με τον επικεφαλή αρχιμηχανικό επερχόμενες εργασίες / επιθεωρήσεις

Με κριτήριο όλα τα παραπάνω, έχουμε την πεποίθηση ότι μέσω της συμμετοχής και υπό την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας θα είναι εφικτή η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με την λειτουργίας μια εταιρίας διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, που θα είναι χρήσιμη για την περαιτέρω επαγγελματική του/της σταδιοδρομία και θα συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του/της συμμετέχοντος.

E - mail επικοινωνίας : technical@yknot-shipping.com
Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη ? Βεκρή.

Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών Μηχανικής, Φυσικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ελληνικών Πολυτεχνείων-Πανεπιστημίων, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 13η Οκτωβρίου 2023.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Περίληψη Διατριβής

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2022 και αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 3 φορτηγά πλοία.

Στο πλαίσιο της εταιρικής μας στρατηγικής, η ανάπτυξη σχέσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ένα από τα ζητούμενα.

  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια θέση μαθητείας σε πρόσφατα απόφοιτο / τελειόφοιτο ή μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η διάρκεια της μαθητείας θα καλύπτει τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες, επέκταση της οποία είναι εφικτή μετά την σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών. Η συγκεκριμένη απασχόληση θα χαίρει απολαβών λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια του κρατικού προγράμματος απασχόλησης όπως επίσης και το υπόβαθρο του / της υποψηφίου.  

Ο μαθητευόμενος θα συμμετέχει στην καθημερινή διαδικασία διεκπεραίωσης των θεμάτων που είναι ευθύνη του τεχνικού τμήματος. Συνοπτικά οι αρμοδιότητές του έπειτα από την ανάλογη εκπαίδευση θα αφορούν τα παρακάτω :  
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πιστοποιητικών των πλοίων
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εβδομαδιαίων / μηνιαίων εκθέσεων αναφορικά με την περιοδική παρακολούθηση των καταναλώσεων λαδιών , πετρελαίων και συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων με κριτήριο τις οδηγίες των κατασκευαστών
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ζητήσεων των πλοίων αναφορικά με διάφορα ανταλλακτικά
- Εξοικείωση με το ηλεκτρονικό σύστημα μηχανογράφησης (ERP)
- Παρακολούθηση και σχεδιασμός σε συνεργασία με τον επικεφαλή αρχιμηχανικό επερχόμενες εργασίες / επιθεωρήσεις
 

Με κριτήριο όλα τα παραπάνω, έχουμε την πεποίθηση ότι μέσω της συμμετοχής και υπό την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας θα είναι εφικτή η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με την λειτουργίας μια εταιρίας διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, που θα είναι χρήσιμη για την περαιτέρω επαγγελματική του/της σταδιοδρομία και θα συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του/της συμμετέχοντος.    

E - mail επικοινωνίας : technical@yknot-shipping.com

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Θέση ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Stavanger Νορβηγίας, με εμπειρία σε Breakwater systems, κατά προτίμηση κάτοχο διδακτορικού, για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα Aquabreak

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες